MOBILTELEFONEN er blitt en gjenganger rundt oss — hele tiden spiller den hovedrollen i hverdagens scener. Noen ser disse situasjonene bedre enn andre, som fotografen Babycakes Romero. Interessen for mobiltelefoner og hvordan de påvirker moderne menneskers væremåte ble til et stort fotoprosjekt i avisen The Telegraph. En serie bilder av merkelige situasjoner, ja, for selv om de er hverdagslige, så ser vi at det er noe merkelig med disse opptrinnene - når vi tar oss tid, stopper opp og ser ordentlig på bildene. Hallo - hva har egentlig skjedd med oss - og mobilen vår?

Inspirert av det engelske prosjektet fikk flere Aftenposten-fotografer utfordringen: Se etter mobiltelefoner - og hva de gjør med oss. Bildene fotografene kom hjem med, har én ting til felles: Mobiltelefonen har hovedrollen. Har vi havnet i lommen på mobiltelefonen?

— Å vie mer oppmerksomhet til mobilen fremfor sidemannen kan være en bevisst eller ubevisst handling, sier forsker og klinisk psykologspesialist Cecilie Schou Andreassen, Universitetet i Bergen og Bergensklinikkene.

— Det kan dreie seg om at man kjeder seg, venter på en viktig melding, er engstelig og griper fatt i mobilen som mestringsstrategi, er sint på den man er sammen med, blir konfrontert med noe man ikke vil svare på, konsentrasjonsproblemer, hyperaktivitet og så videre. Det illustrerer også et sosiokulturelt fenomen - der reglene for mellommenneskelig kommunikasjon har endret seg, sier hun.

Forskeren mener mobilen gir oss en følelse av å ha mer tid, siden kommunikasjon via skjerm kan skje hvor som helst, og at reglene for måten å kommunisere på har endret seg veldig de siste to tiårene. For 15 år siden var det nærmest utenkelig å sende en tekstmelding til sjefen. Det ble for nært og personlig. I dag er det gjerne omvendt, der mobiltelefonen skaper en behagelig distanse.

Trykk på lenken under, bla gjennom billedserien og se selv: