Norge

Ny rekord i antall enslige mindreårige asylsøkere

Det har aldri før kommet så mange enslige mindreårige asylsøkere til Norge som det gjorde i mai og juli i år. Og selv om Frp sitter i regjeringen kommer det nå like mange asylsøkere til Norge som i rekordåret 2009.

 • Ntb

Hittil i år har 1.357 enslige mindreårige asylsøkere kommet til Norge. Det er en økning på 111 prosent fra samme periode i fjor, da 642 asylbarn kom til landet, viser tall fra Utlendingsdirektoratet (UDI).

Mens det i januar kom 91 asylbarn til Norge, var tallet 42 i februar, 70 i mars og 87 i april. Den store økningen kom i mai, med 381 enslige mindreårige asylsøkere, i juni ble det registrert 306 barn og i juli kom det i gjennomsnitt mer enn ti enslige mindreårige til landet hver dag. Til sammen 380 enslige mindreårige asylsøkere ble registrert i juli måned, viser de nye UDI-tallene som er gjengitt i Vårt Land.

— Mai-tallet er det høyeste på én enkelt måned i Norge noen gang, bekrefter presserådgiver Therese Bergwitz-Larsen i Utlendingsdirektoratet overfor NTB.

Totalt kom det 1.402 asylsøkere til Norge i juli. Det er det høyeste tallet i én enkelt måned siden sommeren 2009. Enslige mindreårige utgjør til nå i år 23 prosent av asylsøkerne, som også er ny rekord.

Flest 16 og 17 år gamle gutter

Ifølge UDI er de fleste enslige mindreårige som kommer til Norge gutter. Andelen gutter mellom januar og mai i år var 88 prosent. Det er på nivå med 2014 da gutteandelen var 86 prosent. Vel halvparten, 53 prosent oppgir at de er 16 eller 17 år gamle.

I tallene NTB har hentet inn fra UDI fra 2014 viser det seg at nesten én av fem, 17 prosent, som opplyste at de var mindreårige, viste seg å være over 18 år.

Gjennomsnittskostnadene for beboere i mottak var i fjor 152.000 kroner per år for en voksen asylsøker. For mindreårige, som regnes som en sårbar gruppe, tredobles kostnaden til 462.000 kroner året, viser UDIs tall.

Halvparten fra Afghanistan

Vel halvparten av de mindreårige er fra Afghanistan.

— Mange flykter for å unngå å bli tvangsrekruttert til Taliban, sier generalsekretær Ann-Magrit Austenå i Norsk Organisasjon for Asylsøkere (NOAS) til Vårt Land.

Etter Afghanistan er det Eritrea som topper statistikken med 27 prosent av de mindreårige.

— De flykter fra myndighetenes tvungne verneplikt, som er en slavelignende tilstedeværelse. Du får ikke gjort ferdig videregående før du går inn i militæret, og har få muligheter til jobb, sier hun.

I 2014 ble 85 prosent av asylsøknadene fra enslige mindreårige innvilget.

 1. Les også

  Ungarn tar imot flere asylsøkere enn Storbritannia

 2. Les også

  Ny flyrute på Torp har gitt flere asylsøkere

 3. Les også

  680 avviste asylsøkere drar frivillig hjem

Vi videreutvikler våre artikler.
Hjelp oss å forbedre, gi din tilbakemelding.
Gi tilbakemelding

Les mer om

 1. Asyl

Relevante artikler

 1. NORGE

  Ingen Abbasi-redegjørelse fra justisministeren før sommeren

 2. NORGE

  Storskog-asylsøkere får behandlet søknadene i Norge

 3. NORGE

  Slik avslørte de seg selv i sosiale medier: Asylsøker var 17 år hos UDI. 21 år på Facebook.

 4. NORGE

  Per Sandberg: - Vi kan ikke legge afghansk lovverk til grunn for å utøve norsk lov

 5. NORGE

  Sylvi Listhaug vil vurdere danske asylforslag

 6. NORGE

  En av fire asylsøkere som kom til Norge i år er fra Tyrkia