Nødnettet ble driftet av India-ansatte som ikke var sikkerhetsklarert

Direktoratet for nødkommunikasjon ser alvorlig på et brudd i rutinene som er oppdaget hos en indisk underleverandør.

Direktoratet for nødkommunikasjon (i bygningen i bakgrunnen) og en TETRA-terminal, radiotypen som brukes i Nødnett.

Ifølge NRK førte bruddet til at nettet i lengre tid var driftet fra India av indiske ansatte som ikke var sikkerhetsklarert.

- Vi ser alvorlig på saken. Dette er et klart tillitsbrudd mellom staten og leverandøren Broadnet, sier direktør Tor Helge Lyngstøl i Direktoratet for nødkommunikasjon (DNK).

–Urovekkende

I desember i fjor mottok direktoratet et varsel fra sin driftsoperatør Motorola om et mulig avvik fra definerte driftsrutiner hos underleverandør i forbindelse med en feilsøking. Avviket ble bekreftet i møte med leverandøren.

Statsråden må svare etter at Nødnett-direktør fikk toppjobb hos leverandøren

I Nødnett-transmisjonen eies om lag 60 prosent av linjene av staten. Disse driftes av Motorola. Om lag 10 prosent av linjene leies fra Broadnet. Avviket gjelder leveransen fra denne leverandøren.

Les også

Nødnett-direktoratet fortsatte å vokse - nå legges det ned

- Vi er opptatt av å ha nasjonal kontroll over Nødnett, og det er urovekkende at den ene transmisjonsleverandøren vår ikke har operert i tråd med fastsatte rutiner. Saken følges tett opp også i det videre, sier Lyngstøl.

Fortsatt under behandling

Broadnet har varslet Nasjonal kommunikasjonsmyndighet og Nasjonal sikkerhetsmyndighet om forholdet.

Så vidt DNK kjenner til har ikke bruddet i driftsrutiner ført til utfall i Nødnett. DNK mottok nylig Broadnets rapport om saken, og saken er fortsatt under behandling. DNK har sendt oppfølgingsspørsmål til rapporten.

- Det er for tidlig å si hvilke konsekvenser den konkrete hendelsen vil få for vårt leverandørforhold til Broadnet. Vi trenger flere opplysninger for å kunne vurdere om Broadnets tiltak for å sikre tilgangskontroll er gode nok, sier Lyngstøl.