- Barn skal finne det nye barneombudet

Barneombudet vil at 15 barn og unge i samarbeid med eksperter skal plukke ut hans etterfølger.

Barneombud Reidar Hjermann.

Les også:

— Barnekonvensjonen slår fast at barn skal ha innflytelse i alle saker de er involvert i. Derfor ønsker jeg at de skal ha en viktig og sterk stemme når nytt barneombud skal utnevnes, sier Reidar Hjermann.

Slutter i 2012

Han har vært barneombud siden 2004, og avslutter sin andre åremålsperiode i juni 2012.

— Et barneombud som er blitt rekruttert av barn, vil snakke med barn og lytte til dem på en helt spesiell måte. Når barn er med på å bestemme hvem som skal bli nytt ombud, vil vedkommende automatisk få større integritet, mener Hjermann.

Barneombudet legger den irske modellen til grunn. I Irland har barn og unge vært delaktig i ansettelsen av barneombud, og irene har evaluert metoden grundig. Stadig flere europeiske land adopterer ideen.

— Barna og ungdommene som skal være med i rekrutteringsprosessen må ha god oppfølging og opplæring, og hele prosjektet må ha god styring fra en som er vant med å involvere unge.

— Men blir det ikke et for stort ansvar for barna?

— Det jeg foreslår er at barn skal være delaktige sammen med voksne i rekrutteringspanelet helt frem til noen få kandidater står igjen. Det er Regjeringens ansvar å endelig utpeke den som skal ha jobben. Men jeg håper og tror at dette er en fin måte å vise at barn og unge kan bidra i ansettelser av voksne på en svært konstruktiv og god måte. De har masse å bidra med i en slik prosess, sier Hjermann, som ikke vil ha en nedre aldersgrense for hvem som kan delta.

Metoden

Hans forslag kommer i ti punkter:

— Det er departementet som har ansvaret for å ansette nytt barneombud, og det er for tidlig å ta stilling til barneombudets forslag om å involvere barn og unge i dette arbeidet, sier Lars Audun Granly, ekspedisjonssjef i barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet.

Les også

Barneombudet vil lære foreldre grensesetting