Gutter mener de mobbes mer av læreren

Flere gutter enn jenter mener de blir urettferdig behandlet av læreren. Guttene melder også om mer mobbing fra læreren.

Det kommer fram i Kvalitetsmeldingen for grunnskolen i Trondheim, skriver Adresseavisen.

Tallene, som er hentet fra trondheimselevenes egen rapportering i elevundersøkelsen, viser at 5,6 prosent av guttene i 10. trinn oppgir at de hver uke mobbes av en eller flere lærere. Andelen jenter som sier det samme er 2,5 prosent.

Samtidig gir en større andel av gutter i tiende uttrykk for at de utsettes for urettferdig behandling eller diskriminering. 7,1 prosent av guttene føler seg dårlig behandlet eller diskriminert av én eller flere lærere, og 4 prosent sier de føler seg dårlig behandlet av andre voksne på skolen. For jentene er tallene henholdsvis 3,2 og 1,9 prosent.

– Dette rimer godt med internasjonale funn. Jenter har bedre forhold til lærerne enn guttene. Dette ser vi allerede i første klasse, sier May Britt Drugli, NTNU-forsker og førsteamanuensis ved Regionsenter for barn og unges psykiske helse (RBUP).

Hun påpeker at læreryrket er kvinnedominert, og at dette kan være en av årsakene til at en del gutter sliter med relasjonen til læreren.

– Gutter i tenårene kan være krevende og utfordrende på en annen måte enn jentene. De er mer fysiske, de kan være tøffere i munnbruken, og kanskje er dette noe lærere takler litt dårlig. Men det er lærerens ansvar å skape et godt forhold til alle elevene, sier Drugli.