Norge

Siemens risikerer 9 millioner i bot

Store deler av Siemens-konsernets omsetning i Norge kan gå tapt dersom et av konsernets datterselskap nå dømmes for grovt bedrageri.

Trond Johannessen er tidligere juridisk direktør i Siemens og Ellen Holager Andesnæs forsvarer for Siemens Business Services AS da rettssaken startet i Oslo tingrett i november i fjor. Foto: HEIKO JUNGE/SCANPIX

  • Thomas Boe Hornburg
    Thomas Boe Hornburg
    Politisk rådgiver i Arbeiderpartiet

I går ble det satt punktum for hovedforhandlingene i en av de mest omtalte bedragerisakene i Norge de senere år. Aktor la denne uken ned påstand om bot på 9 millioner kroner.

Aktor Geir Kavlie mener SBS i fem år bevisst og systematisk ført Forsvaret bak lyset for å skaffe selskapet bedre økonomi og selgere og ledelsen høyere bonus. Foto: Furulund Svein Erik

Statsadvokat Geir Kavlie i Økokrim innrømmet i retten mandag at saken har tatt svært lang tid, men understreker dens betydning. — Siemens har misbrukt et tillitsforhold over mange år og brukt mye tid på å tildekke bedrageriet. Saken har tatt lang tid, men bortsett fra det ser jeg ingen formildende omstendigheter, sier Kavlie.

Dom i saken ventes i mars.

Varsleren

Per-Yngve Monsen, mannen som avslørte Siemens-konsernets storstilte svindel av Forsvaret, da han lanserte boken Muldvarp i Siemens i 2008. Foto: FOTO: GORM KALLESTAD/SCANPIX

Bedragerimarerittet begynte for syv år siden da Norges mest kjente varsler, tidligere divisjonsøkonom Per-Yngve Monsen, fikk sparken etter å ha varslet om overfakturering av en IT-kontrakt med Forsvaret.Nå skal Oslo tingrett avgjøre om Siemens Business Services (SBS) har gjort seg skyldig i grovt bedrageri. Datterselskapet i det tyske Siemens-konsernet er tiltalt for å ha overfakturert Forsvaret for 60 millioner kroner i perioden 2000 til 2005.

En fellende dom kan få store ringvirkninger for Siemens i Norge. Et EU-direktiv fra 2007 som nå er innlemmet i norsk lov, gjør at Siemens-konsernet kan utelukkes fra offentlige anbud dersom selskapet blir domfelt.

— Faren for å bli utelukket fra offentlige anbud er en av grunnene til at denne saken er viktig for oss, bekrefter Gry Nordhus, kommunikasjonsdirektør i Siemens Norge.

Omtrent halvparten av omsetningen i Siemens Norge kommer i dag fra offentlig sektor.

Dette mener Økokrim:

SBS har i fem år bevisst og systematisk ført Forsvaret bak lyset for å skaffe selskapet bedre økonomi og selgere og ledelsen høyere bonus.

Bedrageriet ble utført av «både ansatte, mellomledere og toppledelsen i SBS». Dette er uttrykk for en gjennomgående ukultur i selskapet. «Vi har tatt oss klekkelig betalt», skryter en ansatt.

SBS-ledelsen var vel kjent med overfaktureringen. Neglisjerte flere ganger intern varsling. Brukte «store ressurser på å tildekke bedrageriet» etter at saken ble kjent i media.

Forsvaret ble lurt ved at SBS oppga at deres egne leverandørpriser på IT-utstyr var høyere enn de faktisk var. Enkelte kostnader, som frakt, ble fakturert Forsvaret flere ganger.

Forsvaret ble også lurt ved at SBS beregnet seg et høyere påslag enn det kontrakten ga adgang til. Maksimalt skulle 8 prosent av salgsprisen gå til overskudd og dekning av faste kostnader i SBS. Dette ble bevisst og systematisk overskredet av SBS.

Dette mener SBS:

SBS bør frifinnes. Mener Økokrim har misforstått kontrakten mellom SBS og Forsvaret og at dette leder til en rekke feilaktige konklusjoner.

Fallende leverandørpriser for SBS, mellom tidspunkt for bestilling og levering, kunne komme SBS til gode uten at det innebar overfakturering og brudd på kontrakten.

Bestrider også Økokrims tolkning av kontrakten når det gjelder hvor stort overskudd SBS kunne beregne seg.

Kontrakten innebar ikke at den maksimale dekningsgraden på 8 prosent måtte basere seg på SBS’ faktiske innkjøpspriser. Skulle heller baseres på priser i en produktliste som skulle godkjennes av Forsvaret.

Vitneforklaringer har vist at ansatte i Forsvaret og SBS ikke deler Økokrims tolkning av avtalen. Mener partene varenige om hvordan kontrakten skulle forstås og praktiseres.

Eventuelle feil som er begått fra SBS’ side er verken gjort med viten og vilje eller for å oppnå en økonomisk fordel for SBS.