Norge

Enda en grisebesetning kan være rammet av H1N1

Mattilsynet tar prøver av en grisebesetning på en gård i Hedmark etter at grisene der har symptomer som kan tyde på influensa.

Norske griser har for første gang fått svineinfluensa. ILLUSTRASJONSSCANPIX

Lørdag ble svineinfluensa

Les også

Svineinfluensa for første gang påvist i norske griser

.

– En del av grisene har luftveissymptomer og feber, og vi mistenker at besetningen er smittet av svineinfluensa. Vi ser alvorlig på situasjonen, ettersom vi aldri har hatt influensa på gris tidligere i Norge, sier Anders Prestegarden, regiondirektør i Mattilsynet i Hedmark og Oppland, til NTB.

Enkelte av grisene i besetningen på gården i Hedmark har fått antibiotikabehandling uten at det har hjulpet på symptomene. Dette styrker mistanken om influensa.

Mattilsynet har nå, som et føre-var-tiltak, tatt prøver av grisene for å undersøke om også disse er rammet av influensa A (H1N1), også kjent som svineinfluensa. Besetningen vil bli båndlagt, slik at det ikke kommer dyr verken til eller fra gården, til prøvesvarene foreligger.

– Prøveresultatene er trolig klare mandag ettermiddag, sier Prestegarden.

Skulle prøvene være positive, vil man altså ha påvist sykdommen i to grisebesetninger i to ulike fylker.

Smittet av menneske

Grisene som er rammet av svineinfluensa i Levanger, ble smittet av et menneske med sykdommen. Det er første gang det er påvist smitte av svineinfluensa fra mennesker til dyr i Norge. Mattilsynet fikk før helgen melding om at en røkter som jobbet med den aktuelle besetningen, hadde fått påvist svineinfluensa, og det ble derfor tatt prøver av bestanden.

Også besetningen på gården i Levanger er båndlagt. Mattilsynet har også tatt prøver av besetninger på seks gårder i nærheten.

– Så vidt jeg vet er det ikke meldt om symptomer hos griser i andre besetninger, verken i Nord-Trøndelag, Hedmark eller andre steder i landet, sier Prestegarden.

Prøvene på gården i Nord-Trøndelag ble tatt fredag, og etter analysene hos Veterinærinstituttet i Oslo ble det lørdag bekreftet at prøvene var positive.

Vurderer slakting

Dersom prøvene på gården i Hedmark er positive, vil Mattilsynet vurdere å slakte bestanden.

– Vi vil vurdere å slakte bestanden dersom prøvene er positive. Den samme vurderingen gjøres i Nord-Trøndelag, sier Prestegarden.

Han kan ikke si noe om sannsynligheten for en større spredning av sykdommen.

– Det er for tidlig å si noe om omfanget av sykdommen basert på ett eller eventuelt to tilfeller. Vi forbereder oss på det verste og håper på det beste, sier regiondirektøren.

Han understreker at forbrukerne ikke trenger å engste seg for smitte i svineprodukter.

– Det er ikke smittefare forbundet med å spise kjøtt fra svin, sier Prestegarden.

Mattilsynet oppfordrer nå gårdbrukere med svinehold til å gjøre seg kjent med tiltak for å hindre smitte med influensaviruset fra mennesker til gris.

Tilbyr influensatest

Ordfører Robert Svarva i Levanger opplyser at kommunen har nedsatt en arbeidsgruppe som skal jobbe med saken. Han oppfordrer også folk i kommunen som ønsker å få testet seg for sykdommen, til å kontakt.

– Terskelen for å teste seg for svineinfluensa er blitt lavere nå, spesielt for svinebønder. Hvis noen mener de burde ha blitt testet, skal vi få ordnet det. Vi tilbyr også bistand til dem som er rammet, sier Svarva til Trønder-Avisas nettutgave.

 1. Les også

  I koma etter feilaktig svineinfluensadiagnose

 2. Les også

  Nytt svineinfluensadødsfall bekreftet

 3. Les også

  Svineinfluensavirus holder stand lenger enn antatt

 4. Les også

  I høst får du influensa-vaksine i begge armer

 5. Les også

  Eldre mann død av svineinfluensa

 6. Les også

  - Aldeles uakseptabelt

 7. Les også

  Ny influensabølge er på vei - vaksinen forsinket

Vi videreutvikler våre artikler.
Hjelp oss å forbedre, gi din tilbakemelding.
Gi tilbakemelding

Relevante artikler

 1. NORGE

  Mædi-smitte påvist hos sau i Trøndelag

 2. NORGE

  Smittsom skrantesyke bekreftet hos villrein på Hardangervidda

 3. NORGE

  Elven ble farget rød da svinepesten rammet. Nå får Norge kraftig kritikk for svak beredskap.

 4. NORGE

  Antibiotikaresistente bakterier påvist i melkekyr

 5. VERDEN

  I Asia er smitten ute av kontroll. Nå bygger danskene et 70 kilometer langt villsvingjerde mot Tyskland.

 6. A-MAGASINET

  Uønsket i Norge, kommer likevel. Om 12 år kan vi ha 40.000 villsvin.