Norge

Nordmenn er Europas mest naive

Nordmenn er Europas mest tillitsfulle – eller naive – folkeferd, viser europeisk undersøkelse. Fire av fem nordmenn sier de «stoler på folk flest».

Vi nordmenn trekker nisslua langt ned over øynene, og går i vannet. En fersk undersøkelse viser at vi kan være ganske naive. <br/> Terje Bendiksby / SCANPIX

 • Hedda Sødal

Ingen stoler med på andre personer eller er mindre skeptiske i møte med andre mennesker enn nordmenn, ifølge tall fra European Social Survey (ESS). Norge troner klart øverst på undersøkelsen av 30 europeiske land.

I undersøkelsen blir europeere spurt «om folk flest er til å stole på» og «om en ikke kan være forsiktig nok i møte med andre mennesker». Folk i de nordiske landene – med Norge på topp – er klart minst skeptiske.

– Om det er riktig å kalle folk for naive, eller om folk egentlig er tillitsfulle, kan man jo diskutere, sier spesialrådgiver Kirstine Kolsrud ved Norsk Samfunnsvitenskapelige data, som tilrettelegger undersøkelsen fra ESS.

«Vi er et homogent samfunn med små forskjeller. Det hjelper nok også at vi har velfungerende institusjoner, lav dokumenterbar korrupsjon og likhet for loven.»
Anders Todal Jensen, professor ved NTNUDette er en europeisk undersøkelse som har gått siden 2002 i 30 ulike land med to års mellomrom.

–Dette er helt i tråd med hva vi finner i mange andre undersøkelser som måler tillit til samfunnsinstitusjoner, politikere og politiske partier. Norge ligger veldig høyt, sier professor Anders Todal Jensen ved NTNU.

Liten skepsis.

Nesten fire av fem nordmenn er «tillitsfulle» – eller «naive» – skal vi tro svarene i den europeiske undersøkelsen. Nordmenn er dessuten klart minst skeptiske til andre mennesker og gir i stor grad uttrykk for at man stoler på folk. Bare ti prosent av svarer at de er skeptiske.

Nederst på skalaen kommer land i Øst-Europa som Russland, Polen og Bulgaria. To av tre russere eller bulgarere mener man bør være forsiktig i møte med andre mennesker.

– Vi er et homogent samfunn med små forskjeller. Det hjelper nok også at vi har velfungerende institusjoner, lav dokumenterbar korrupsjon og likhet for loven. Vi føler oss i større grad likebehandlet, sier Todal Jensen.

– Viser ikke dette at nordmenn er naive?

– Naiv eller tillitsfull er vel to sider av samme sak. Er du tillitsfull, er du selvfølgelig lett å lure. Derfor ser vi også at nordmenn i utlandet lar seg lure. Det har de fleste av oss sett mange eksempler. Hva vi svarer, henger sammen med at vi har erfaring for at det går an å være tillitsfull eller naiv, sier Todal Jensen.

Han peker også på at det norske samfunnet er fullstendig gjennomorganisert, både sivilt og offentlig.

– Hvorfor er vi så tillitsfulle?

– Norske statsborgere er medlemmer i en hærskare av organisasjoner. Gjennom det lærer vi mye om samhandling, respekt for andre og hvordan vi skal opptre. Det skaper også en rimelig begrunnet tillit. Dette betyr ikke at nordmenn er dumme, i den forstand at vi ikke skjønner at vi blir lurt. Når du har tillit, så er det basert på erfaringen at det er mulig å ha det, sier Todal Jensen.

Eide, Svein

Vi videreutvikler våre artikler.
Hjelp oss å forbedre, gi din tilbakemelding.
Gi tilbakemelding

Relevante artikler

 1. KULTUR

  Mistillit preger årets valgkamp, men dette kartet viser at Norge er unikt i Europa

 2. KULTUR

  – Det finnes en elite som bestemmer, fjernt fra alt annet

 3. NORGE

  Europeernes drikkemønster er kartlagt

 4. VITEN

  «Skiløperen gråter. Er hun norsk, tror vi på henne.»

 5. NORGE

  Undersøkelse: Solid tillit til at forskerne forteller oss det de vet om koronaviruset

 6. KULTUR

  Fersk rapport: Unge i Norge og Sverige stoler mer på mediene enn unge i resten av verden