Skolebyråden: Stor sannsynlighet for at alle muntlige eksamener i Oslo avlyses

Muntlige eksamener i Oslo blir etter all sannsynlighet avlyst. Skolebyråd Inga Marte Thorkildsen (SV) ber kunnskapsministeren ta grep nasjonalt.

Byråd for oppvekst og kunnskap i Oslo, Inga Marte Thorkildsen (SV), tror de kommer til å avlyse muntlige eksamener.
  • NTB-Oddvar Sagbakken Saanum

– Det er så ustabil smittesituasjon, i tillegg til at mange har mistet mye undervisning. Det ville blitt urettferdig for elevene om de måtte ha eksamen. Det er en helt uverdig situasjon, sier Thorkildsen til NTB.

Hun ber kunnskapsminister Guri Melby (V) høre på et samlet skolemiljø og påpeker at både lærere, elever, lærerorganisasjonene, Barneombudet og KS har vendt tommelen ned for eksamen.

– Det beste hadde vært en nasjonal avgjørelse. I fjor tok de til slutt den beslutningen, men situasjonen er enda dårligere i år enn i fjor.

– Nå er situasjonen den at om de skulle hatt eksamener i dag, kunne en stor andel ikke tatt den på grunn av sensormangel, sykdom og karantene, sier Thorkildsen.

Utdanningsnytt omtalte saken først.

Juridiske spørsmål

Thorkildsen varsler at en endelig avgjørelse for skolene i Oslo vil bli tatt senest tirsdag.

– Vi går en siste juridisk sjekk i helgen for å være helt sikre. Det har vært uklart hva som er handlingsrommet, men i og med at Grenland har gjort det og fått godkjenning av Statsforvalteren, har vi fått fornyet tillit, sier Thorkildsen.

Tidligere fredag ble det kjent at alle muntlige eksamener på 10. trinn i Bamble, Drangedal, Kragerø, Porsgrunn, Siljan og Skien avlyses.

Kunnskapsminister Melby sier i en epost til NTB at kommunen har mulighet til å avlyse dersom smittevernhensyn tilsier det.

– Høyt smittetrykk gjennom skoleåret som kan ha påvirket organiseringen og gjennomføringen av opplæringen, gir ikke grunn til avlysning av eksamen, sier hun.

Melby understreker at hun kun kjenner til saken gjennom mediene og derfor ikke vet hvilke vurderinger kommunen har lagt til grunn.

– Tette kunnskapshull

Thorkildsen poengterer at det er først når elevene kommer tilbake at lærerne får oversikt over hva de faktisk har lært.

– Om eksamen gjennomføres, kan det bli vanskelig å gi en standpunktkarakter. Det er bedre at man bruker skikkelig tid på det for å sjekke hvor hver elev står faglig. Da får man også tette kunnskapshull. Tiden må prioriteres. Alt kan ikke velges på en gang, sier hun.

– Det viktige er en god standpunktkarakter, og da må læreren vite hvor de står.

Forskjeller

– Det poengteres at muntlige eksamener er lokale former, men da tar man ikke inn over seg at elevene har hatt ulike rammevilkår også innad i Oslo, mener Thorkildsen.

– Noen har sittet i villaer med egne rom, de har fått hjelp og med bredbånd som har fungert. Andre elever har ikke hatt egne rom og hatt internett som har kollapset. Elever i samme klasse kan ha hatt helt ulike rammevilkår, understreker Thorkildsen.

En avlysning vil ikke påvirke privatistene. Skoleetaten jobber nå for å finne en løsning for denne gruppen.

– Vi gjør alt vi kan. De kan bare få karakterer på den måten. Det er mange forhold, blant annet smittevern og tilgang til sensorer, som spiller inn. Det er ingen lett øvelse, sier Thorkildsen.