NRK: Norge trekker søksmålet på 15 milliarder kroner etter Helge Ingstad-ulykken

Forsvarsdepartementet saksøkte selskapet DNV for 15 milliarder kroner etter Helge Ingstad-ulykken. Nå trekkes søksmålet, ifølge NRK.

Fregatten Helge Ingstad havarerte i Øygarden 8. november 2018, etter at fartøyet hadde kollidert med tankskipet Sola TS.

NRK får bekreftet av Regjeringsadvokaten torsdag at søksmålet trekkes.

Staten mente at selskapet DNV, som godkjente fregatten, burde oppdaget en svakhet som angivelig bidro til vanngjennomtrenging i propellakslingene på skipet.

I Havarikommisjonens siste rapport tilbakevises den teorien.

Søksmål etter kostbart havari

Fregatten KNM Helge Ingstad kolliderte med tankskipet Sola TS ved Stureterminalen i Øygarden i Vestland fylke tidlig om morgenen 8. november 2018.

Fregatten fikk omfattende skader, grunnstøtte og gikk etter hvert ned. Ingen mennesker omkom, men hendelsen har ført til enorme kostnader for fellesskapet.

En ny, tilsvarende fregatt vil koste mellom 11 og 13 milliarder kroner. Å reparere den ville kostet enda mer. Planleggingen og hevingen av vraket tok cirka tre og en halv måned, og sluttsummen endte på i overkant av 765 millioner kroner, ifølge konsulentselskapet PWC.

I november i fjor stevnet Forsvarsdepartementet DNV GL for 15 milliarder kroner etter ulykken.

Propellaksling-teori ble tilbakevist

Bakgrunnen var at Havarikommisjonen i første delrapport fant at fregatten hadde hule propellakslinger. Det ble beskrevet at dette førte til at vann raskt kunne spre seg inne i fartøyet. Noe som bidro til at fregatten sank da ulykken først hadde skjedd.

Staten mente opprinnelig at DNV GL burde avdekket dette på 5-årskontrollen i 2016, da klasseselskapet i stedet endte med å gi fregatten nytt klassesertifikat frem til 2021.

Helge Instad ble hevet etter havariet. I februar ble fregatten sendt til opphugging på Askøy.

Men i Havarikommisjonens hovedrapport kommer det frem at hverken grunnstøtingen eller vannfyllingen gjennom de hule propellakslingene hadde avgjørende betydning for at fartøyet forliste.

Onsdag sendte Forsvarsdepartementet brevet til Oslo tingrett om at de trekker søksmålet.

– Rapporten ga viktige avklaringer, sier regjeringsadvokat Ole Ringstad til NRK.

Forsvarsdepartementet begrunner det slik i brevet:

– Etter en helhetsvurdering basert på det som er fremkommet gjennom Havarikommisjonens arbeid og statens egne undersøkelser, har Forsvarsdepartementet besluttet å frafalle søksmålet. Saken skal etter dette heves.

Dette bildet fra Havarikommisjonens rapport viser dører som sto åpne da fregatten ble evakuert. Disse skulle vært lukket, noe som ville hindret videre vanninntrengning og et totalhavari, ifølge kommisjonen.

I Havarikommisjonens rapport plasseres ansvaret på staten og Sjøforsvaret: Havarikommisjonen mener at skipet kunne ha blitt reddet fra totalhavari dersom mannskapet om bord hadde håndtert situasjonen på riktig måte. Men mangel på opplæring og øvelser førte til at dette ikke ble gjort.

Dører ble stående åpne etter kollisjonen. På den måten kunne vannet fra kollisjonsskaden strømme fritt videre inn i skipet, noe som gjorde at fregatten mistet oppdriften og totalhavarerte.

Rettssak om kollisjonen neste år

Det er fremdeles strid om hvem som hadde ansvaret for selve kollisjonen i forkant av totalhavariet. Statens Havarikommisjon slo i 2019 fast at besetningen på Helge Ingstad hadde mange muligheter til å unngå kollisjon, men at organisatoriske svakheter bidro til at dette ikke skjedde. Samtidig pekte de på at det også ble gjort feil om bord på tankskipet.

Staten ved Forsvarsdepartementet og rederiet Twitt Navigation Limited, som eier tankskipet TS Sola, har saksøkt hverandre.

Rettssaken er blitt utsatt flere ganger. Opprinnelig skulle den starte 21. september 2020, før den ble utsatt til 1. mars i år. I januar ble saken berammet til 3. mai, men nå er den flyttet til februar 2022.