Norge

Hadia Tajik: – Påfallende at sentrale dokumenter om så viktige beslutninger ikke er blitt journalført

Ap-nestleder Hadia Tajik sier at hun selv har savnet klare svar i møter med både Politidirektoratet og justisministeren om IKT-prosjekt i politiet.

Hadia Tajik (Ap) mener det er påfallende at sentrale dokumenter om viktige beslutninger ikke ble journalført. Monica Strømdahl

 • Stine Barstad

Tirsdag kveld avslørte Aftenposten at politiet har unnlatt å journalføre store problemer med et prestisjeprosjekt og merforbruk på 61,2 millioner kroner.

Opplysningene kommer frem i et utkast til en rapport om arkivering og innsyn i forvaltningen fra Riksrevisjonen. I samme utkast kommer det frem at det ikke er arkivert noen korrespondanse mellom Politidirektoratet og Justisdepartementet om Merverdiprogrammet i 2014 og 2015.

Det var i juni 2015 at daværende justis- og beredskapsminister Anders Anundsen (Frp) besluttet å legge ned programmet, som da allerede hadde kostet 235 millioner kroner.

 • Politidirektoratet ga 61,2 millioner til IKT-utfordringer: Overforbruk og prosjektproblemer i Politidirektoratet har vært skjult for offentligheten

Tajik: – Fremstår som bekvemmelighetsunnlatelser

Leder for justiskomiteen på Stortinget, Hadia Tajik (Ap), er blant flere som reagerer.

– Det er påfallende at sentrale dokumenter om så viktige beslutninger ikke er blitt journalført, og det fremstår som bekvemmelighetsunnlatelser, sier hun.

Tajik sier hun i lang tid har vært spørrende til hvorfor Merverdiprogrammet ble lagt ned, og hva det ble erstattet med.

– Vi har sendt spørsmål om dette tidligere, uten å få klare svar, sier hun.

«Satte sms-ene mellom Cappelen og Jensen i skyggen»

Hun sier hun også har vært i møter med både Politidirektoratet og justisministeren for å stille spørsmål til dette, og ble møtt med «metaforer og blomsterspråk» som ifølge henne «satte sms-ene mellom Cappelen og Eirik Jensen helt i skyggen».

Politidirektoratet holder til i denne bygningen på Majorstuen i Oslo. Aftenposten kunne tirsdag avdekke hvordan ekstraordinær pengebruk (dokumentet på bildet) og prosjektproblemer har vært skjult for offentlighetens søkelys. Torstein Bøe / NTB scanpix

– Det var formuleringer som «vi kan ikke bygge hus uten grunnmur, men vi kan heller ikke bygge grunnmur hele tiden» og «bilen vil ha det samme innholdet, men karosseriet er et annet».

– Hvor alvorlig er det at disse dokumentene ikke ble journalført?

– Hvis det er sånn at de har tatt viktige beslutninger på bakrommet under fire øyne som ikke kan bli ettergått, er det svært alvorlig, sier hun.

– Det er alvorlig at IKT-situasjonen til politiet ikke ser ut til å være dokumentert på en hensiktsmessig måte. Jeg forventer at justisministeren følger dette opp, sier hun.

Justisdepartementet vil ikke kommentere

Hun sier justisministeren kan vente seg flere spørsmål rundt denne saken i tiden fremover.

– Det er i alle fall på det rene at denne typen saksbehandling er helt uvanlig og på siden av det vi kan forvente fra en offentlig institusjon, sier hun.

Aftenposten har vært i kontakt med Justisdepartementet, hvor vi har bedt dem kommentere kritikken fra Hadia Tajik og det som kommer frem i utkastet til rapport fra Riksrevisjonen.

Fra departementets kommunikasjonsrådgiver Andreas Bjørklund får vi til svar at politisk ledelse hos dem avventer Riksrevisjonens rapport, og at de ikke vil uttale seg om dette før den foreligger.

Werp: – Veldig alvorlig

Nestleder i justiskomiteen Anders Werp (H) mener det må ha skjedd en svikt.

– Det er særdeles viktig at Politidirektoratet, som representerer ordensmakten og myndighetene i Norge, følger regelverket. Det var for meg en selvfølge at det blir gjort, og spesielt av politiet. Her har det skjedd en svikt som må rettes opp, sier Høyre-politikeren.

Nestleder i justiskomiteen Anders Werp (H) mener det er veldig alvorlig at landets ordensmyndighet ikke følger rutiner og regelverk. Berit Roald / NTB scanpix

Om de konkrete opplysningene om pengebruken til Politidirektoratet sier Werp at han vil avvente rapporten som er varslet av justisministeren av hele pengestrømmen gjennom Politidirektoratet.

– Hvor alvorlig synes du det er at dokumenter som dette ikke er journalført?

– På generelt grunnlag er det veldig alvorlig at landets ordensmyndighet ikke følger rutiner og regelverk. At denne typen korrespondanse er tilgjengelig, er viktig for den generelle åpenheten i samfunnet og den tilliten alle skal ha til at det ikke er noen ting å skjule, sier Werp.

Politidirektoratet opplyser at mangelfulle journalføringen av merforbruk på 61,2 millioner kroner i det omfattende IT-prosjektet skyldes at overskridelsesfullmaktene ikke ble sluttført etter at sakene var ferdige fra direktoratets side. De er imidlertid journalført nå.

Direktoratet er enig i at journalføringspraksisen i forbindelse med å legge ned Merverdiprogrammet ikke har vært tilfredsstillende.

Vi videreutvikler våre artikler.
Hjelp oss å forbedre, gi din tilbakemelding.
Gi tilbakemelding

Les mer om

 1. De skjulte arkivene
 2. Hadia Tajik

De skjulte arkivene

 1. LEDER

  Aftenposten mener: Rosenrøde statsråder

 2. KOMMENTAR

  Vi gjør Norge åpnere | Jan Tore Sanner, Linda Hofstad Helleland og Per-Willy Amundsen

 3. DEBATT

  Referat forebygger mistillit og korrupsjon. Uforståelig at oslobyråden hemmeligholder | Lasse Qvigstad

 4. KOMMENTAR

  Stortinget nekter å svekke kontrollen med de hemmelige tjenestene | Harald Stanghelle

 5. DEBATT

  Grove brudd på retten til innsyn - nå er det på tide med sanksjoner

 6. LEDER

  Aftenposten mener: Forvaltningens lovbrudd har alvorlige følger