De som tjener mest, er mest liberale i synet på «styrepilsen»

For 18 år siden ble promillegrensen innført på havet. Nå mener to av tre at man helt bør styre unna kombinasjonen båt og alkohol, viser ny undersøkelse.

Kollegene Torstein Kvamme (t.v.) og Trond Kristiansen synes det er greit å drikke én øl når man skal føre båt, men ikke mer enn det.

– Én øl er greit. Det er OK, men alt med måte. Så kommer det an på situasjonen også, sier Trond Kristiansen.

Han sitter i båten, til kai ved Aker brygge i Oslo, sammen med kollega Torstein Kvamme. I koppene har de Solo.

– Jeg tenker det samme, men jeg ville heller ikke styrtet den. At man kan ta én og kjøre forsiktig, tror jeg at jeg kunne gjort. Hadde jeg følt meg beruset, ville jeg nok ventet, sier Kvamme.

De fleste har nulltoleranse

Når nordmenn er stilt samme spørsmål, om hvor mange alkoholenheter de synes det er greit å drikke når man skal føre båt, er det 68 prosent som har svart null, mens 27 prosent har sagt at én til to alkoholenheter er greit.

Det viser en undersøkelse Respons Analyse har gjennomført på oppdrag for alkovettorganisasjonen Av-og-til.

– Faren med havet er at en fin sommerdag fort kan bli en stor utfordring. Sjøen er uforutsigbar. De fleste som drukner, er godt voksne menn som drukner innaskjærs i fint vær, uten redningsvest, og flere av dem har promille, sier Kari Randen, daglig leder i Av-og-til.

Høyinntektsgruppen mer liberal

I undersøkelsen er det også spurt om husstandens brutto inntekt.

Resulatet viser at de som bor i hustander som har millioninntekt, også er mest tilbøyelige til å drikke til sjøs. I denne gruppen svarer åtte prosent at tre eller flere alkoholenheter er greit. I befolkningen som helhet svarer fem prosent det samme.

– Det er ikke mitt inntrykk at det er sånn at de som tjener mest, er mest tilbøyelige til å drikke alkohol når de skal føre båt. Jeg kjenner meg ikke helt igjen. Men det kan jo være noe med størrelsen på båten, at man føler seg tryggere i en større båt, mener Kristiansen.

– Spekulerer i å ligge under promillegrensen

Hos Havnepolitiet i Oslo kontrollerte de 882 båter i første halvår. De har tatt åtte båtførere med en promille over den lovbestemte promillegrensen for småbåter.

Den ligger på 0,8 og ble innført i 1999. Før det var det skjønnsmessig utøvelse, men Høyesterett hadde etablert en rettspraksis som tillot inntil 1,5 i promille eller involvering i en ulykke, før man risikerte straff.

Fredrik Røhrt Hansen i Havnepolitiet mener folks holdning til alkohol når de skal føre båt, har bedret seg.

– Det vi ofte ser, er at folk spekulerer på å ligge under grensen på 0,8. Ofte er det noen som ligger tett opp til den. Det viser at de har drukket endel alkohol, man skal drikke noe for å komme dit, sier Fredrik Røhrt Hansen, som er fungerende leder for havnepolitiet.

Gjennom hans 20 år i havnepolitiet mener han å ha sett en utvikling til det positive. Han poengterer at dette er hans personlige oppfatning. Selv har han ikke noen oppfatning av at det er noen grupper som skiller seg ut blant dem som tas med promille – heller ikke når det kommer til inntektsnivå eller størrelse på båter.

Selv om man kan være innenfor loven etter å ha drukket, er han klar på det bør unngås. Ved 0,8 i promille er både reflekser, dybdesyn og avstandsbedømmelse klart påvirket.

– Vi synes man bør avstå helt på sjøen. Det hører ikke sammen, og det er spesielt farlig fordi man er på sjøen. Spesielt for Oslo og andre steder det er tett båttrafikk, er det mye å forholde seg til. Selv om man tenker at båten går sakte, er det mye å forholde seg til, og det er mye annet som går raskere, sier han.

– Har bedret seg

Også André Hammer fra Langevåg, som ligger til kai med båten «Kjempemoro» på Aker brygge når vi treffer ham, mener man skal holde seg unna flasken.

André Hammer er kaptein om bord på båten «Kjempemoro». Han mener at det er uforenlig å kjøre båt etter å ha drukket alkohol. Her er han med barnebarna Metheo (3) og Lea (4).

Han reiste med båten sin for fem år siden fra Ålesund og har siden flyttet den etappevis til Middelhavet og tilbake igjen.

– Problemet er jo at når man har tatt den første, er allerede dømmekraften svekket. Det kan fort bli noen til, og det er komplekst å føre båt i vind og strøm. Båten er 15 tonn, og det er ikke noe man bare kan holde igjen, sier han.

Selv er han også av oppfatningen at folks holdning har bedret seg i løpet av de 48 årene han har vært på sjøen.

– Jeg synes det har bedret seg litt, men det jeg har sett litt, er at folk bare skal flytte båten litt etter fortøyning. Da har det vært noen utrivelige episoder, der det har vært fristende å dra fra havnen, sier han

PS! For båter over 15 meter er promillegrensen 0,2.