Norge

EU advarer mot dårlig stekt svinekjøtt

EUs mattrygghetsorgan EFSA ber medlemslandene bli flinkere til å advare folk mot farene ved å spise understekt og rått svinekjøtt. 

EFSA mener hovedårsaken til hepatitt E-utbrudd i Europa er understekt og dårlig svinekjøtt. De siste ti årene er det rapportert om mer enn 21.000 hepatitt E-infeksjoner hos mennesker i Europa. Det er en tidobling sammenlignet med forrige tiårsperiode.

De fremste bærerne av hepatitt E er griser i matproduksjon, opplyser EFSA. Villsvin kan også bære viruset. Ifølge Verdens helseorganisasjon (WHO) dør rundt 57.000 mennesker årlig av hepatitt E. Det er rundt 20 millioner som blir smittet.

EFSA ber derfor medlemslandene om å øke kunnskapen om helserisikoene ved å spise rått og undertilberedt svinekjøtt og anbefaler forbrukerne å gjennomsteke kjøttet ordentlig. Medlemslandene bør også jobbe med metoder for å oppdage hepatitt E i matprodukter, mener de.