Norge

Dømt til fem års fengsel etter å ha vasket 19,5 mill.

Isa Gerbeshi er i tillegg idømt næringsforbud på livstid og får inndratt 19,5 millioner kroner. Han vil anke dommen.

Her blir Isa Gerbeshi filmet idet han tar ut større beløp i minibanken med kredittkortene til konstruerte underleverandører. Foto: BANKENS OVERVÅKNINGSKAMERA/POLITIET

  • Einar Haakaas

Han ble tatt på fersken idet han tok ut store kontantbeløp i minibank. Aftenposten skrev tirsdag om rettssaken mot Isa Gerbeshi hvor han i tillegg er siktet for forfalskning av byggekort og bruk av ulovlig, svart arbeidskraft. Dommeren har fulgt aktors påstand om fem års fengsel.

— Dette sammenfaller med det vi mener er riktig straff, sier aktor, politiadvokat Kristine Olsen.

— Min klient vil anke over straffeutmålingen. Straffen er for streng, og det er lagt for lite vekt på hans tilståelse, sier Gerbeshis forsvarer Finn Krokeide.

Gikk til aksjon etter reportasje i Aftenposten

Politiet gikk til aksjon mot Gerbeshi-familien i maii år etter at Aftenposten i januar skrev om deres tomme konkursbo i Norge og store verdier i Kosovo. Musa og Isa Gerbeshi gikk konkurs i Norge og skyldte kreditorene 20 millioner kroner. Tilsynelatende hadde de ingenting å betale med. I

Aftenposten skrev i januar om hvordan brødrene Gerbeshi og familien har vært involvert i konkurser i Norge, mens de sitter på eiendommer i Kosovo.

Kosovo eier Isa en baderomsforretning, og Musa kjøpte seg en hel fabrikk mens konkurssaken pågikk. Også to andre medlemmer av Gerbeshi-klanen er konkurs i Norge, mens de disponerer store verdier i Kosovo.

Les Aftenpostens avslørende reportasje om Gerbeshi-klanens verdier i Kosovo:

Les også

Konkurs i Norge, kakser i Kosovo

Storaksjon over hele byen

Pågripelsen av Isa Gerbeshi i mai skjedde i forbindelse med en aksjon mot flere nettverk i malerbransjen. Ni personer ble pågrepet og åtte adresser ble ransaket av polititjenestemenn fra "Operasjon svartmaling" i begynnelsen av mai.

Blant annet ble en ektefelle som har roller i et selskap pågrepet, men hun er siden løslatt. Det er også foretatt en rekke beslag, blant annet ble det funnet en pengebunke med 30.000 kroner under en madrass på et barnerom.

Sentralt i saken står de to brødrene Isa og Musa Gerbeshi, som har samarbeidet tett om malingsarbeider i Norge. Også deres ektefelle og samboer er siktet.

— Lite troverdig om lav fortjeneste

Genti-firmaet ble registrert på Isa Gerbeshi i Kosovos firmaregister i 2011. Her holder firmaet til i et eksklusivt strøk utenfor Pristina, med en penthouseleilighet på toppen.. Foto: Petrit Collagu

I retten hevdet Gerbeshi i sin forklaring at han hadde hatt liten fortjeneste på sin ulovlige virksomhet."Retten finner siktedes forklaring om lav fortjeneste på virksomheten lite troverdig", skriver dommeren og viser til at han har holdt på i to og et halvt år.

"Retten finner det lite sannsynlig at han ville opprettholdt virksomheten så lenge hvis lønnsomheten var så dårlig som det siktede har gitt uttrykk for i retten", skriver tingrettsdommer Siri Mariane Bjørn.

Et mønster med bruk av svart arbeidskraft

Retten mener videre at overtredelsene i denne saken hvor svart arbeid er kombinert med fiktiv fakturering for å vaske utbyttet inngår i et mønster i håndverkerbransjen.

"Slik kriminalitet er vanskelig og ressurskrevende å etterforske, og har store samfunnsmessige skadevirkninger. (....) Allmennpreventive hensyn gjør det derfor nødvendig å reagere strengt mot slik organisert kriminalitet", skriver dommeren.

Erkjente straffskyld på alle punkter

Isa Gerbeshi har erkjent straffskyld for heleri og hvitvasking av 19,5 millioner kroner gjennom to firmaer og fire konstruerte underfirmaer som laget fiktive fakturaer for å skjule svart arbeid gjennom de siste to årene. I tillegg har han innrømmet uaktsomt brudd på utlendingsloven. Til tross for at han ble ilagt fem års innreiseforbud i 2010, har han reist inn i Norge en rekke ganger med ulike navn, pass og statsborgerskap.

Han har også innrømmet bruk av åtte arbeidere som ikke hadde arbeidstillatelse i Norge. Fem av disse arbeiderne er slektninger i Gerbeshi-klanen.

Isa Gerbeshi har sørget for å gi arbeidere syv forfalskede byggekort for å få dem inn på norske byggeplasser. Dette har han også erkjent straffskyld for.

Tilsto alt at da bevisene kom på bordet

Politiadvokat Kristine Olsen la vekt på at Isa Gerbeshi først i sitt tredje avhør valgte å legge kortene på bordet på grunn av et solid bevismateriale. Pengeoverføringer kan spores til hans PC.

— Metoden inngår i et større nettverk av fiktiv fakturering. Store beløp har gått fra kunder, som raskt blir overført til fire mindre underfirmaer hvor pengene tas ut kontant. Det er en rekke bevis på at siktede har operert i alle selskapene, sa Kristine Olsen i retten tirsdag.

Hun viste også til at de fant de falske byggekortene under ransaking hjemme hos Gerbeshi.

— Det skjedde på den måte aktor forklarte, sa Gerbeshi på spørsmål fra dommeren i retten.

Henla politianmeldelse mot Isa Gerbeshi

Isa Gerbeshi ble ansett som reell driver av Wara Malerservice, som gikk konkurs i fjor. Bostyrer Anne Helsingeng i Wara-konkursen har overfor Aftenposten bekreftet at hun sendte en politianmeldelse, og at saken ble henlagt.

— Jeg tror den ble henlagt på grunn av manglende kapasitet, sa Helsingeng til Aftenposten i vinter.

Wara Malerservice, som blant annet jobbet på Tjuvholmen og i Regjeringskvartalet, er gransket av skatteetaten for kriminell virksomhet. Konkursberetningen er knusende: «De mulig straffbare forholdene refererer seg til unnlatt bokføring, unnlatt innlevering av oppgaver, underslag, skattesvik, utstedelse av fiktive fakturaer og bedrageri.»

Les om at Wara-konkursen aldri ble en straffesak:

  1. Les også

    - Paradoks at folk som har stor ubetalt skattegjeld i Norge sitter på store verdier i hjemlandet

Les mer om

  1. Grå økonomi