Boblebad kan bli bakteriefeller

Leger etterlyser bedre informasjon om vedlikehold.

Utendørs boblebad og badestamper har blitt stadig mer populært. Med denne typen varmtvannsbading følger risikoen for såkalt pseudomonasinfeksjon, som blant annet kan gi utslett og hovne lymfeknuter.

Forveksles

— Pseudomonas infeksjon kan gi symptomer som kan forveksles med andre diagnoser. For eksempel kan man få utslett som ligner brennkopper, eller brystbetennelse som kan mistenkes for å være noe langt mer alvorlig, sier Kirsti Malterud, professor i allmennmedisin ved Universitetet i Bergen. Malterud og forsker Janecke Thesen, som er tilknyttet Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin ved Universitetet i Bergen, har skrevet en artikkel som omhandler et utbrudd av pseudomonainfeksjon etter boblebad i Tidsskriftet for den norske Lægeforening.

Ikke nok kjent

Symptomene blant de seks personene som ble syke var blant annet lymfeknutesvulst, utslett, sår hals, brystbetennelse, feber og trøtthet. - Vi mener sykdomsbildet ikke er tilstrekkelig kjent blant allmennleger og at pasienter derfor kan få en annen diagnose. I tillegg tror vi bedre veiledning i hygienisk drift fra produsentene kan begrense antall infeksjoner, sier Malterud til Aftenposten.no. Ifølge Folkehelseinstituttet forekommer boblebadinfeksjoner regelmessig, men hvor mange som rammes av infeksjonen årlig, er vanskelig å fastslå. Det er også mulig å pådra seg pseudomonasinfeksjon etter bad i svømmebasseng, men bare ett tilfelle av utbrudd er kjent i Norge.

Underrapportering

Den går over av seg selv, og det er ikke nødvendig å behandle infeksjonen med antibiotika. Infeksjonen kan likevel være svært ubehagelig for den som rammes. - Vi tror det er en betydelig underrapportering av denne typen infeksjon fordi den blir forvekslet med andre ting, sier Malterud. Det finnes ingen regler som regulerer private badeanlegg, men Folkehelseinstituttet anbefaler regelmessig måling av pH og fritt og bundet klor, tilstrekkelig kloring, og grundig vask med såpe over hele kroppen før og etter bading som forebyggende tiltak. - Epidemien vi beskriver oppstod til tross for at boblebadet ble behandlet etter produsentens anbefaling. Faste rutiner er viktig, men utbrudd kan likevel oppstå fordi det ikke er mulig å utrydde bakterien fullstendig, sier Malterud.

Gravide bør være forsiktige

Malterud og Thesen ønsker ikke å fraråde bading i boblebad eller stamp, med unntak av personer som har redusert immunforsvar. - Også gravide bør være forsiktige, sier Malterud. Dersom man blir syk etter boblebad, er det lurt å søke lege og nevne at man har vært i bad. Dersom badet er en sannsynlig årsak, bør badet tømmes og rengjøres grundig - inkludert filtersystemer. Hygieniske rutiner bør i tillegg skjerpes. - Vi foreslår stikkprøver med dyppekultur regelmessig som et ekstra tilskudd til måling av klor og PH, sier Malterud.

Dette er et eksempel på infeksjon etter boblebad.
Utendørs boblebad og badestamper har blitt stadig mer populært.