Mustafa Hasan (18) får prøvd saken sin på nytt

Mustafa Hasan (18) har i flere år levd med en trussel om at han må forlate landet. Årsaken er at familien mistet den midlertidige oppholdstillatelsen fordi moren skal ha gitt feil opplysninger da de kom til Norge. Hasan har nå bodd over 12 år i Norge.

Da moren reiste fra landet i 2017, forble Hasan i barnevernets omsorg. Han og den to år eldre broren søkte om selvstendig opphold. Broren fikk innvilget opphold, Hasan fikk avslag.

Advokatfirmaet Fend saksøkte Utlendingsnemnda (UNE) for å få vedtaket om utkastelse opphevet.

Torsdag kom dommen, som er avsagt i dissens. Oslo tingrett mener at UNEs vedtak om utkastelse er ugyldig. Med dagens dom får Hasan saken sin vurdert på nytt.