Norge

Stortinget må vurdere riksrett

Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité åpner sak for å vurdere om tre navngitte høyesterettsdommere skal tiltales for riksrett for sin handlemåte i Fritz Moen-saken.

Fritz Moen døde i 2005, og ble først frifunnet for Torunn-drapet året etter. Heiko Junge / SCANPIX

 • Robert Gjerde

Les også:

Les også

Stortinget ber høyesterettsdommere om en forklaring

En samlet kontrollkomite står bak beslutningen om å be Stortinget i plenum om å vurdere om det skal nedsettes en ansvarskommisjon.Det er denne kommisjonen som eventuelt tar stilling til om det skal tas ut tiltale for riksrett mot høyesterettsdommerne.

— Historisk

Det har aldri tidligere skjedd at et slikt vedtak er fattet.– Dette er et historisk vedtak. Det er første skritt i behandling av om det skal reises riksrett eller ikke, sier kontroll og konstitusjonskomiteens leder, Øystein Djupedal til adressa.no.

Han er oppnevnt som saksordfører.

Frikjent

Dobbeltdrapsdømte Fritz Moen ble - i 2004 og 2006 - frikjent for de to drapene på Sigrid Heggheim og Torunn Finstad, som han sonet 18,5 år for. Selv døde Moen i 2005, ett år før han frikjent for Torunn-drapet. Sigrid-drapet ble han frikjent for i 2003.Høyesteretts kjæremålsutvalg tillot i 2003 kun gjenopptakelse av Sigrid-saken, men avviste altså Torunn-saken.

Anmeldt av Sandberg

Privatetterforsker Tore Sandberg anmeldte i 2006 de tre høyesterettsdommerne Magnus Matningsdal, Karen Bruzelius og Eilert Stang Lund for å få vurdert om de tre hadde gjort seg skyldig i grov uforstand i tjenesten, og for å ha handlet mot bedre vitende.

Privatetterforsker Tore Sandberg anmeldte de tre dommerne for å ha unnlatt å ta med vitneuttalelser i Torunn-saken.Sandberg mener bevisene ville ført til at Moen hadde blitt frikjent og kvitt stemplet som drapsmann før han døde.

Avviste sak

Bakgrunnen var at de i 2003, under behandling av gjenopptakelsesbegjæringen av de to studentdrapene i Trondheim, bare tillot gjenopptakelse av Sigrid-saken og avviste Torunn-saken.

Sandberg har begrunnet sin anmeldelse med at dommerne unnlot å ta med vitneutsagnene som Sandberg mener beviser at Moen ikke kunne være Torunn Finstads drapsmann.

Stortinget ba før jul de tre høyesterettsdommerne Magnus Matningsdal, Karin Bruzelius og Eilert Stang Lund om

på anklagene fra Sandberg, hvis dommerne ønsket det.Dommerne svarte Stortinget, men avviste at de hadde oversett viktige bevis, slik Sandberg påstår.

 1. Les også

  Henlegger sak mot politimann

 2. Les også

  Stortinget ber høyesterettsdommere om en forklaring

Vi videreutvikler våre artikler.
Hjelp oss å forbedre, gi din tilbakemelding.
Gi tilbakemelding

Relevante artikler

 1. SID

  Privatetterforsker Tore Sandberg: – Det har hendt at saker har løst seg over natten, i underbevisstheten

 2. A-MAGASINET

  Han har brukt to døgn på å se menneskeblod størkne. Nå jakter han på Orderud-drapsmannen.

 3. A-MAGASINET

  Baneheia-drapene og Torgersen-saken blir forsøkt gjenopptatt gang på gang. Hvor mange sjanser skal de dømte få?

 4. NORGE

  Utredning foreslår tiltak som kan kutte utslipp tilsvarende 40 millioner tonn CO2 over ti år

 5. NORGE

  Odvar Nordlis liv i bilder

 6. NORGE

  Etter 22. juli ønsket AUF-lederen å rive hele bygget. I dag er han glad for at det ikke ble gjort.