Norge

Der død og vold ble satt i system

I disse dager er det 75 år siden konsentrasjonsleiren Dachau ble etablert i Tyskland. Lidelse, død, terror og skrekk for millioner av mennesker var satt i system.

Da amerikanske soldater rykket inn i Dachau, ble de møtt av død, fornedrelse og en brutalitet som sjokkerte selv i et krigsherjet Europa. Her står sanitetssoldater blant døde fanger.
  • Håkon Letvik
    Håkon Letvik

I en nedlagt ammunisjonsfabrikk på en forblåst sandslette 16 kilometer nord for München ble de første 60 fangene jaget inn med slag, spark og skjellsord den 22. mars 1933. Det skulle bli en orgie i vold og terror, både for dem og for alle de hundretusener som skulle etterfølge dem i Dachaus 12 lange år. Nazistenes ordspråk "Arbeit macht frei" — "Arbeid frigjør" ble fangene hånet i jernporten inn til leirområdet.

Uhygge.

Uhyggen hviler fortsatt over det flate området som er omgitt av piggtrådgjerder og vakttårn, hvor titusener av utmagrede fanger ble mishandlet og trakassert på det groveste. Hver dag kunne være den siste, og mellom 30 000 og 50 000 mennesker mistet livet bare i denne konsentrasjonsleiren.Adolf Hitler hadde vært rikskansler knapt i to måneder da den nye politimesteren i München, Heinrich Himmler, kunngjorde at det like utenfor byen var opprettet en konsentrasjonsleir med plass til 5 000 kommunistiske statsfiender, nazistenes utpekte hovedmotstandere. Senere ble det nye ofre; sosialdemokrater og andre politikere, bibelforskere/Jehovas vitner, yrkeskriminelle, såkalte asosiale, jøder, folk som hadde emigrert før nazistene overtok makten, homofile og motstandsfolk fra de okkuperte landene - det ble i alt 18 ulike fangekategorier, markert med en trekant på fangeuniformen, rød for politiske fanger, svart for kriminelle, gul for jøder, rosa for homoseksuelle og med en bokstav for nasjonaliteten.I minste detalj ble det klekket ut hvordan leiren skulle bygges og innredes, mens propagandaen fremstilte det som om fangene hadde gode vilkår.

Umulig å rømme.

Det skulle være umulig å rømme, og leiren ble bygget deretter med elektriske piggtrådgjerder og vakttårn hvor vaktene hadde ordre om å skyte for å drepe hvis noen forsøkte å rømme. Fra første stund av skulle fangene vite at de var totalt frarøvet alle rettigheter, de ble fratatt klær og alle eiendeler, snauklipt, slått og ydmyket, iført fangeuniform, de fikk vite at de blindt måtte adlyde alle ordrer og at det var SS-kommandanten som bestemte alt, til og med over liv og død.

Hardt arbeid.

Fangene skulle arbeide hardt, fra 1942 om mulig enda hardere i den tyske rustningsproduksjonen. 152 underleirer ble opprettet nær store fabrikker, blant annet BMW i München, som hadde tusener av slavearbeidere. Historieprofessoren Wolfgang Benz i München beskrev situasjonen slik på en minnemarkering tidligere i måneden:- For dem som ble arrestert og kom til leiren, var det en katastrofe som nesten ikke kan beskrives med ord. De kom fra normale forhold, var ansvarsbevisste, pliktoppfyllende mennesker med viktige verv og posisjoner i samfunnet. Plutselig ble de utsatt for vold, rettsløshet, brutalitet. Systemet var preget av kynisme, uanstendighet, det var ydmykende, nedverdigende og en orgie i vold - SS-vaktene skulle bryte ned deres personlighet og motstandskraft. De hadde en rettighet, og den var å dø sier Benz.

Slag og spark.

"Mottagelsen" var nøye gjennomtenkt. SS-vaktene kunne vise hvem som heretter bestemte. Slag og spark haglet, ekstra mye hvis det var jøder blant fangene. I 1933 og 1934 var det vanlig med 25 piskeslag til alle nyankomne. Etter denne brutale velkomsten bar det til mottagelsen - alle sivile klær og eiendeler måtte leveres inn, fangene ble snauklippet på hodet, under armene og i skrittet, og de ble sendt inn i en fellesdusj hvor SS-folkene moret seg med å stille inn iskaldt eller glovarmt vann.

- Ydmykende.

— Det ydmykende ritualet var satt i system. Dette var barbarenes hevn over deres fiender. I leiren hersket en stupid disiplin på alle områder. Mange kunne aldri snakke om det de hadde vært utsatt for. Det ble et livslangt traume for fangene som overlevde, forklarer Benz, som har skrevet flere bøker om tyske konsentrasjonsleirer. Interessen er fortsatt stor for den tragiske historien; hvert år besøker 800 000 mennesker leiren, hvor det er bygget flere kirker og kapeller for ulike trosretninger.- Dachau ble mønsteret for alle tyske konsentrasjonsleirer, 1600-1700 tilsammen. Her kunne SS prøve ut i praksis ulike metoder. Det oppsto en klikk - de som ble kommandanter andre steder kjente hverandre fra Dachau og kunne bruke metodene som var klekket ut her, sier Peter Koch, pedagogisk leder i Dachau-museet.

1034 prester døde.

Dachau-leiren var også spesiell på andre måter, her ble i alt 2720 prester og biskoper sperret inne, 1780 fra Polen. Av de geistlige døde 1034. Såkalte "prominente" - utenlandske politikere, vitenskapsmenn, kunstnere eller andre som kunne være viktige for nazistene, ble sperret inne i arrestbygget, avsondret fra resten av leiren.

Les også

  1. Nazistenes dødsmaskiner

  2. Hensynsløs hardhet og strenghet!

Etter frigjøringen av Dachau var medfanger med på å samle og frakte bort sine døde kamerater.