Aftenposten beklager

Torsdag 8. desember publiserte Aftenposten en artikkel der høyesterettsdommer Jens Edvin Skoghøy fremsatte påstander om at han var blitt forgiftet. Politiet bekreftet at de hadde opprettet undersøkelsessak, og i vår artikkel kom det frem at han mistenkte sin egen kone.

Aftenpostens vurdering var at saken hadde stor offentlig interesse. Et eventuelt motiv var relevant gitt mannens posisjon. Skoghøy er stedfortredende sjef i Høyesterett og dommeren med lengst ansiennitet i Høyesterett.

Vi vurderte det derfor som sentralt at han mistenkte sin ektefelle. Hun ble ikke identifisert ved navn og bilde, men omtalen av deres relasjon bidro til at hun kunne identifiseres i sitt nærmiljø. Da påhviler det oss et stort ansvar å få frem hennes svar på anklagene.

Kvinnen har i ettertid stått frem med navn og bilde og avvist påstandene om at hun forgiftet ektemannen. Aftenposten forsøkte gjentatte ganger å få tak i henne. Vi burde gitt henne mer tid, og vi burde jobbet med flere kilder og kanaler for å forsikre oss om at hun var forelagt påstandene og at hennes versjon ble hørt før vi publiserte artikkelen.

Aftenposten beklager overfor kvinnen og leserne.