Gratis p-piller opp til 25 år og tiltak for kvinner med overgangsplager

Studentene Victoria Tennøy Lien (19) og Kjersti Walbækken Tangen (20) er positive til forslaget om gratis p-piller opp til 25 år. Torsdag kom Kvinnehelseutvalget med en rekke forslag for å bedre kvinners helse gjennom hele livet.

Victoria Tennøy Lien og Kjersti Walbækken Tangen mener økonomi kan være avgjørende for bruk av prevensjon.

Se utvalgets beskrivelse og forslag lenger ned i saken.

De to fysioterapistudentene ved Oslo Met er i gang med dagens leseøkt. Både Lien og Tangen bruker p-piller fast. I dag betaler de ikke en krone for pillene.

Dersom utvalget får det som de vil, skal de unge kvinnene få prevensjon gratis helt til de er 25 år. Tre år lenger enn i dagens regelverk.

– Det er lurt å ha prevensjon så lenge du føler for det selv. Da er det positivt at det er gratis så lenge som mulig også, sier Lien.

Anbefaler «kvinnemilliard»

Torsdag ble rapporten om kvinnehelse lagt frem. Dokumentet som er bestilt av regjeringen, er på drøyt 250 sider og heter «Den store forskjellen».

Christine Meyer har ledet kvinneutvalget. Hennes hovedpoeng er at vi har oversett den store forskjellen mellom hvordan kvinner og menn rammes av sykdom.

– Vi har behandlet kvinner og menn helt likt. Det har vært likestilling i ånden, men dette har ført til alvorlige konsekvenser for kvinners helse, sa hun.

Utvalget anbefaler at regjeringen skal komme med én kvinnemilliard.

De mener at legene må få bedre betalt for å behandle kvinnesykdommer. Og at det blant annet bør innføres nye takster for å ta opp familievold eller utrede diffuse underlivssmerter. Utvalget har også sett på kvinners seksuelle helse, hvor prevensjon står sentralt.

Helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) sier det er en prioriteringsøvelse å velge hvilke av utvalgets foreslåtte 75 tiltak som skal gjennomføres. Det gjelder også forslaget om å øke aldersgrensen for gratis prevensjon til 25 år.

– Det er veldig bra at vi har gratis prevensjon opp til 22 år i dag, også må det bli en prioriteringsdiskusjon om det skal løftes, sier Kjerkol.

Les også

26-åringen er ufør, har trygghetsalarm og går på sterke medisiner: – En absurd situasjon

Frykter prevensjon kan bli dyr utgift

I fellesområdet på Oslo Met har rundt 20 studenter funnet plass ved de runde bordene spredt rundt i rommet. Lokalet fylles av en kontinuerlig summing, bestående av både fagdiskusjoner og livlig pauseprat.

Massasjeteknikk skulle være dagens tema for Victoria Tennøy Lien og Kjersti Walbækken Tangen, men prevensjon har de ikke noe mot å snakke om.

Tangen Victoria Tennøy Lien og Kjersti Walbækken Tangen tror mange menn tenker at det er kvinners ansvar å gå på prevensjon.

Kvinnehelseutvalget viser til forskning som viser at flere velger langtidsvirkende prevensjonsmidler når det blir billigere eller gratis. Langtidsvirkende prevensjon er p-stav, hormonspiral og kobberspiral.

Det tror studentene stemmer.

Selv om ingen av dem benytter langtidsvirkende prevensjon, mener de økonomi kan være avgjørende. Dersom prevensjonen ikke hadde vært gratis, ville de vurdert om de hadde hatt råd til det, sier de.

– Man har dårlig råd når man er student, og jeg tenker allerede mye på utgifter, sier Tangen.

Christine Meyer har ledet utvalget som torsdag legger frem rapporten.

Et kvinneansvar?

De er usikre på hva de ville brukt i stedet for p-piller. Fortsatt er det mulig å få kondomer gratis, enten på diverse helsestasjoner eller tilsendt i posten. Det er også et prevensjonsmiddel guttene kan ta ansvar for å bruke.

– Jeg føler egentlig menn tenker det er kvinners ansvar å gå på prevensjon når det egentlig bør være begges ansvar, sier Lien.

Det nevner også utvalget: Det er ofte kvinnene som får ansvaret for prevensjonsbruk, blant annet fordi det foreløpig finnes få prevensjonstyper for menn, skriver de i den ferske utredningen.

– Det er et felles ansvar for kvinner og menn å sørge for at man beskytter seg, sier utvalgsleder Christine Meyer.

– Er det riktig prioritering å gi kvinner mer gratis hormonell prevensjon?

– Vi mener at hvis det er økonomiske barrierer som hindrer kvinner fra å få prevensjon, så er det negativt. Vi ønsker å senke de barrierene og hindre at man får en økning i antall aborter.

– Har dere sett noe på prevensjon for menn som et kvinnehelsetiltak i utvalget?

– Vi har ikke spesielt sett på det. Men vi har hatt en diskusjon om hormoner og den skepsisen vi ser hos unge kvinner.

Helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) mener prevensjon er et samfunnsansvar. Men hvor aldersgrensen skal gå for gratis p-piller, må fortsatt avklares.

– Det som går på reproduktiv helse er et ansvar for fellesskapet. I dette samfunnet gjør kvinner jobben med å bære frem barn og kommende generasjoner. Om aldersgrensen skal økes, må vi likevel prioritere opp mot andre forslag, sier Kjerkol.

Kvinnehelse inndelt i fem livsfaser

Dette mener Kvinnehelseutvalget er viktige helseutfordringer – og forslag til tiltak – i hver livsfase i kvinners liv: