Tjener på "landeveisrøveri"

Fr.p.s toppkandidat i Østfold, Ulf Leirstein vil jevne bompengestasjoner med jorden, men tjener 22.000 kroner på å sitte i styret for en av stasjonene.

— Bompengestasjoner bør jevnes med jorda. Vi driver med det rene landeveisrøveriet, sier Leirstein. Fremskrittspartiet har flere ganger lovet å fjerne bompengestasjonene. Men Leirstein tjener selv penger på det han kaller røveri. Fr.p-politikeren er nestleder i styret til Østfold Bompengeselskap AS som eies av Østfold fylkeskommune. Vervet gir ham 22.000 kroner i året. Dobbeltrollen har han ikke noe problem med.

  • Dette er det vervet jeg har mest lyst til å kvitte meg med, men jeg har ikke noe problem med dobbeltrollen. Fr.p burde søke innflytelse overalt hvor det er mulig, sier Leirstein til Dagbladet. Ulf Leirstein har også uttalt at han ikke gjør dette for å tjene penger, men for å ha større mulighet til å kunne kontrollere det som skjer. Flere Fr.p-politikere har verv i bompengeselskap. Nøtterøy-ordfører Bjørn Kåre Sevik sitter i styret i Tønsberg Hovedvegfinans AS og Fr.ps toppkandidat i Vest-Agder, Henning Skumsvoll er varamedlem i Lister Bompengeselskap AS.
- Bompengestasjoner bør jevnes med jorda, sier Ulf Leirstein i Fr.p. Det vil i så fall bety 22.000 kroner mindre i lomma på politikeren.