Faktisk.no: Dambrudd og nedsmelting kan true Europas største atomkraftverk

Norske strålevernmyndigheter frykter at russiske angrep kan føre til full katastrofe.

Et satellittbilde tatt av Planet Labs 9. oktober viser skyttergraver og militære stillinger på begge sider av Kakhovka-demningen.

Situasjonen ved det russisk-okkuperte atomkraftverket i Zaporizjzja i Ukraina forverres, med stadige strømbrudd og fare for sprenging av en demning som sørger for vannforsyningen til kraftverket.

– Situasjonen i hele området er kaotisk og prekær, det blir bare verre og verre. Vi synes det som skjer er svært bekymringsfullt, sier beredskapsdirektør Astrid Liland i Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) til Faktisk Verifiserbar.

Hun peker på at kjernekraftverk ikke er bygget for å tåle krigshandlinger, noe som fører til en helt annerledes sikkerhetssituasjon.

Astrid Liland er avdelingsdirektør i Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet.

Torsdag beskyldte Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj russiske styrker for å ha plassert sprengstoff på demningen ved Kakhovka-kraftverket i nærheten av Kherson. Han har tidligere anklaget Russland for «atomutpressing». Zelenskyj sier også at Russland har lagt ut miner på veiene til demningen

Frykter for kjølevannet

Damanlegget ligger 122 kilometer i luftlinje sørvest for atomkraftverket. Trekkes «pluggen» i det gedigne Kakhovka-reservoaret vil det få vidtgående følger for hele regionen.

– Vannforsyningen til en stor del av det sørlige Ukraina kan bli ødelagt. Et slikt russisk terrorangrep kan føre til at atomkraftverket Zaporizjzja kan stå uten vann til kjøling – vann som vanligvis hentes fra reservoaret ved demningen, sa Zelenskyj, og advarte om en «historisk katastrofe».

Han advarer samtidig mot følgene av en skadeflom fra en eventuell ødeleggelse av damanlegget.

– Demningen i dette vannkraftverket holder rundt 18 millioner kubikkmeter vann. Hvis de russiske terroristene sprenger demningen, vil mer enn 80 tettsteder og byer oversvømmes, inkludert Kherson, sa Zelenskyj torsdag.

Masseevakuering

Russiske myndigheter iverksatte onsdag en plan om masseevakuering av opp mot 60.000 mennesker fra Kherson by i løpet av de nærmeste dagene. Ukrainske styrker har de siste ukene rykket frem mot byen, og det pågår harde kamper i området.

De ukrainske operatørene som jobber med den daglige driften, opplever situasjonen som krevende og uholdbar. Russland har nektet rundt 50 ukrainske ansatte å forlate det okkuperte atomkraftverket, og nylig ble den viseadministrerende direktøren ved atomkraftverket løslatt, en uke etter at han ble bortført.

Et satellittbilde tatt 18. oktober av det okkuperte Zaporizjzja-atomkraftverket.

Beredskapsdirektør Liland bekrefter at Zaporizjzja-kraftverket er avhengig av kjølevann fra damanlegget, og sier at ukrainske myndigheter tidligere har vurdert hvordan oversvømmelse kan påvirke vannforsyningen.

– I disse analysene har man sett på hvordan naturbaserte hendelser kan føre til veldig lav vannstand. I en krigssituasjon vil det alltid være usikkerhet om hvordan backupløsninger kommer til å fungere. Hvis atomkraftverket står uten vann til kjøling, vil det føre til overoppheting, sier Liland.

– Det vi har sett de siste 10–12 dagene, er at kraftverket stadig har mistet strømmen, sier hun.

Trenger strøm

Frakobling fra strømnettet øker risikoen for ulykker med reaktorene, ettersom de er avhengig av strøm for kjøling. Atomkraftverket er avhengig av elektrisitet til kjøleanlegg for å hindre overoppheting, ulykker og radioaktive utslipp.

Kraftverket som bruker dieselgeneratorer tilgjengelig som reserveløsning hvis det mister ekstern kraftforsyning, har nylig fått tilført nye forsyninger med diesel, opplyser hun.

– Vi tenker at de har diesel til strøm for ti dager fremover, sier Astrid Liland i DSA.

Les artikkelen på Faktisk.no