Norge

Det du trenger å vite om kjøpsloven

Det er greit å vite hva du har rett til når du kjøper en vare. Leser du Aftenposten Forbrukers sammendrag av hva du bør vite, stiller du meget sterkt.

 • Lucas H. Weldeghebriel

Det er en jungel av lover og regler som regulerer kjøp og salg av varer. Vi presenterer i et sammendrag her det du burde kunne som kjøper og forbruker.

Det er først og fremst tre lover som regulerer dine rettigheter som kjøper av varer. Det er Angrerettloven, Kjøpsloven og Forbrukerkjøpsloven.

Grovt sett kan en si at Angrerettloven gjelder fjernsalg som postordre eller via internett og telefon. Mens Kjøpsloven og Forbrukerkjøpsloven gjelder kjøp i butikk.

Angrerettloven

Visste du at du hadde lov til å angre et kjøp du har gjort til inntil 14 dager etter kjøpet, uten begrunnelse?

Dette gjelder kun hvis du har kjøpt en vare som koster over 300 kroner via internett, telefon eller en annen form for fjernsalg. Varen må videre være kjøpt av en profesjonell selger.

Å kjøpe en bruktvare på FINN.no fra en annen privatperson utelukkes altså. Det samme gjelder hvis varen er kjøpt i en butikk.

Loven gjelder heller ikke ved:

 • Kjøp av ferskvarer
 • Avtale om oppføring eller utleie av fast eiendom
 • Varer som er umulig å returnere
 • Når kjøper har tatt initiativ til avtalen
 • Salg fra automat
 • Salg på auksjon (ikke nettauksjon)
  Det er viktig at varen leveres tilbake i samme stand som den ble mottatt. Skulle et angreskjema ikke følge med varen, eller at det er galt utfylt av selgeren, har du automatisk rett til tre måneders angrerett!

Kjøpsloven

Kjøpsloven er ikke like viktig etter at Forbrukerkjøpsloven kom i 2002. Den regulerer imidlertid fortsatt kjøp mellom privatpersoner.

Denne vil dermed anvendes hvis du skulle komme i konflikt med en privat selger på FINN.no eller en nettauksjon hvor du kjøper fra en privatkunde.

De viktigste punktene i Kjøpsloven er at selger skal levere avtalt vare til avtalt tid og avtalt sted. Hvis varen er forsinket eller har mangler, kan kjøperen enten kreve ny vare, prisavslag, heving av kjøpet eller erstatning.

Forbrukerkjøpsloven

Denne loven regulerer dine mest vanlige kjøp. Det vil si varer du handler hos profesjonelle selgere som en seng, en mobiltelefon, et fotoapparat eller en veske.

Det du må passe på, er at selgere i mange butikker overhodet ikke har greie på denne loven. Det vil si at du flere ganger kan ha rettmessige krav som kan bli avvist av en uvitende butikkselger.

Da er det viktig å ikke gi seg.

Her er de viktigste punktene du bør vite om

(Kilde: Privatøkonomi 2005, av Rune Pedersen og Tom Staavi)

Les også

 1. Forbrukerkjøpslovens viktigste punkter

 2. Hvor mange års reklamsjonsrett har du?

 3. Lover

Norges lover er din venn dersom du har gjort et dårlig kjøp.