Mehl: For tidlig å avfeie ønske om våpenbruk i politiet

Maktmiddelutvalget måtte ha minst 400 svar i spørreundersøkelse om våpenbruk i politiet, men fikk bare halvparten. Nå må justisministeren svare på spørsmål om utredningen.

Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp) og utvalgsleder Pål Arild Lagestad i samme sofa i februar.

Aftenposten kunne onsdag forrige uke fortelle om en undersøkelse med 197 svar fra kolleger og kontakter i sosiale medier. Den ble brukt i Maktmiddelutvalgets anbefaling om å bevæpne politiet.

I rapporten fra utvalget heter det at det ikke skulle være mulig å besvare undersøkelsen flere ganger. Det skulle bare være mulig å svare én gang fra hver IP-adresseIP-adresseEt unikt ID-nummer for en enhet på et nettverk, som en PC, mobiltelefon eller Ipad..

Aftenposten har testet skjemaet. Det kreves ikke at man oppgir e-post eller annet som kan gjenkjenne brukeren.

Derfor har det vært mulig å for eksempel svare både fra PC og telefon. I realiteten har det vært mulig å svare flere ganger.

Leverandøren av tjenesten Nettskjema.no, Universitetet i Oslo (UiO), skriver også at det ikke finnes mulighet for å begrense svar basert på IP-adresser, slik rapporten antyder.

Utvalgsleder Pål Lagestad er professor ved Nord universitet og lagde undersøkelsene. Han skriver til Aftenposten at han sjekket innstillingene i nettundersøkelsen med Nettskjema.no og UiO.

Han skriver også at ingenting tyder på at noen har svart flere ganger.

Trengte 400 svar - fikk under halvparten

Aftenposten har fått innsyn i e-post-korrespondanse mellom Politidirektoratet og utvalgsleder Lagestad. Lagestad ønsket å sende ut en spørreundersøkelse til tilfeldig utvalgte politifolk. Han ville finne ut hvordan de brukte maktmidler.

Han gjentok flere ganger at han trengte minst 400 svar fra politiansatte for at undersøkelsen skulle bli akseptabel.

Det var nødvendig for å få «troverdige, deskriptive og analytiske analyser, og for å kunne finne signifikante og ikke-signifikante sammenhenger», skrev Lagestad.

Det samme gjentok han i et intervju med Politiforum i juli. Politifolk kritiserte imidlertid spørsmålene i undersøkelsen.

Til Politiforum forklarte Lagestad også at han hadde sendt ut e-poster med feil i emnefeltet. Antallet respondenter endte på 197.

Til tross for dette, ble undersøkelsen brukt i rapporten.

– Vi er klar over de vitenskapelige svakhetene og påpeker dem. Vi skulle gjerne hatt tilfeldig utvalg. Spørsmålet er om man skal kaste alt på søppeldynga, eller om man skal ta vare på noe. Vi er veldig tydelige på svakhetene, sa Lagestad til Aftenposten onsdag forrige uke.

Skal ut på høring

Siden onsdag forrige uke har Aftenposten forsøkt få svar fra statsråd Emilie Enger Mehl (Sp) på to spørsmål:

  • Hva synes hun om at det stilles spørsmål ved undersøkelser brukt i rapporten?
  • Hadde utvalget penger til å utføre skikkelige undersøkelser?
Emilie Enger Mehl på landsmøtet til Politiets Fellesforbund tirsdag.

Tirsdag oppsummerte justisministeren det siste året for Politiets Fellesforbunds landsmøte.

Aftenposten var til stede på landsmøtet. Men Mehls rådgivere ønsket ikke at hun skulle svare på de to spørsmålene muntlig.

Mehl og justisdepartementet svarer skriftlig via en kommunikasjonsrådgiver:

«Det ble nedsatt et utvalg bestående av åtte utvalgsmedlemmer, og utvalget fikk et halvt år på å levere endelig rapport. Utvalget ble bevilget midler på samme måte som andre utvalg, og har arbeidet deretter.»

– Tar oss god tid

Mehl sier imidlertid i et intervju at det er for tidlig å avfeie utvalgets ønske om generell bevæpning allerede nå.

– Regjeringen mener vi inntil videre skal stå på dagens ordning med fremskutt lagringfremskutt lagringFremskutt lagring innebærer at politiet har våpen låst ned i politibilene sine, men ikke bærer dem på kroppen.. Både Senterpartiet og Arbeiderpartiet har programfestet det, sier Mehl.

Statsråden sier det er bra at man har fått en bred gjennomgang av politiets maktmidler. Utredningen skal ut på høring.

– Jeg er opptatt av at vi tar oss god tid til å se på vurderingene i rapporten.

– Ap og Sp er mot generell bevæpning. Kan du la deg overbevise av det som kommer frem i en høringsrunde?

– Vi mener vi inntil videre skal beholde dagens ordning, men så er det viktig å behandle en slik rapport på en skikkelig måte.

– Er du fornøyd med rapporten du fikk?

– Jeg opplever at det er et dyktig utvalg med bred sammensetning, som har levert et solid dokument. Mitt inntrykk er at det er mye godt innhold i rapporten, som danner grunnlag for en god og kunnskapsbasert debatt. Den synliggjør også at det er andre maktmidler enn skytevåpen.

SV krever svar

Mehl må uansett svare om Maktmiddelutvalgets rapport i Stortinget. Det er Andreas Unneland fra SV som stiller henne spørsmål om tallgrunnlaget i Maktmiddelutvalgets rapport.

Han er redd tilliten til offentlige utvalg svekkes hvis kunnskapsgrunnlaget som hentes inn, er for dårlig.

– Dette blir som om jeg skal spørre mine venner på Facebook «Hei folkens, er dere for å øke skatten for de rikeste?», sier SV-politikeren.