Veivesenet varsler full stopp i bygging av trebruer

Syv av ni kontrollerte trebruer har ikke god nok bæreevne. Nå varsler Veivesenet en grundig gjennomgang av regelverk og rutiner for bygging av fagverksbroer i tre.

Tretten bro kollapset 15. august i år.

Dagen etter brokollapsen på Tretten den 15. august ble 14 andre tilsvarende trebruer stengt.

Veivesenet har nå kontrollert ni trebruer og fastslår at syv av disse ikke har god nok bæreevne, skriver Statens vegvesen i en pressemelding.

– Gjennomgangen så langt har avdekket ulike avvik knyttet til prosjektering og utførelse for flere av broene, sier avdelingsdirektør Nils Audun Karbø i Statens vegvesen.

Broene holdes stengt inntil videre.

– Selv om vi ikke er ferdig med gjennomgang av alle broene og oppsummeringen av funnene, så var det riktig beslutning å stenge disse broene, sier Karbø.

– Vi går nå gjennom rapportene for å oppsummere funnene og hva de vil ha å si for fremtidig regelverk og bruk av slike broer. Men endelige konklusjoner kan vi ikke trekke før Statens havarikommisjon har konkludert om årsaken til kollapsen av Tretten bro, sier Karbø.

I påvente av dette vil ingen nye trebruer av denne typen bli godkjent av Vegdirektoratet.