Norge

- Voldtekt er nesten-drap

Spesialiserte politietterforskere, obligatorisk bruk av bistandsadvokater og hyppig bruk av DNA- prøver skal bidra til at flere voldtektsmenn straffes.

  • Haakon E. H. Eliassen

Bergen

Justisminister Knut Storberget er lei handlingsplaner uten effekt — og lover konkrete tiltak.- Voldtekt er et nesten- drap, hvor over 90 prosent av jentene som voldtas, opplever at det aldri kommer noen dom og de fleste voldtektsmenn går fri. Dette gjelder også hjemmevolds- problematikk, et saksområde i strafferetten som over lang tid hatt for lite fokus, mener justisminister Knut Storberget.Han har sett seg lei alt snakket om å løse de mange problemene som knytter seg til voldtekter og hjemmevoldssaker generelt. Han mener det har vært gjort for lite for å øke oppklaringsprosenten i disse sakene. - Jeg opplever at vi har veldig mange gode handlingsplaner i Justisdepartementet, men vi har ikke gjort handlingsplanene operative, sier Storberget. - Jeg mener at et nærliggende forslag er å gi ofrene muligheten til å få bistandsadvokat før man innleverer anmeldelse. Mange inngir ikke anmeldelse. Man trenger også å sikre bevis. Men i mange sammenhenger tas det ikke bilder når vedkommende kommer til sykehus, sier Storberget. Han mener at en bistandsadvokat i større grad kan sikre dette.- Jeg ønsker at ansatte ved voldtektsmottak og krisesentre skal opplæres til å bistå i forhold til bevissikring. Så ser vi at politidistriktene i alt for liten grad tar DNA- prøver, selv om man har adgang til det. Det er en situasjon vi ikke kan leve med, sier Storberget. Regjeringen har valgt å styrke politiets budsjett med 80- 90 millioner kroner. For disse midlene ønsker justisministeren etterforskere med spesialkompetanse.

Les også

  1. Partnere tyr til rå vold for sex