Norge

Syv ting du trenger å vite om Monika-saken

Monika Sviglinskaja (8) døde i 2011 - så hvorfor ble en mann pågrepet tre år senere? Her er svarene du trenger.

Monika Sviglinskaja og hennes mor Kristina Sviglinskaja.
  • Christian Nicolaisen
  • Øyvind Lefdal Eidsvik

Onsdag klokken 12 offentliggjør Spesialenheten sin konklusjon i Monika-saken. Klokken 13 vil konstituert politimeister JohnReidar Nilsen kommentere avgjørelsen. Aftenposten følger saken.

En 32 år gammel mann ble i oktober i fjor varetektsfengslet, siktet for å ha drept barnet til sin eks-samboer. Her er syv spørsmål som gir deg svar i kortform, utarbeidet av BTs journalister.

1. Hvem var Monika?

Åtte år gamle Monika Sviglinskaja var en velfungerende og populær tredjeklassing på Stranda skule i Sund. Hun bodde med moren, Kristina Sviglinskaja, i en leilighet på Berge i Sund. Hun var litauisk statsborger.

Ettermiddagen 14. november 2011 ble åtteåringen funnet død av moren, med et belte rundt halsen. Obduksjonen viste at dødsårsaken var kvelning. Hun er begravet i hjembyen Jonava i Litauen.

2. Hvorfor henla politiet dødsfallet som selvmord?

Politiets hovedspor var enten selvmord – som er svært sjelden blant så unge mennesker – eller en kriminell handling. Det var flere mistenkelige spor: Knust vindu i inngangsdøren, krydder strødd i leiligheten, Monikas syv oppringinger til moren i løpet av perioden 8.40 til 8.45. Jentas mobiltelefon ble heller aldri funnet.

Kripos hjalp til med tekniske undersøkelser av inngangsdøren. Daværende lensmann Odd Dahle uttalte at de ikke trodde det ville bli noe gjennombrudd.

Frem mot henleggelsen i august 2012, holdt politiet fast på at dødsfallet mest trolig var et selvmord.

— Saken har vært etterforsket med alle scenarioer for øyet, sa politiinspektør Sidsel Isachsen da.

Isachsen holdt det den gang som usannsynlig at innbrudd og vinningstyveri kunne være grunn for drap.

Les konklusjonen fra Riksadvokaten:

Les også

Kvaliteten på etterforskningen i Monika-saken var mangelfull

3. Hvorfor ble saken gjenopptatt?

Etter at han var involvert i en potensielt tilstøtende sak, leste en politietterforsker ved politistasjonen i Bergen sentrum seg opp på Monika-saken. Han fant flere forhold han mente var kritikkverdige, spor som ikke var fulgt opp og vitner som ikke var avhørt godt nok.

Blant annet mente han at politiet ikke fulgte opp en trusselmelding som ble sendt til jentas mor, samt en skremmende oppringing fra en telefonkiosk i Bergen sentrum flere måneder etter dødsfallet.

Saken gikk helt til topps i politidistriktet, før varslingen ble slått ned, og etterforskeren ble bedt om å slutte å jobbe med en sak han ikke hadde ansvaret for.

Senere ba morens bistandsadvokat, Stig Nilsen, den tidligere Kripos-etterforskeren Asbjørn Hansen om å lage en rapport. Hansen fant tilsvarende feil i etterforskningen. På bakgrunn av dette, besluttet politiet i mai i fjor å gjenoppta saken. Kripos har siden den gang ledet den nye etterforskningen.

Etterforskeren som prøvde å få saken gjenopptatt, har fått varslerstatus. Politidirektoratet skal hyre inn et eksternt firma som får i oppgave å ta stilling til om etterforskeren ble dårlig behandlet av ledelsen i Hordaland politidistrikt.

4. Hvem er 32-åringen som er drapssiktet?

Mannen er litauisk statsborger, men har jobbet i Norge både før og etter Monikas dødsfall.

Han og Monikas mor innledet et forhold våren 2011, etter at de hadde møttes på nettet. I rundt to måneder før drapet bodde de sammen i hjemmet på Berge i Sund.

Han har jobbet som bygningsarbeider flere steder rundt Bergen. Mannen har sist hatt registrert bostedsadresse i Bergen. Han er ifølge eget utsagn tidligere straffedømt for vold i sitt hjemland.

5. Kunne han ha blitt pågrepet før?

32-åringen ble raskt nevnt som mulig gjerningsmann av moren. Han er avhørt av politiet totalt to ganger: Dagen etter dødsfallet og ved en senere anledning.

Politiet var klar over at han forklarte seg uriktig på flere punkt, men så aldri noen grunn til å endre 32-åringens status til mistenkt.

Politiet fant nylig et delvis DNA-treff på ham fra åstedet. Det ble funnet DNA både på beltet og på jentas hals og arm.

I 2011 ga ikke disse sporene svar i DNA-analysen til Folkehelseinstituttet. Etter at saken ble gjenopptatt i år, ble sporene på nytt analysert.

Siden forrige gang, har FHI ifølge politiet oppgradert sine analyser fra 11 områdemarkører til 17, noe andre DNA-laboratorier hadde hatt lenge.

Mannen nekter for å ha hatt noe med dødsfallet å gjøre.

INTERVJU MED MOREN:

Les også

- Får ikke ro før jeg får vite hva som skjedde

6. Kan saken få konsekvenser for politiet?

Samme dag som pågripelsen varslet Riksadvokaten en gransking av politiets håndtering av saken. Politiet er anmeldt til Spesialenheten for mangelfull etterforskning — og for å ha holdt tilbake viktige dokumenter i saken.

Fire politifolk har i løpet av etterforskningen fått status som mistenkt. Spesialenhetens avgjørelse er ventet i løpet av februar måned.

Visepolitimester Gunnar Fløystad har på spørsmål svart at saken ikke får personalmessige konsekvenser nå. Politimester Geir Gudmundsen varslet 9. februar en «grundig evaluering».

7. Hva skjer videre?

Politiet vil fortsette etterforskningen og trolig følge opp tråder de lot ligge i 2011 og 2012. Etterforskere har vært i Litauen for å gjennomføre avhør av siktedes omgangskrets og familie.

32-åringen sitter fortsatt i varetekt. Kravet til å bli varetektsfengslet er at det foreligger «skjellig grunn» til mistanke. Det innebærer at det må være sannsynlighetsovervekt for at siktede er skyldig.

En domfellelse krever på sin side at de er bevist utover enhver rimelig tvil. Politiet har ennå ikke sagt noe om når det eventuelt blir aktuelt å sende saken videre til statsadvokaten. Det er til syvende og sist Riksadvokaten som avgjør om det skal tas ut tiltale.

Les også

  1. Nye regler for henleggelser etter Monika-saken

  2. Vinduet var knust, og en øks lå i gangen med en klut full av glass

  3. DNA-ekspert tror 32-åringen kunne vært funnet før

  4. Politimann fryktet åtteåring var drept, bedt om å holde seg unna saken