Fylkeslegen: Hjernekirurger opererte etter 26 timer på vakt

I 29 tilfeller sto hjernekirurgene ved operasjonsbordet etter 26 timer på vakt. Fylkeslegen konkluderer med at avdelingsledelsen på nevrokirurgisk mangler styring.

I april kom en delegasjon fra fylkeslegen til nevrokirurgisk avdeling for å gjennomgå vaktlister og dokumentene for de omstridte operasjonene. Klinikkdirektør Håkon Nordli, fylkeslege Helga Arianson og assisterende fylkeslege Signe Marit Stephanides på vei gjennom sentralblokken.

Fylkeslegen i Hordaland har siden april gransket påstander om at leger på Nevrokiriurgisk avdeling på Haukeland sykehus i Bergen, har operert eller vært med på operasjoner etter vakter på 26 timer. I dag ble rapporten lagt frem for Nevrokirurgisk avdeling.

Les også:

Les også

Daniel-saken: Mener Helsetilsynet beskytter legene

Den slår fast at pasientsikkerheten ved avdelingen kan ha vært i fare, fordi ledelsen ikke har klart å hindre at de yngre legene på avdelingen sto ved operasjonsbordet etter mer enn et døgn på jobb.

Fylkeslege Helga Arianson har nå bedt avdelingen rydde opp.

— Det er alvorlig når en avdeling ikke har oversikt over hvilke leger som opererer når. Det har gått bra for pasientene, men sikkerheten har vært redusert, sier Arianson til Bergens tidende.

Sjekket 50 operasjoner

Utgangspunktet for fylkeslegen var en liste med 50 konkrete operasjoner i perioden juni 2013 til desember 2014 der leger skal ha deltatt etter 26 timer på vakt. Her har fylkeslegen gjennomgått vaktlister og dokumentasjon for operasjonen.

I 29 av de 50 tilfellene viste det seg at dette stemte. Pasientene ble rygg- eller hjerneoperert av unge leger som hadde vært på jobb siden klokken åtte dagen før. I tillegg ble 17 pasienter behandlet med strålekniv av leger som hadde vært på vakter over 26 timer. Til sammen 46 pasienter.

Bare halvparten av operasjonene der den unge legen hadde hovedansvaret, var øyeblikkelig hjelp. Det vil si at i halvparten av tilfellene var det planlagt å operere etter lange vakter.

Manglet rutiner

Ved flere tilfeller har det vært opp til legene selv om de kunne operere etter lange vakter.

— Det har ikke vært nok styring fra ledelsens side. I noen tilfeller kan det være greit å operere etter en lang vakt, for eksempel om legen har sovet hele natten. I andre tilfeller kan det være at en lege ikke er skikket til jobbe på et tidligere tidspunkt i vakten, for eksempel etter en hard arbeidsøkt, sier Arianson.

Hun legger til:

— Legene har som helsepersonell et ansvar for å kjenne etter og si ifra selv. I tillegg skal avdelingen ha klare rutiner som kan overprøve hver enkelt lege. Dette har ikke vært på plass.

Har gitt beskjed

Ledelsen ved avdelingen har imidlertid gitt beskjed ved flere tilfeller om at operasjoner etter vakt ikke skal forekomme.

Fylkeslegens rapport slår også fast at det er ikke er gjort operasjoner etter vakt i vår. De har gått gjennom operasjoner fra 1. februar til 27. april i 2015. I denne perioden hadde Arbeidstilsynet allerede startet tilsyn med avdelingen.

«Mangler styring»

«Konklusjonen er at det er mangler i styring og ledelse ved Nevrokirurgisk avdeling når det gjeld når LIS-legene opererer. Ledelsen har ikke hatt tilstrekkelig oversikt over risikoområdet», skriver fylkeslege Helga Arianson i rapporten ble lagt frem i dag.

Den manglende styringen blir regnet som et avvik, som Helse Bergen må rette opp innen 1. oktober.

Etter å ha lagt frem tilsynsrapporten for ledelsen ved Nevrokirugisk avdeling i dag sier Arianson dette:

— Vi har tiltro til at de skal ordne opp i dette.

Gransket av Arbeidstilsynet

Hjernekirurgene er noen av Haukelands beste betalte leger og foretar avanserte operasjoner i hode, nakke og rygg. Når de går vakter, varer de i 26 timer. Noen ganger sover de på vakt, andre ganger ikke. De må hele tiden være til stede på sykehuset.

Den prestisjefylte avdelingen på Haukeland har siden jul vært under massivt press. Både Arbeidstilsynet og Fylkeslegen i Hordaland har åpnet tilsynssak mot avdelingen i løpet av få måneder. Samtidig har flere av de ansatte ved avdelingen vært sykmeldt i perioder som følge av arbeidsmiljøet.

Varslet

Allerede i desember hadde Arbeidstilsynet fått 13 bekymringsmeldinger om forholdene ved avdelingen. I sin tilsynsrapport slo Arbeidstilsynet fast at arbeidsmiljøet for overlegene ved nevrokirurgisk avdeling på Haukeland var uforsvarlig og en fare for de ansattes psykiske helse. De ba også om at et eksternt firma må inn for å hjelpe avdelingen med å kartlegge og få orden på arbeidsmiljøet.

I dag ligger blant annet Nevrologisk avdeling på Haukeland i konflikt med en av legene. Det er han som har varslet om at leger som spesialiserer seg til å bli hjernekirurger ved en rekke tilfeller har operert etter at de har vært på vakt i 26 timer.

— Vår klient er tilfreds med at Fylkeslegen har tatt hans varsel på alvor. Fylkeslegen har i sitt arbeid avdekket flere ulovlige operasjoner enn tidligere antatt, sier Fredrik Gisholt, som er legens advokat.

Les mer om saken (hos Bergens tidende):

Har klaget på kirurg tre ganger

- Alvorlig å jobbe mer enn 26 timer

«Betydelig fare for de ansattes psykiske helse»

Hjernekirurger skal ha operert etter 26 timer på vakt