Høie vil tillate e-sigaretter med nikotin

Regjeringen åpner for å tillate salg av nikotinholdige e-sigaretter i Norge - men vil forby bruk i røykfrie områder.

afp000880378-OfS6fV8MPe.jpg
  • Ntb

Forbrukerne skal heretter slippe å måtte kjøpe elektroniske sigaretter med nikotin på nettet, dersom lovforslaget som regjeringen tirsdag sender ut på høring, blir vedtatt.

— Vi foreslår en del endringer i tobakksskadeloven som følge av EUs nye tobakksdirektiv. Dette er vi pålagt å følge, sier helseminister Bent Høie til NTB.

Direktivet gjelder imidlertid ikke e-sigaretter. Om lag 50.000 nordmenn røyker i dag e-sigaretter, og mange bruker det som et hjelpemiddel for å slutte å røyke.

— Her har vi valgt å foreslå at både salg og bruk av e-sigaretter reguleres på samme måte som vanlig røyketobakk, unntatt når det gjelder oppstillingsforbud og standardisering av tobakkspakker, sier Høie.

Les også:

Les også

Røykeslutt er ikke lettere med e-sigaretter

Samme røykeforbud

Regjeringen vil dermed ha slutt på at e-sigarettrøykere kan dampe på munnstykkene sine på steder der røykeforbudet gjelder. I dag er det opp til eieren av lokalene å tillate, eller forby, røyking av e-sigaretter.

Bakgrunnen er en rapport fra Folkehelseinstituttet som viser at de nikotinrelaterte farene ved passiv damping er de samme som ved passiv tobakksrøyking, særlig for personer med hjerte— og karsykdommer, barn og gravide.

Les om passiv e-sigarettrøyking her: Passiv røyking ved e-sigaretter gir helserisiko.

I tillegg peker helsemyndighetene på at enkelte e-sigaretter er svært like sigaretter, og at det kan være vanskelig å se forskjell på røyk og damp i et lokale, noe som gjør tilsynsmyndighetenes arbeid vanskeligere.

Skepsis

Kreftforeningen er skeptisk til å tillate e-sigaretter med nikotin, blant annet fordi det kan skape nikotinavhengighet.

— Og vi vet jo også lite om helsemessige konsekvenser på lang sikt, sier assisterende generalsekretær i Kreftforeningen, Ole Alexander Opdalshei, til TV 2.

Høie er enig i at bruk av e-sigaretter ikke er uten helserisiko.

— Men vårt forslag vil være en forbedring av dagens situasjon. Vi vil både få regulert bruken og få oppklart en del misforståelser om at dette ikke er helseskadelig, fremholder han.

— Samtidig er det en helsegevinst ved at folk går over til e-sigaretter, sier helseministeren.

Mentolsigaretter forbudt

I tråd med EU-direktivet skal også røyketobakk med nye smakstilsetninger forbys, mens mentolsigaretter skal vekk innen 2020. Dermed er det over og ut for de nye «click 'n roll»-sigarettene med en smakskapsel i filteret.

I tillegg går regjeringen inn for å innføre en nøytral, standardisert innpakning for alle tobakksvarer.

— Det vil komme et lovforslag over jul om dette, sier Høie.

Forslaget vil imidlertid ikke omfatte sigarer, sigarillos og pipetobakk.

Større merker

Samtidig skjerper EU-direktivet reglene for merking av tobakksvarer. Heretter skal advarslene om at røyking dreper dekke halvparten av overflaten på pakker med røyketobakk og en tredel av overflaten på andre tobakksprodukter.

I tillegg skal røyketobakk også merkes med at «tobakksrøyk inneholder over 70 kreftfremkallende stoffer».

— Vi vet at tydeligere helseadvarsler virker og bidrar til at folk ikke begynner med tobakk, sier Høie. (©NTB)