Norge

Ny doktorgrad: Politiavdelinger skyver saker over på andre

 • Eivind Nicolai Lauritsen

Politiinspektør Jostein Bakke og visepolitimester Gro Smogeli kan vise til en sterk nedgang i sakene som blir liggende lenge i Oslo politidistrikt. Ingar Storfjell

 • Hvis noen hadde prøvd seg på dette hos oss, hadde det nok bare skjedd én gang, det ville ikke blitt akseptert, sier politiinspektør Jostein Bakke i Oslo politidistrikt.

I en nylig avlagt doktorgrad kommer det frem at avdelings— og etterforskningsledere skyver rundt på saker som blir liggende for lenge uten å bli etterforsket.

Tatanya Ducran Valland har skrevet doktorgradsavhandling om mellomledere i politiet. Benjamin Ward

— Det finnes ikke en systematisk gjennomgang av de sakene som blir skjøvet, men dette er saker hvor noen har blødd, forklarer Tatanya Ducran Valland til Aftenposten.Ifølge forskeren går de enkelte avdelingenes kamp mot hverandre på bekostning av det store felleskapet.

Saker med ofre

Likhetstrekkene i sakene som skyves er at det finnes offer, og at de er blitt nedprioritert for etterforskning - som oftest på grunn av kapasitet.

— Mange av mellomlederne peker på skyvingen som et problem. De mener det er pinlig, det er en klar oppfatning om at det bryter med det samfunnsoppdraget politiet har, forklarer Ducran Valland.

Valland har skrevet doktorgradsavhandling om mellomledere i politiet etter å ha vært ved et anonymisert norsk politidistrikt og et ledelsesutdanningsprogram i 13 måneder. I tillegg har hun gjennomført en rekke dybdeintervju med mellomledere og etterforskningsledere i politiet.

I intervjuene kommer det frem at enkelte av mellomlederne forstår at skyvingen gjør ofre og pårørende frustrerte. En annen avdelingsleder sier at «det er en lykkelig avdelingsleder som får skjøvet fem saker over på en annen.»

Oslopolitiet lar ikke saker ligge

I Oslo politidistrikt kjenner de ikke igjen problemet som mellomlederne beskriver for forskeren.

— Vi har såpass tydelige systemer for hvordan saker fordeles at det blir vanskelig å skyve ansvar over på andre, sier visepolitimester og leder for kriminalavdelingen i Oslo, Gro Smogeli.

Politiet i Oslo har jobbet målrettet med å få ned antallet saker som blir liggende i over 3 måneder uten en påtaleavgjørelse, såkalte "restansesaker". Arbeidet har gitt resultater. I slutten av 2013 var det 5864 restansesaker i Oslo, i slutten av 2014 var tallet nede i 4663 og første august i år var det bare 3658 saker som hadde ligget i mer en 3 måneder.Det betyr at Oslo politidistrikt, som står for 25 prosent av straffesakene i landet, bare står for 11 prosent av restansene. Det målrettede arbeidet og de klare systemene gjør det vanskeligere å skyve saker over på andre.

— Hvis noen hadde prøvd seg på å skyve på saker hos oss hadde det nok bare skjedd én gang, det ville ikke blitt akseptert, sier politiinspektør Jostein Bakke.

– Politidistriktene følges tett på frister og restanser

Valland mener det ikke bare er ressursene som er problemet. Hun ser også en annen likhet blant sakene som blir skjøvet rundt i systemet. De er saker som har må etterforskes innen en tidsfrist. Når fristen for etterforsking nærmer seg blir de flyttet til andre avdelinger.

Hårek Elvenes (H) Fredrik Solstad

— De ble fristsaker fordi de skulle prioriteres, men nå blir de til skyvesaker fordi fristen fungerer mot sin hensikt. På den andre siden sitter pårørende og fornærmede og lurer på som skjer, sier Valland.Hårek Elvenes sitter i justiskomiteen for Høyre, og mener det er for mange saker som faller mellom to stoler.

– Stortinget har slått fast at straffesaksarbeidet må bli bedre og politidistriktene følges nå tett på frister og restanser, skriver Elvenes i en e-post til Aftenposten.

Han peker på at Regjeringen tar problemet på alvor, har ansatt 50 nye påtalejurister og 700 nye politifolk siden detiltrådte.

Mener skyvingen skyldes få ressurser

Politiets Fellesforbund (PF) sier de kjenner til at saker skyves videre i systemet, og mener årsaken er det høye fokuset på måltall og for liten etterforskningskapasitet.

— For ikke å få kritikk for at sakene blir liggende for lenge, er en løsning å skyve dem videre, forklarer Unn Alma Skatvold, nestleder i PF.

Fagforeningen mener at problemet kan løses med mer ressurser til å etterforske. Forskeren er enig.

— De som ender opp med å få sakene som blir skjøvet rundt er avdelingen som har ledige armer og bein der og da, ikke de som har best utgangspunkt for å løse saken, forteller Ducran Valland.

 1. Les også

  Brukte 200.000 på internreklame for skrotet IT-prosjekt

 2. Les også

  1 prosent av voldtektene ender med fellende dom

Vi videreutvikler våre artikler.
Hjelp oss å forbedre, gi din tilbakemelding.
Gi tilbakemelding

Relevante artikler

 1. NORGE

  Politidirektøren: – Bergenspolitiet jobber med kjempesak

 2. NORGE

  41 voldtektssaker er blitt liggende i over et år hos Oslo-politiet: – Vi har store utfordringer

 3. NORGE

  Spesialenheten skal etterforske bergenspolitiet

 4. NORGE

  Grov voldtekt av voksne prioriteres ned

 5. A-MAGASINET

  32 mennesker døde alene i Oslo og ble liggende over én uke i fjor. Hennes jobb er å finne ut hva som skjedde.

 6. NORGE

  Halvparten av politiets «Dark Room»-gruppe har forsvunnet siden starten