Norge

NSB setter rekord i popularitet

Rekordoppslutning og bedre punktlighet enn på lenge. Det er NSBs ferskeste budskap. Men Aftenpostens intervju med NSB-sjefen ble forsinket da det nok en gang oppsto trøbbel i togtrafikken.

Det ble folksomt på Ski stasjon da det nok en gang hopet seg opp med forsinkelser og innstillinger på Østfoldbanen. Togene på bildet sto inntil videre til pynt, tomme for passasjerer. Det forhindrer ikke at NSB opplever rekordtilfredshet hos sine kunder!
  • Sveinung Berg Bentzrød
    Sveinung Berg Bentzrød
    Journalist
Muligens satte Göteborg-toget passasjerrekord inn mot Oslo ved denne anledningen. Det satte ingen fartsrekord.

Alt lå til rette for et riktig hyggelig telefonintervju.

NSB-sjef Geir Isaksen hadde dagen i forveien oversendt resultatene fra den aller siste omdømmeundersøkelsen. Der 60 prosent av befolkningen har et svært godt eller ganske godt inntrykk av NSB.

Resultatet for mars måned er rekord for målingene siden de ble innført i 2009. Blant dem som faktisk reiser med NSB, er det 68 prosent som er fornøyd med selskapet.

Det var også kort siden NSB rykket forbi flyelskapet Norwegian på RepTraks årlige omdømmebarometer.

At på til har punktligheten for norske tog den siste tiden vært ganske god, og NSBs andel av ansvaret for forsinkelsene fortsetter å gå merkbart ned.

Så måtte intervjuet med NSB-sjefen utsettes..

Men telefonintervjuet måtte utsettes.

Tirsdag morgen sørget en sporjusteringsmaskin for at det oppsto en jordingsfeil ved Ljan nær Oslo S, på Østfoldbanen.

Signalanlegget gikk i rødt, slik det skal, og fem linjer ble rammet av innstillnger og forsinkelser.

Selv satt jeg på et forsinket tog da vi plutselig fikk beskjed om at vi måtte av på Ski, alle om bord, uten at det ble gitt en forståelig forklaring på dette.

Det ble folksomt på Ski stasjon da det nok en gang hopet seg opp med forsinkelser og innstillinger på Østfoldbanen. Togene på bildet sto inntil videre til pynt, tomme for passasjerer. Det forhindrer ikke at NSB opplever rekordtilfredshet hos sine kunder!

Vi måtte ta første og beste tog, som viste seg å være toget fra Göteborg. Muligens satte Göteborg-toget denne morgenen passasjerrekord. Det satte derimot ingen fartsrekord inn mot Oslo.

Jeg måtte informere Isaksen om at det ble vanskelig å la være å nevne dette i artikkelen.

— Jeg vil tro at du nevner det, humret Isaksen.

Så var vi tilbake ved det riktig hyggelige.

- Folk heier på NSB

- Hva forteller det at NSB akkurat nå setter rekord i anerkjennelse, med bred omtale av jernbaneproblemer i VG og omfattende trafikkstans i påsken?

-Det betyr selvsagt at folk er mer fornøyd enn de har vært før. Folk synes det fungerer bedre, ikke minst bedre enn i fjor høst. Jeg tror også at folk legger merke til nye og bedre togsett. Der det er lettere å få plass og der komforten er bedre. Også ruteendringene fra desember har trolig slått ut.

— Vi har økt antall passasjerer med 20 prosent de siste tre årene, til 63 millioner. Kanskje er også køsituasjonen for bilister rundt Oslo blitt verre, undrer Isaksen.

- Kan dette også være en reaksjon på at NSB etter planen skal fratas togsett, verksteder, eiendomsavdeling og mye annet, i den varslede jernbanereformen?

— Som NSB-sjef har jeg flere ganger prøvd å tolke folks følelser for NSB. Vi utsettes for mye kritikk når det går dårlig. Det er dem som ønsker oss dit pepper’n gror. Men mange er ganske så glade i toget. De heier på oss. Folk vil at vi skal lykkes.

— Personlig lar jeg meg inspirere av andre statlige virksomheter, som Vinmonopolet. De ligger konstant på omdømme-toppen. Fortsatt vil folk flest ha vin på polet, ikke i butikk.

Erkjenner at 60 prosent ikke er godt nok

- Men det er fortsatt vanskelig å stole på at toget kommer?

— Det må være vår ambisjon. At tilbudet blir så stabilt at man kan stole på det. Men selv setter jeg meg heller på et tog enn i bil for å komme til Oslo. Det å kjøre gir enda større uforutsigbarhet.

- Men er 60 prosent egentlig bra nok?

— Nei, det er ikke godt nok. Vi ser på Flytoget som har 75 prosent, SAS 74. Men det er veldig inspirerende at vi øker.

- Er folk blitt bedre til å skille mellom dere og Jernbaneverket, når det oppstår feil?

— Jeg tror folk flest er ganske uinteressert i om det er JBV eller NSB som feiler. De er interessert i å komme frem. De gir systemet skylden. Derfor heier vi veldig på JBV, og gleder oss over at det nå kommer nok penger til å ta igjen på etterslepet for vedlikehold.

- NSBs andel av forsinkelsene går ned. Hvorfor?

— Det er i hovedsak tre årsaker til forsinkelser for vår del. Godt vedlikehold gjør at hvert togsett kjører stadig lenger før det oppstår feil. Nå skjer det nesten aldri. De nye togene er dessuten veldig stabile. Den andre årsaken er mangel på personell. Også dette har bedret seg veldig, til tross for at vi kjører mye mer tog enn før.

— Den tredje årsaken er problemer på stasjonene. Med å få folk av og på. Her hjelper bredere dører, utforming av plattform, informasjon på skjermer om hvor det er ledig plass, etc. Dette jobber vi mye med. Men i 2011 hadde vi 400 «forsinkelsestimer» i måneden som skyldtes NSB. Nå ligger det på under 200 timer. Klarer vi igjen å halvere mengden på to år er vi nede i 100 timer. Jeg synes det er moro med denne utviklingen, sier Isaksen.

Les også

  1. Derfor skal NSB stykkes opp

  2. Så mye buss for tog må du ta i vår og sommer

  3. Lover topp veier og jernbane i 2050 - om de får 1500 milliarder kroner