Norge

Slik vil barn og unge ha hjelp: - De voksne må gi barn trygghet til å fortelle om vold og overgrep

Erfaringene til 70 barn og unge som har vært utsatt for vold og overgrep skal nå hjelpe andre utsatte barn.

- Mange barn savner voksne de kan stole på. Derfor tør de ikke å forteller de ikke om vold og overgrep, sier Fredrik og Anika, som selv har dårlige erfaringer.
 • Håkon Letvik
  Håkon Letvik

Barnas erfaringer skal hjelpe fagfolk i hjelpeapparat, skoler, barnehager, politi og rettsvesen til å møte barn og unge på en bedre måte.

– Økt rettssikkerhet

– Vi har vært opptatt av å samle barnas erfaringer og råd, slik at problemene kan sees fra deres og ikke fra de voksnes ståsted. Hvordan må skole, barnevern, psykisk helse, barnehus, politi og rettssystemene arbeide og samarbeide hvis de unge får bestemme? Målet er å bidra til at flest mulig barn og unge som opplever vold og overgrep i Norge får best mulig hjelp og økt rettssikkerhet, sier daglig leder Marit Sanner i Forandringsfabrikken.

De unge er invitert med som ”proffer”. Et viktig fokus er å bidra til at barn og unge, trygt kan fortelle noen om hva de utsettes for. Dermed kan overgrepene kan stoppes og barna kan få hjelp.

Les også

Politiet over hele landet skal ta vold- og overgrepssaker mot barn mer alvorlig.

-De voksne må være undrende og våge å høre på det barna forteller om overgrep, sier Fredrik og Anika, "proffer" i Forandringsfabrikken.

Erfaringer fra 70 barn og unge

Barna lærer at det er foreldrene som bestemmer, men barna vet ikke hva de voksne har lov til å gjøre med dem. Mange barn tror at vonde ting som skjer hjemme er normalt.

Anika (17) og Fredrik (19) er to av de 70 barn og ungdommer som har deltatt i dette prosjektet. De har bidratt med sine erfaringer og råd fra møte med skole, barnevern, psykisk helsevern, barnehus, politi og rettsapparat.

Begge har erfaring fra å ha opplevd vold eller overgrep.

-Vi vet som barn ikke egentlig hva vold og overgrep i familien er. Barna lærer at det er foreldrene som bestemmer, men barna vet ikke hva de voksne har lov til å gjøre med dem. Mange barn tror at vonde ting som skjer hjemme er normalt. Det kan kjennes vondt, men barna vet ikke helt hva som er galt, sier de to.

Les også

Det er torsdag. Syv nye saker om vold mot barn har havnet på Stovner-politiets bord i løpet av uken.

-Barna må få vite hva vold og overgrep er

–Mange barn har jo hørt om voldtekter og vold, men det skjer i parker og andre steder, ikke hjemme. Det er liksom noe annet enn det de selv opplever hjemme, sier Fredrik.

Vold og overgrep i familien kan pågå i mange år. Først og fremst fordi barna ikke vet hva andre har lov til å gjøre med dem – eller fordi barn er lojale eller redde for hva som kan skje med dem hvis de forteller.

-Barnevernet bør komme til skoler og barnehager og fortelle at de er til for å hjelpe og beskytte barna, sier Fredrik og Anika, som selv har hatt vonde erfaringer.
Les også

Riksadvokaten skal kontrollere at politiet etterforsker vold og overgrep mot barn godt nok.

-Ikke trygt for barna å åpne seg

-Vold og overgrep kan utøves av far, mor, andre søsken, andre familiemedlemmer eller venner. Det er et rettssikkerhetsproblem at barna ikke vet. Det er viktig at barna tør å fortelle, at de vet hvem de kan snakke med og at det er noen de kan stole på, sier Marit Sanner.

Fredrik fortsetter:

-Hvis et barn forteller om en slik hemmelighet til læreren, er det vanlig at foreldrene får vite om det. Det kan føre til store problemer og ny vold, og barna tør ikke å fortelle noe mer. Foreldrene har rett til innsyn, derfor er det ikke trygt for barna å åpne seg og fortelle om vonde ting.

Les også

-All vold mot barn er straffbart, og må ikke bagatelliseres, sier advokat med lang erfaring.

-Barnevernet er til for barnas skyld

De to ungdommene mener at barnevernet bør komme i barnehagen og skolen og fortelle. De må fortelle at barnevernet er til for barnas skyld, for å hjelpe barna.

– Da kan det være lettere for mange for mange å fortelle om det skjer. Vi vet jo at det i hver eneste skoleklasse er flere elever som er utsatt for vold og overgrep hjemme eller i nettverket, uten at de våger å fortelle noen om det, sier Anika.

De to ungdommene mener at barnas manglende kunnskap og deres mangel på tillit til voksne, gjør at vold og overgrep kan pågå i mange år uten at noen utenfor familien får vite om det.

-Voksne må være mer undrende, modige og varme

De har helt konkrete råd til de voksne:

 • De voksne som har kontakt med barn må være mer undrende, modige og varme. Da kan flere barn og unge oppnå tillit, som gjør at de forteller.
 • De voksne må tro på det vi forteller, og tåle å høre det vi har å fortelle, selv om det kan være vonde ting. Og vi må få vite hva dere gjør når vi forteller noe vondt eller skummelt.
 • De voksne må spørre seg hvorfor et barn oppfører seg rart, utagerende, tegner rare tegninger, har spisevegring eller skader seg selv. Det er mange måter for et barn å uttrykke seg på. Men mange barn har fått kjeft fordi de har oppført seg annerledes, eller tegnet eller skrevet noe som egentlig handler om det vonde de har opplevd.

Begge forsøkte gjennom å skrive og å tegne på skolen å sette ord på sine vonde opplevelser, men ingen forsto hva de forsøkte å uttrykke.

Erfaringer blir korte filmer

De to deler nå sine erfaringer og gir råd til fagfolk over hele landet. Og de opplever at ansatte i barnevernet, skoler og barnehager er åpne og lyttende og gjerne vil høre fra dem hvordan de og andre ungdommer har opplevd møtet med hjelpeapparatet.

Erfaringene og rådene fra barn og unge skal samles i en rapport, det skal lages et magasin til fagfolk og studenter på politi- barnevern- og helseutdanningene og det skal lages korte filmer som skal brukes i videre- og etterutdanning av fagfolk.

Her er barnas råd til de voksne:

 • Gi info til barn om hva voksne har lov til
 • Forklar hva vold og overgrep er
 • Fortell hvem som får vite det vi forteller
 • Tro på oss når vi forteller
 • Vis at dere tåler det vi forteller
 • Vis trygghet, spør konkret, ikke bruk teknikker
 • Lytt tålmodig, ikke slipp det vi sier
 • Vis følelser, gi oss varme og kjærlighet
 • Hjelp med å ta fra oss skyld og skam
 • Avtal og skriv referat sammen med oss
 • Fortell alltid videre i samarbeid med oss

Les mer om

 1. Vold mot barn
 2. Barn og unge
 3. Vold
 4. Overgrep