Norge

Hjalp 2000 til å snyte på skatten - dømt til seks års fengsel

LILLESTRØM (Aftenposten): Lørenskogkvinnen (40) forsøkte å hjelpe 2147 kunder til å unndra skatt for 202 millioner kroner.

Skatt Øst har rullet opp et tyvetalls nettverk hvor over 4000 personer skal ha fått hjelp til å unndra skatt. Foto: Ane Hem

  • Per Annar Holm
    Per Annar Holm

Nå må hun selv betale 2,5 millioner kroner til staten og sone seks års fengsel om dommen fra Nedre Romerike tingrett blir stående.

Historien begynte å rulle for drøyt fire år siden. I 2012 mottok Skatt Øst et anonymt tips om en asiatisk kvinne som mot betaling skulle hjelpe kundene å snyte på skatten.

Ifølge tipset skulle hun ta 500 kroner pluss opptil 30 prosent av det de urettmessig fikk igjen på skatten for hver selvangivelse hun sendte inn.

Det skulle lede frem til en nå 40 år gammel vietnamesisk kvinne, som satt på tiltalebenken i rettssal 303 i Nedre Romerike tingrett i tre måneder sist høst.

Fredag ble hun domfelt for å ha sendt inn over 3000 selvangivelser på vegne av 2147 skattytere mellom 2006 og 2011.

Selv så hun på selvangivelsene hun fylte ut som en slags søknad om lavere skatt, og nektet straffskyld.

Fiktive fradrag

Totalt ble det ført opp fradrag på 202 millioner kroner det ikke finnes lovhjemmel for.

Enorme reiseutgifter, underhold av foreldre, gaver til trossamfunn og særutgifter til sykdom var gjengangere.

Svært mange av fradragene er blitt ført på poster som ligningsfunksjonærene i Skatt Øst har fått beskjed om at ikke skulle sjekkes i disse årene.

Forsvarer Einar Brask var overrasket over dommen på seks års ubetinget fengsel. Foto: Per Annar Holm

– Burde ha vært oppdaget

– Dommen fremstår som meget streng. Min klient er dømt for medvirkning til brudd på opplysningsplikten i ligningsloven, min oppfatning er at opplysningsplikten ligger i det nedre skikt av opplysningsplikten, fordi alle gale opplysninger var lette å kontrollere. Ligningskontoret burde da ha oppdaget at 80–90 prosent av disse fradragene var uriktige, sier forsvarer Einar Brask.

Nedre Romerike tingrett fulgte argumentasjonen til politiadvokat Mathias Emil Hager, men slo av 18 måneder når det gjalt påstand om straff vesentlig begrunnet i lang saksbehandlingstid, Foto: Per Annar Holm

Tok betenkningstid

I likhet med aktor Mathias Emil Hager tok Brask betenkningstid etter at kommen falt fredag klokken 10.

Hager hadde lagt ned påstand om ubetinget fengsel i syv år og seks måneder:

– Jeg var ikke forberedt å at dommen skulle bli så streng, tatt i betraktning at alle de inngitte uriktige opplysningene som nevnt var lett kontrollerbare. Dette burde uansett ha påvirket straffeutmålingen. Det ser nå ut som at min klient blir dømt til fengsel for en opplysningssvikt som skattyter selv ikke engang har fått tilleggsskatt for, sier Brask. Han understreker at han ikke har hatt tid til å studere premissene.

– Grove bedragerier

Tingrettsdommer Anja Bech begrunnet straffen i det høye antall lovbrudd:

– Tiltalte har lav troverdighet og hennes forklaringer virker oppkonstruerte. Vårt trygde- og skattesystem bygger på tillit, sa Bech, som i tillegg til seks års ubetinget fengsel også dømte kvinnen til å tåle 2,5 millioner kroner i inndragning.

Totalt har Skatt øst rullet opp et tyvetalls nettverk hvor mer enn 4000 mennesker har fått hjelp til å føre opp fiktive fradrag.

Les mer om

  1. Selvangivelsen
  2. Trossamfunn