Storrvik om Behring Breivik: Han er en person som sitter helt alene i et veldig lite fengsel i fengselet

Øystein Storrvik mener Anders Behring Breivik er sterkt skadet av omfattende isolasjon og at han nektes det det ene som vil hjelpe.

Anders Behring Breivik (37) forlater rettsalen etter ankebehandlingens siste dag. Han vant frem i tingretten, og dommen fra lagmansretten er ventet siste halvdel av februar.

– Hvor plaget er han egentlig uten å fortelle om det?

Advokat Øystein Storrvik lot spørsmålet om Anders Behring Breiviks mentale helse henge litt i rettssalen i fengselet i Skien før han svarte.

– Det er helt umulig å vite.

Storrvik, som fører saken på vegne av massedrapsmannen, sa i sin prosedyre tirsdag at han er alvorlig bekymret for det han mener er en person som er sterkt isolasjonsskadet, men som ikke får den behandlingen han trenger.

– Den europeiske menneskerettighetsdomstolen har lagt veldig stor vekt på kontakt med andre medinnsatte, sa avokat Øystein Storrvik i prosedyren på rettssakens siste dag i fengselet i Skien.

Hevdet bekymringer om psykisk helse stilnet

Allerede tidlig i soningen kom det bekymringsmeldinger fra personer i forvaltningen om hvordan det ville gå med den psykiske helsen til Norges farligste fange under et så strengt soningsregime.

Bekymringer og varsellamper som, ifølge Storrvik, stilnet etter tingrettens dom i fjor.

Der fikk massedrapsmannen medhold i tingretten i at soningsregimet og det han mener er langvarig isolasjon, er brudd på menneskerettighetene.

– Bekymringene om hans psykiske helse og at han sitter alene, er vedvarende i maktstrukturene som bestemmer hans hverdag, sa advokaten.

– Det er veldig spesielt på bakgrunn av at han ikke møter andre innsatte og at det egentlig ikke har vært grundig vurdert som et alternativ, sa han.

- Jeg mener forklaringene både i tingretten og her viser en person som er sterkt skadet av isolasjon, sier Øystein Storrvik, som fører saken for Anders Behring Breivik

– EMD legger stor vekt på kontakt

Storrvik tegnet et bilde av Behring Breivik som en person som har sittet 5,5 år helt alene i et veldig lite fengsel i fengselet, uten å se eller treffe andre mennesker.

Og det er her han mener menneskerettighetsbruddet ligger.

– Den europeiske menneskerettighetsdomstolen har lagt veldig stor vekt på kontakt med andre medinnsatte, sa Storrvik.

– Her har vi en person. Han er den han er og har ikke besøk, sa Storrvik.

– De eneste han kan si noe til, som ikke kan ha betydning for at han skal sitte livet ut på celle, eller ikke, er prest og advokat, mener Storrvik.

  • Her kan du se dagens rettsforhandlinger:

– Dette vil kunne dempe problemene

For å dempe isolasjonsskadene mener Storrvik det er én type behandling massedrapsmannen både mangler og trenger, men ikke får:

Å treffe andre mennesker, møte andre innsatte i kontrollerte former.

– Det vil kunne virke dempende på disse problemene, sa Storrvik.

Det er «helt alminnelig menneskekunnskap», mener han, at sitter man alene med slike problemer, så blomstrer de, og de blir verre og verre.

– Det vil hjelpe at han kan snakke med en person som han kan være fortrolig med, sa Storrvik.

– At han kan snakke med en person som ikke er en integrert del av systemet som kommer til å gjøre at han sitter resten av livet i fengsel, sa advokaten og la til at det mest relevante alternativet er medinnsatte.

Advokat Øystein Storrvik holdt prosedyre onsdag. Han mener Anders Behring Breivik er sterkt skadet av isolasjonen.

– Hvordan kan staten gå så høyt ut?

Storrvik gikk rett til angrep på regjeringsadvokaten onsdag morgen.

Fredrik Sejersted hevdet tirsdag at saken Behring Breivik har reist, ikke har noe med menneskerettighetene å gjøre i det hele tatt.

Det fikk Storrvik til å reagere kraftig.

– Hvordan kan staten, etter å ha blitt dømt i tingretten for soningsregimet til Breivik, gå så høyt på banen at de avslutter med å si at denne saken bringer menneskerettighetene i vanry, spurte Storrvik retorisk.

Selv beskrev han det som en «spesiell tankerekke».

– Saken handler om hans minimumsrettigheter. Det er de lagmannsretten skal forholde seg til, sa Storrvik, og henvendte seg til dommerne.

– Å kalle behandlingen Kriminalomsorgen har gitt Behring Breivik for brudd på menneskerettighetene, er å gjøre menneskerettighetene en bjørnetjeneste, sa regjeringsadvokat Fredrik Sejersted tirsdag. Her med Storrvik før sakens siste dag onsdag.

Viste til besøksrapport fra Sivilombudsmannen

Storrvik brukte tid på Sivilombudsmannens besøksrapport fra fengselet i 2015.

Der påpekte statens egen forebyggingsenhet mot tortur og umenneskelig behandling blant annet at soningsforholdene til Behring Breivik kan føre til isolasjonsskader.

– Dette er en enhet som har drøftet våre problemstillinger veldig nøye og da opp imot nøyaktig de normer som Regjeringsadvokaten prosederte tirsdag, nemlig praksis fra Den Europeiske menneskerettighetsdomstolen (EMD), sa Storrvik.

Han påpekte at Sivilombudsmannen aldri sa at Behring Briviks forhold ikke hadde noe med menneskerettighetene å gjøre.

– Tvert imot definerte tilsynsmyndigheten at man i forhold til hans minimumskrav burde gjøre endringer, sa Storrvik.

Anders Behring Breivik (37) ryddet sakene sine og forlot rettsalen for siste gang da retten ble hevet onsdag ettermiddag.

– Umulig ikke å bli preget

Han sa til dommerne at saken nesten er uhåndterlig for alle, både advokater, dommere og beslutningstagere i Kriminalomsorgen.

– Det er umulig ikke å bli preget av sakens ufattelige alvor. Det gjelder alle, sa Storrvik.

– Det er nok årsaken til at skruen er blitt skrudd for stramt til. Alle de små avgjørelsene blir preget av det, sa advokaten.