Norge

Her er grepene Norges største byer må ta for å bekjempe køene. De må være langt mer offensive enn planlagt.

Norske byers planer for å øke sykling, gåing og kollektivtrafikk er vurdert. Konklusjon: De holder ikke mål.

Det er ti år siden bomringen ble satt i drift i Bergen. I fjor ble rushtidsavgift innført. Den har kuttet biltrafikken inn og ut av sentrum med 14 prosent, i rushtiden. Foto: Marit Hommedal / NTB scanpix

  • Sveinung Berg Bentzrød
    Sveinung Berg Bentzrød
    Journalist

Statens vegvesen, Jernbanedirektoratet, fylker, kommuner og fylkesmenn har sammen studert de ferskeste planene som norske større byer har laget for å få folk til å reise mer miljøvennlig. Det har resultert i totalt syv rapporter med titler som «Byutredning Bergen», «Byutredning Trondheim» og «Byutredning Kristiansandsregionen».

Rapportenes dom: Byenes planer er helt utilstrekkelige.

Les hele saken med abonnement