Norge

Nedgang i dødelighet for lungekreft

Stadig flere lever fem år etter at de har fått diagnosen lungekreft, viser nye tall fra Kreftregisteret.

Eldre er den befolkningsgruppen som i minst grad slutter å røyke, samtidig som de har størst risiko for å få lungekreft. Foto: Frank May, NTB scanpix

  • og NTB

Ifølge en rapport som skal legges fram mandag, lever 16 prosent av mennene og 22 prosent av kvinnene fem år etter diagnosen. Det er den beste overlevelsesraten noen gang.

– Vi ser en veldig lovende utvikling for en kreftform der å få diagnosen i praksis var dødsdommen for bare få år siden. I perioden 2012–2016 var fem års relativ overlevelse på 16 prosent for menn og 22 prosent for kvinner, sier direktør Giske Ursin i Kreftregisteret.

Lungekreft er den tredje største kreftformen både blant kvinner og menn i Norge, etter prostatakreft og brystkreft.

Mens overlevelsesraten for de to vanligste kreftformene er rundt 90 prosent, er den altså bare 20 prosent for lungekreft. Det er likevel bedre enn noen gang. For 40 år siden var kun 6 prosent av mennene i live fem år etter diagnosen, mens tilsvarende tall for kvinner var knapt 11 prosent.

Årsaken til at flere nå overlever er primært tidligere diagnostisering og bedre behandlingsmetoder.

Les også

LES OGSÅ: Det skal bli enklere å bli organ-donor. Ny ordning gjør at pårørende slipper å ta stilling til spørsmålet.

Godt voksne når de får kreft

Antall tilfeller av lungekreft har økt jevnt og trutt siden midten av 1960-tallet. Det ble i fjor registrert 3080 nye tilfeller av lungekreft i Norge, det høyeste tallet som er registrert, dog ikke mye høyere enn de siste årene.

Folk er i snitt 70 år når de får diagnosen.

– Det er noen interessante trender, der vi følger nøye med på utviklingen. For menn flater ratene tilsynelatende ut - og går til og med noe ned. Vi tror og håper toppen er nådd for lungekreftratene blant menn. For kvinner er det fremdeles en økning, det liker vi svært dårlig, sier Ursin.

Hun frykter at denne trenden vil fortsette.

Selv om andelen dagligrøykere i Norge er kraftig redusert, fra en tredel av befolkningen for 20 år siden til 12 prosent nå, er hovedtyngden av røykerne over 50 år. Det er den største risikogruppen.

– Vi har fortsatt den store eldrebølgen foran oss. I den befolkningsgruppa er det en stor andel med lang og tung røykehistorikk, sier Ursin.

Les også

LES OGSÅ: De rikeste kreftpasientene får oftest operasjon

Kvinner fortsetter, menn slutter

Kreftregisteret tror at lungekreftstatistikken gjenspeiler at eldre menn i større grad har klart å stumpe røyken, mens særlig eldre kvinner beholder røykevanene.

– Det som ville monne nå, både på krefttall og antall røykere, var om de i 50-60-årsalder slutter. De utgjør en stor andel og har ennå ikke rukket å opparbeide seg den verste risikoen for lungekreft, sier direktør Ursin i Kreftregisteret.

Les mer om

  1. Kreft