Norge

Derfor er de fleste asylsøkere menn

Farligere fluktruter, skruppelløse menneskesmuglere og økt krigspress er noen av forklaringene på at unge enslige menn er så dominerende i norske mottak.

Unge afganske menn ankommer Lesbos med gummibåt fra Tyrkia 8. oktober. Hele ni av ti asylsøkere fra Afganistan er menn.
  • Thomas Olsen
    Journalist
  • Reidun J. Samuelsen
    Journalist i utenriksredaksjonen

1. Økt risiko – farligere flukt

Nyhetsbrev Få oversikten over ukens viktigste saker i Aftenpoddens nyhetsbrev.

Det at menn i større grad emigrerer, og søker asyl i Norge, er et tegn på at flyktninger må ta større risiko for å nå Europa, mener seniorrådgiver Pål Nesse i Flyktninghjelpen.

— Det vi ser blant de syriske flyktningene nå, er at det er noen familier, resten er unge menn. Det henger sammen med at det er en farlig og vanskelig reise til og gjennom Europa, med gummibåter, piggtrådgjerder og jagende politi.

Vi møtte nr. 481.612 som krysset Middelhavet:

Les også

Temperaturen synker, men flyktningstrømmen fortsetter

2. Mannen er familiens overhode – og har papirene i orden

Men Nesse lister også opp andre årsaker til strømmen av menn fra urolige og krigsherjede deler av Midtøsten og Øst-Afrika. De er tett knyttet til at dette er patriarkiske samfunn.

— Mannen blir sett på som familiens overhode. Det er han som tar beslutningen og gjennomfører flukten, med håp om familiegjenforening senere. Ofte er det også bare mannen som har dokumentene i orden, som har pass.

Se hvor i Norge asylsøkerne plasseres:

Les også

Her planlegges 33 nye asylmottak

Asylsoekerelandkjoenn-QsdNCqUcx1.jpg
  1. Rømmer fra krig og verneplikt
En annen delgrunn til at mange menn flykter, er frykt for regimets verneplikt og rekrutteringspress fra væpnede grupper. Eritrea, som svært mange av årets asylsøkere kommer fra, har en militærtjeneste som kan vare i flere tiår.

Ikke alle er fra Midtøsten:

Les også

80 prosent av asylsøkerne i EU kommer fra andre land enn Syria

— Mange menn flykter fordi de vil unngå verneplikt og tvangsrekruttering. Selv om det også er verneplikt for kvinner, slipper de med den vanlige perioden. For mennene blir militærtjenesten et slags tvangsarbeid fordi det militære har kontrollen over industri og jordbruk, forklarer Nesse.

Asylsoekerefamilie-IG36sdSoBS.jpg
  1. Hva skjer med kvinnene som blir igjen?Når ektemannen reiser, blir livet tøffere for kone og barn som blir igjen i hjemlandet. De er mer utsatt for sult, overgrep og barneekteskap.

— De kvinnelige aleneforsørgerne er gjennomgående mer utsatt for vold og sult enn andre, forteller Lisa Sivertsen, politisk leder i hjelpeorganisasjonen Care Norge.

På lang sikt kan en ektemann og far i et annet land gi bedre muligheter for familien og føre til bedre helsetjenester og skolegang for barna. Men på kort sikt kan en far på reise gi motsatt effekt.

Ugifte, unge kvinner, enker og enslige mødre er mer utsatt for seksuelle overgrep - særlig i krigsherjede og urolige land. Eller i flyktningleire der de ikke har noe beskyttende nettverk eller nære slektninger.

— Det vi ser er at kvinnene ofte vil søke beskyttelse hos storfamilien, være sammen med onkler og tanter og bestemor. Det er i den nære familiestrukturen at det størst beskyttelse for en kvinne i Midtøsten. Eller så søker de beskyttelse i flyktningleire, selv om ikke det er så lett for enslige kvinner med barn, sier Nesse.

Slik vil Norge få flyktningkrisen i fleisen:

Les også

Disse fem utfordringene gir Norge flyktningtrøbbel

I Syria er kvinner nå utsatt både diskriminering, seksuelle overgrep og fysisk vold fra både regimets soldater og andre væpnede grupper i Syria – ikke minst terrororganisasjonen IS, har menneskerettighetsgrupper dokumentert.

— Antall seksuelle overgrep stiger kraftig i Syria. I samfunn som blir så kraftig skaket i grunnvollene forstyrres grunnleggende normer for adferd kraftig. I slike konfliktområder får vi en oppblomstring av seksualisert vold. Bøllene får alltid mer plass under krig og konflikter, sier Pål Nesse.

Bølgen av unge menn på vei til Europa tapper også hjemlandene for de med mest utdannelse, arbeidskapasitet og skapervilje. Uten denne demografiske gruppen blir det utfordrende gjenreise Syria når og om man får slutt på borgerkrigen.

— Vi kjenner de positive effektene migrasjon kan ha på økonomi, handel og kulturutvekskling. Men hvis det ikke håndteres riktig, blir migrasjon et problem både til landet man emigrerer til og hjemlandet som blir forlatt, sier Lado Gvilava, leder for International Organization for Migration i Tyrkia til New York Thimes.

Les mer:

Les også

En helt vanlig syrisk flukt

...og hva synes de forlatte kvinnene om mennene som har reist?

Den amerikanske videojournalisten Bilal Abdul Kareem har intervjuet kvinner som er igjen i flyktningleire i Syria. Flere mener at mennene har sviktet sitt folk og fedreland ved å stikke.

— Vi er i krise. Og når de har reist, hvem skal redde oss og gi oss beskyttelse, spør en anklagende ung kvinne ifølge Daily Mail.

Abaybesh Abdissa reiste alene til Norge. Ektemannen i Etiopia betalte dyrt for at hun skulle slippe å ta den farlige flyktningruten via Sudan og Libya til Europa.

— Hun var så tynn og fysisk dårlig at smuglerne ikke var interessert i å voldta henne. Les Abdissas historie. Hun forlot mann og barn og flyktet til Norge, og priser seg lykkelig over at hun å bruke menneskesmuglere over Middelhavet.

Asylsoekerekjoennalder-88jplxtkb7.jpg
Abaybesh Abdissa reiste alene til Norge. Ektemannen i Etiopia betalte dyrt for at hun skulle slippe å ta den farlige flyktningruten via Sudan og Libya til Europa. I Norske mottak har hun møtt flere kvinner som er blitt utsatt for forferdelige overgrep av menneskesmuglere.

Les mer om

  1. Migrantkrisen i Europa