PST vurderer trusselsituasjonen

PST er i kontakt med dansk sikkerhetspoliti etter drapsforsøket mot Kurt Westergaard. Drapstruede Per Edgard Kokkvold sier trusselsituasjonen for ham er uendret.

Den siktede, skuddskadede gjerningsmannen etter angrepet på Jyllandspostens tegner Kurt Westergaard ble lørdag båret inn til fengslingsmøte i ringretten i Århus.

-Vi har blitt orientert av danskene, og vi gjør våre vurderinger fortløpende og kommer med våre anbefalinger til politidistriktene, sier Martin Bernsen, informasjonssjef i PST til Aftenposten.no.

I går kveld ble den danske karikaturtegneren angrepet i sitt eget hjem i Viby ved Århus i Danmark. Han søkte tilflukt i sitt spesialbygde baderom.

Westergaard og hans fem år gamle barnebarn, som Westergaard satt barnevakt for, slapp fra angrepet med skrekken.

28-åringen ble overmannet av store politistyrker og skutt i hånden og kneet. Han er nå varetektsfengslet i fire uker. Dansk politi tror mannen handlet alene.

Avslørte attentatplaner

Senest i oktober i fjor ble terrorplaner mot den danske avisen Jyllandsposten avslørt i Chicago. Det var Jyllandsposten som publiserte de omstridte karikaturtegningene høsten 2005.

I februar 2008 ble attentatplaner mot Kurt Westergaard avslørt av det danske sikkerhetspolitiet PET.

— Hvordan vurderer PST sikkerhetssituasjonen for Magazinets Vebjørn Selbekk og Per Edgard Kokkvold som ble drapstruet i forbindelse med karikaturstriden nå?

— Vi er tilbakeholdne med å snakke om enkeltpersoner. På generelt grunnlag når det gjelder sikkerheten til enkeltpersoner, har vi mulighet til å anbefale tiltak overfor politidistriktene, sier Bernsen i PST.

Han presiserer at PST tradisjonelt har ansvar for å vurdere sikkerheten til myndighetspersoner.

- Er det grunn til å tro at trusselbildet skulle være skjerpet i Norge i etterkant av det som skjedde i Århus i går?

— Det er umulig å svare på nå.

PST følger med på Al-Shabab

Den siktede 28-åringen som brøt seg inn hos Westergaard i går kveld knyttes av dansk sikkerhetspoliti (PET) til den somaliske terrorgruppen Al-Shabab.

Al-Shabab er en Al Qaeda-alliert radikal fløy som brøt ut av Unionen av islamske domstoler (ICU) etter konferanse i Asmara høsten 2007, ifølge The Middle East Media Research Institute.

PST bekrefter at de følger gruppens bevegelser i Norge.

— Det er en gruppe vi kjenner til, for å si det sånn, sier Bernsen.

Islamistene har hatt mange tilhengere blant norsk-somaliere. Det kom frem i forbindelse med at Politiets sikkerhetstjeneste (PST) i 2008 siktet tre norsk-somaliere i Oslo for finansiering av terrorhandlinger i utlandet. En av dem, en 40 år gamle norsk statsborger, ble i oktober tiltalt for terrorfinansiering.

- Kokkvold ikke skremt

Generalsekretær i Norsk Presseforbund, Per Edgard Kokkvold, sier til Aftenposten.no at angrepet i Danmark ikke endrer trusselsituasjonen for ham.

Kokkvold forsvarte trykkingen av karikaturtegningene høsten 2005, og mottok flere drapstrusler i etterkant.

- Blir du skremt av det som skjedde i Århus i går kveld?

— Jeg gjør ikke det. Jeg tror PST og norsk politi har god kontroll med det som måtte være. Det er ikke mange, men de finnes. Det påstår i hvert fall PST offentlig. Jeg ser ikke min situasjon som endret, sier Kokkvold.

Han sier han "ikke på noen måte" er overrasket over angrepet.

— Vi vet at det er hundrevis av terrorceller i sving både i Midtøsten og i deler av Afrika, Asia og Europa. Noen av dem betrakter karikaturtegningene som et viktig symbol, og ønsker derfor å aksjonere mot dem, sier Kokkvold.

- Kan ikke leve med terrortrusler

— Det ubehag jeg opplevde i forbindelse med karikaturtegningene var dels kritikk og utskjelling fordi jeg forsvarte publiseringen av tegnigene både i Jyllands Posten og i Magazinet.

Det jeg mottok av drapstrusler tror jeg i stor grad skyldes at bildet av meg hadde forsert på store plakater i demonstrasjoner i Midtøsten, hvor jeg åpenbart ble tatt for å være den danske redaktøren eller en dansk tegner, det de kalte "svinet som tråkket på profeten", sier Kokkvold.

Dagen etter drapsforsøket mot Westergaard, står Kokkvold fortsatt urokkelig fast på forsvaret av publiseringen av tegningene.

— Vi kan ikke leve med at folk som bruker sin ytringsfrihet, det mest fundamentale vi har, skal måtte leve med terrortrusler.

Det er viktig å understreke at vi ikke overlater kampen mot fundamentalistene til sikkerhetspolitiet alene, men at vi tar et ideologisk oppgjør med dem som har gjort døden til en livsanskuelse, sier Kokkvold.

Per Edgar Kokkvold sier han ikke er skremt av det som har skjedd i Danmark.
Gneralsekretær Per Edgar Kokkvold i Norsk Presseforbund ble på den jemenittiske nettavisen Yemen Observer utlagt som "den danske redaktøren" .