Norge

- De lot barna ligge igjen og reddet seg selv

Tynnkledd klarte Øyvind Olaussen å redde sin kone og seg selv ut på dekket på «Scandinavian Star». Der så han noe han aldri kommer til å glemme.

Ifølge Øyvind Olaussen hadde flere av mannskapene ferdigpakkede kofferter og gikk rett i redningsbåtene mens de lot kvinner og barn ligge igjen. Foto: Dan P. Neegaard

  • Håkon Letvik

Ifølge Olaussen hadde flere av mannskapene ferdigpakkedekofferter og gikk rett i redningsbåtene mens de lot kvinner og barn liggeigjen.

— De gikk om bord i en redningsbåt som la til. De var blantde første som forlot «Scandinavian Star», mens de lot kvinner og barn liggeigjen på akterdekket. Det var ikke bra, sier Øyvind Olaussen

For første gang står han frem med det han så og opplevdeunder storbrannen om bord på «Scandinavian Star» i Skagerrak 7. april 1990.

Etter et møte med en privat gruppe som har gransket brannen,åpnet i går Oslo-politiet for å gjenoppta etterforskningen av dødsbrannen.

Det er Riksadvokaten som endelig avgjør hvorvidt saken skalbli etterforsket på nytt.

Kom aldri tilbake

Ingen visste at Øyvind Olaussen hadde overlevd før han komtil hotellet der de overlevende ble innkvartert. Han mistet kontakten med sinkone på det brennende skipets akterdekk.

De hadde vært på påsketur sammen med to vennepar. Kjærestentil Øyvinds kamerat kom aldri tilbake. 159 mennesker omkom.

Olaussen skjønte alvoret da han åpnet kabindøren tilkorridoren sent på natten.

- Det var tett røyk i korridoren. Jeg vekket kona, vi forlotkabinen så raskt vi kunne. Jeg rakk ikke engang å få på meg sokker eller sko,sier han.

Røyken tyknet. Det ble stadig verre å puste. Sikten bledårligere. Olaussen og kona holdt hverandre i hendene mens de desperat letteetter et sted de kunne være i sikkerhet. Etter en stund merket Olaussen at konastanset. Hun falt sammen.

Les også

Oslo-politiet åpner for ny etterforskning av Scandinavian Star-brannen

- Jeg bøyde meg over henne og så at hun hadde mistetbevisstheten. Det var ingen respons, så jeg trakk henne etter meg. Jeg oppdagetplutselig en trykknapp på veggen, og slo på den, forteller han. Det resultertei en hveselyd fra trykkluftsystemet som åpner branndøren til bildekket. Dørener konstruert slik at den lukker seg automatisk etter noen sekunder.Undersøkelser etterpå tyder på at den samme branndøren erblitt sperret i åpen stilling mens brannen raste.

Ifølge skipsinstruktør Gisle Weddegjerde i Lloyd’s, som ermedlem i panelet som nå anbefaler ny etterforskning, førte den åpne døren tilet undertrykk som trakk ilden fra korridorene på styrbord side, tvers overmidtdekket og deretter til at ilden ble sugd ned trappen mot bildekket påbabord side.

Med hensikt?

En hvit kassevogn som sto parkert foran døren, er sotet nedav brannen. Bilder av branndøren viser at den må ha blitt stående i åpenstilling. Det betyr i så fall at døren trolig ble holdt åpen med hensikt, vedhjelp av kiler eller klosser. Weddegjerde sier at flere dører ble holdt åpnemed trebjelker og lynlim.

- Døren åpnet seg med et «svosj». Jeg trakk kona ut påbildekket og fikk vekket henne igjen. Da la jeg merke til at bilporten iskipets akterende var delvis åpen. Det var kraftig trekk der luftmassene blåsteforbi meg. En mann fra mannskapet kom ut gjennom den samme døren vi haddeåpnet, og kom ut på bildekket. Han sto og så på mens jeg vekket kona, fortellerOlaussen.

Les også

Scandinavian Star-enke ber brannstiftere stå frem

Mannen i mannskapsklær snakket ikke norsk. Olaussen fikk detfor seg at det var livsfarlig å oppholde seg på bildekket under en brann. Hantenkte på eksplosjonsfaren. - Vi gikk inn i røyken igjen. Mannen fulgte etter oss inn ikorridoren. Han pekte mot en trapp, og ble borte, forteller Olaussen. Han haringen idé om hvor det ble av mannen, men trappen førte mot skipets akterdekk.

- Vi snublet i døde mennesker hele veien opp trappen, og davi endelig kom opp, kom vi oss ut i frisk luft på akterdekket. Der lå det endaflere døde, og mange som hadde klart seg. Da så jeg Stena Saga som kom mot oss,det kom flere båter etterhvert, sier Olaussen.

Lot barna ligge igjen

Evakueringen kunne begynne. Det var kaldt i luften, kaldt påståldekket og kaldt i vannet. Olaussen sørget for at kona ble med enredningsbåt. Olaussen ble stående igjen, uten sokker, bare med bukse ogT-skjorte.

Da la Olaussen merke til noe han tror han aldri vil glemme:- Flere av mannskapet sto allerede godt kledd og hadde til og med ferdigpakkedekofferter. Jeg spurte én av dem om å få låne sokker av ham. Han nektet. Men jegga meg ikke, og til slutt åpnet han kofferten og ga meg et par, sier Olaussen.

Han forteller at andre mannskaper gjorde en heroisk innsatsved å hente skadede og livløse mennesker ut fra de røykfylte korridorene.

Les også

Etterlatte krever ny Scandinavian Star-granskning

- Jeg håper at sannheten om brannen kan komme frem nå. Bådejeg og mange med meg trenger svar på hva som egentlig skjedde, sier ØyvindOlaussen.Øyvind Olaussen reddet sin kone og seg selv. Han fortellerat han ble stående barføtt og tynnkledd å se på at flere av mannskapet forlotskipet mens barn og kvinner ble liggende igjen på det kalde ståldekket.

Hvem eide skipet?

Ekspertpanelet påstår at det nå er sannsynliggjort at det ersnakk om forsikringssvindel. Problemet har hele tiden etterpå vært ådokumentere hvem som egentlig eide «Scandinavian Star» da hun brant.

Et Miami-basert rederi, Sea Escape Ltd. ble tidlig utpektsom eier av skipet. Men ti dager etter brannen, sendte rederiet ut enpressemelding der det sto at de hverken var eier eller operatør den aktuelledagen.

Aftenposten var onsdag i kontakt med rederiets toppsjef. Ien e-post fastholder han det samme, og skriver: «I have never had any ownershipin Scandinavian Star.»

Ekspertpanelet presenterer det de påstår er en kopi avpolisen som forsikret «Scandinavian Star» for 24 millioner amerikanske dollar iforsikringsselskapet Fjerde Sø, angivelig undertegnet av blant andretoppsjefen. Han har ikke svart Aftenposten på spørsmål om polisen.

Les også

- Feil person fikk ansvar forScandinavian Star-brannen

Toppsjefen har heller ikke svart noe på at Oslo tingrett ien erstatningssak i 2005, skriver følgende i sin dom:«Skipsregisteret svarte (...) 10/7 1996, og (...) bekreftetat skipet ble solgt den 30/3 1990 fra Stena Cargo Line Ltd. til Sea EscapeCruises Ltd.»

Retten skriver videre: «Retten har kommet til den oppfatningat N.N. (saksøker, red.anm.) i 1996 kunne bevise at den faktiske eier forskipet var Sea Escape Ltd. (...).»