Norge

Vannkrisen på Askøy: – Epide­mien er like stor i dag som i går

Totalt 55 voksne og barn er blitt innlagt på sykehus. Ingen er kritisk syke.

ISOLERT: – Høydebassenget er nå isolert fra resten av nettet. I tillegg har vi iverksatt kloring, sier varaordfører Bård Espelid.
  • Rune Stølås
    Digitalredigerer i BT

Klokken 09.00 mandag gikk kriseledelsen i Askøy kommune i møte for å diskutere smitteutbruddet i kommunen.

I 12-tiden kom smittevernlege Arild Iversen og varaordfører Bård Espelid for å holde en pressekonferanse.

– Høydebassenget er nå isolert fra resten av nettet. I tillegg har vi iverksatt kloring, sier Espelid.

Han omtalte det som bekymringsverdig at de ikke kjenner årsaken, men sa at de jobber konstruktivt.

– Bekymringen er avtakende fordi vi nå har fått etablert gode strukturer og gode metoder for å håndtere risikoen.

Han sa videre at de smittede følges opp, og at kommunen forsøker å forebygge at nye smittes.

Smittevernlege Iversen uttalte at smitterisikoen i dag er null – forutsatt at folk følger kommunens kokeråd.

– Men folk kan fortsatt bli syke fordi de tidligere er blitt smittet. Eller man kan bli smittet hvis en for eksempel bor sammen med en som er smittet.

Det kan ta opp til ti dager fra en blir smittet til en får symptomer.

ORIENTERTE: Varaordfører Bård Espelid og smittevernlege Arild Iversen representerte Askøy kommune på pressekonferansen mandag.

Folkehelsen samler data

Varaordføreren opplyste at FHI har begynt å samle inn data og systematisere. Han sa at deres arbeid så langt styrker teorien om at det sannsynligvis er vannbåren smitte.

– Men vi har så langt ikke helt utelukket at den kan stamme fra andre ting.

Espelid sa også at skoler og barnehager vil holdes åpne som normalt.

Han påpekte at et stort antall vanntanker er satt ut slik at de skal være lett tilgjengelige.

– Alle skoler og barnehager skal ha god tilgang på vann.

PRESSEKONFERANSE: Fra kommunen stilte smittevernlege Arild Iversen og varaordfører Bård Espelid.

– Like stor

Mandag meldte Helse Bergen at totalt 55 voksne og barn har vært innlagt i forbindelse med vannsaken på Askøy, ingen kritisk syke.

Pr. klokken 10 mandag er 18 voksne innlagt, men ingen barn, skriver Helse Bergen.

– Sykdomsbildet er uforandret. Det er det samme antall henvisninger til Haukeland som vi har sett tidligere, sa Espelid på pressekonferansen.

– Epidemien er like stor i dag som i går.

Som svar på et spørsmål om å sende barn til barnehage og skole, sa smittevernlege Arild Iversen dette:

– Så lenge barn ikke har symptomer, så er de ikke smittefarlige.

«ALVORLIG FARE»: Bilde fra rådhuset mandag.

Tok mange prøver søndag

Varaordfører Espelid opplyste at det søndag ble tatt 14 vannprøver.

– FHI har begynt å få inn data for hvor smittede er bosatt, og de prøver å vurdere hvor i forløpet vi er av epidemien.

Kokevarselet vil bli opprettholdt.

– Vi ser ikke nå når vi kan oppheve kokevarselet. Det vil være uforsvarlig å gjøre det nå, sa varaordføreren.

Askøy kommune venter svar på noen av prøvene tirsdag, mens det kommer svar fra andre prøver allerede mandag.

– Det er funnet E. coli flere steder. Vi har innbyggere som er rammet som er bosatt utenfor det geografiske området som er hardest rammet. Vi må kartlegge hvor disse har drukket vann, og hvor de kan ha blitt smittet, sa Espelid.

Bassenget: – Ikke jevnlige prøver

Varaordføreren fortalte at det ikke tas jevnlige prøver av vannet i høydebassenget, men ved andre punkter i nærheten.

– Vi vet at høydebasseng er en risiko i et vanndistribusjonssystem, så vi må utfordre oss selv på om det burde være inkludert i et prøveprogram.

Han understreker at prøveprogrammet for Kleppe vannverk har vært sett på av Mattilsynet uten avvik eller kommentarer.

– Det tas ukentlige prøver av renseanlegget. Det er ikke noe som tilsier at vannbehandlingsanlegget ikke har fungert som det skal.

På spørsmål fra pressen om hvordan kommunen vil stille seg til eventuelle erstatningskrav, svarte Espelid at det er noe kommunen ikke har hatt veldig fokus på så langt.

I løpet av mandag vil det bli gjennomført en inspeksjon som skal «bekrefte eller avkrefte» om sprengningsarbeider i nærheten av høydebassenget kan ha hatt noen innvirkning.

Espelid sa at det er for tidlig å si om vannskandalen vil få politiske konsekvenser.

Han sa også at statsminister Erna Solberg har ringt Askøy-ordføreren og uttrykt sin sympati.

Gutt (1) døde

– Vi har kontroll på håndteringen av situasjonen, men ikke kontroll på årsaken til utbruddet, sa fungerende rådmann, Torgeir Sæter, til BT søndag.

Fredag ble det bekreftet at det er funnet E. coli i vannet hjemme hos abonnenter og i et høydebasseng på Øvre Kleppe på Askøy.

Trolig er flere tusen personer på Askøy blitt syke, og dødsfallet til en gutt (1) knyttes til vannforurensningen.

BT spurte vareordføreren om ikke Askøy, med sin nærhet til Bergen og Giardia-skandalen der, burde være ekstra på tå hev for å sikre trygt vann.

Espelid svarte med å si at han skjønner at spørsmålet blir stilt, men at de generelt har høy fokus på vannkvalitet.

– Vi jobber for å levere vann av god kvalitet til innbyggerne våre.

Han takket også for godt samarbeid med nabokommunene Bergen og Fjell.

– Mange har lyst til å hjelpe oss, blant andre nabokommuner og frivillige, og det setter vi utrolig stor pris på. Vi merker også et positivt innbyggerengasjement.

Tidligere mandag skrev BT at Røde Kors lokalt har tilbudt seg å hjelpe.

På pressekonferansen sa Espelid at kommunen nå får hjelp av organisasjonen. Hjelpen består i informasjon til utsatte grupper og praktisk hjelp i forbindelse med smitteutbruddet.

Les også

  1. – Svært frustrerende at kommunen ignorerer tilbakemeldinger fra innbyggerne