Norge

Rapport: Jetfly var 52 meter fra styrt etter avgang fra Gardermoen

Et Cessna jetfly uten passasjerer var i januar 2017 nær ved å styrte rett etter avgang fra Oslo lufthavn Gardermoen. Flyets nese tippet brått nedover, og først i 52 meters høyde klarte pilotene å gjenvinne kontrollen.

Flyets høyde er vist på dette kartet. Da flyet var nærmest bakken, ble ikke høyden fanget opp av radarsystemene.
  • Hans O. Torgersen
    Hans O. Torgersen
    Journalist

Havarikommisjonens rapport, som ble publisert fredag, forteller med et nøkternt språk om dramaet de to pilotene var gjennom 11. januar 2017:

«Besetningen mistet kontrollen på flyet kort tid etter avgang fra Gardermoen. Fra en høyde på ca. 1400 ft (426 meter) over bakken, tippet nesen på flyet brått nedover», skriver kommisjonen i rapporten.

Kapteinen og styrmannen kjempet for å gjenvinne kontrollen og hindre en styrt.

«Flyet flatet ut ca. 170 ft (51,8 meter) over bakken, før besetningen kunne fortsette utklatringen. Grunnet store G-krefter i forbindelse med hendelsen ble flyet påført betydelige strukturelle skader», heter det i rapporten.

Steilet på grunn av ising

Havarikommisjonen mener at en sannsynlig forklaring på flyets plutselige stup er at haleflaten steilet som følge av ising.

Det snødde denne dagen, men pilotene valgte ikke å avise flyet før avgang etter det korte oppholdet de hadde på Gardermoen.

Dette skriver Havarikommisjonen: «Det var isingsforhold på Gardermoen og i luftrommet over lufthavnen. Etter å ha fløyet i over to timer fra Sveits i ca. minus 50 grader C, var flyets struktur (på skrog og vinger) nedkjølt. Flyets bakkeopphold varte i ca. 15 minutter i en lufttemperatur på 0 grader C. Taxebaner og rullebanen var dekket med 3–6 mm slush, og det snødde da flyet tok av uten at det ble aviset.»

Flyet rapporten omhandler, her avbildet i Havarikommisjonens rapport, var et Cessna 560 Encore med plass til syv passasjerer. Da nestenulykken skjedde, var de to pilotene alene i flyet.

De to pilotene hadde med seg én passasjer på turen fra Bern i Sveits. Etter at passasjeren hadde blitt satt av på Gardermoen, skulle flyet til sin hjemmebase på Sandefjord lufthavn Torp uten passasjerer.

Ifølge rapporten fra Havarikommisjonen hadde pilotene planlagt å gjennomføre bakkeoppholdet så kort som mulig, og dersom værforholdene tillot det, skulle de unngå avising.

Bare smeltet vann på vingene

Kapteinen og styrmannen har forklart at det ikke la seg snø på vingene før avgang. De så bare smeltet vann på vingeoverflatene, og derfor bestemte de seg for ikke å avise flyet.

«Flyets anti- og avisingssystemer på vinger og haleflate var påsatt, men Havarikommisjonens vurdering er at systemene ikke var egnet til å fjerne denne type is og snø på flyets haleflate. Med de eksisterende forholdene som var på Gardermoen under bakkeoppholdet, mener Havarikommisjonen at flyet skulle vært aviset før avgang», heter det i rapporten.

Havarikommisjonen fremmer en sikkerhetstilråding til flyprodusenten der den ber om at kundene deres informeres om ulykken og faren for at haleflaten kan steile.

Les mer om

  1. Flyulykker
  2. Gardermoen
  3. Fly