Norge

Røe Isaksen slår alarm om kritisk lang saksbehandlingstid i Nav

I frykt for at folk ikke skal få dagpengene sine i tide, vil Nav nå tilby utbetaling av dagpenger før søknadene er behandlet.

 • Solveig Ruud
  Solveig Ruud
  Journalist

– Den enorme økningen i antall søknader om dagpenger vil kunne gi en kritisk lang saksbehandlingstid.

Den beskjeden om Nav kommer fra regjeringens koronasyke arbeids- og sosialminister. Torbjørn Røe Isaksen iverksetter derfor en kriseløsning for at folk skal få dagpengene sine.

– Mange som har mistet jobben eller er permittert, er i en svært vanskelig situasjon og har ikke anledning til å vente på lang saksbehandling hos Nav før de får tilgang på dagpenger, sier han i en pressemelding.

 • Les også: Krisepakkene har passert 310 milliarder. Her er dagens nye tiltak.

Svært store problemer i Nav

Ifølge en kilde i regjeringsapparatet er det en reell frykt en slags kollaps i Nav. Nav selv skriver i en pressemelding at «hverken regelverket, Navs bemanning eller Navs saksbehandlingssystemer er rigget for raskt å kunne ta unna så store saksmengder.»

Jobben er ikke blitt lettere av at politikerne har endret regelverket for flere ytelser, samtidig som pågangen fra syke, permitterte og ledige er enorm.

Oversvømmes av søknader

Nav har mottatt nærmere 300.000 søknader om dagpenger de siste ukene. Mye tyder på at det voldsomme antallet overstiger alt Nav hadde kunnet forutset.

– Vi har en beredskapsplan for å håndtere ulike typer hendelser, også pandemier, sa Navs kunnskapsdirektør Yngvar Åsholt til Aftenposten mandag i forrige uke.

– Vi har i flere uker jobbet med hvordan vi skal løse situasjonen for å sikre de viktigste oppgavene med økte byrder og økt sykefravær, sier han.

Åsholt understreket da at folk ikke trenger bekymre seg for om etaten «klarer å drive butikken.»

Kan søke om å penger på forskudd

Men nå innrømmer Røe Isaksen at det selv med «vesentlig bemanningsøkning» vil ta lang tid før innsendte søknader om dagpenger blir behandlet.

Ett av de nye tiltakene i regjeringens krisepakke er derfor at Nav skal kunne forskuttere deler av dagpengegrunnlaget: 60 prosent av tidligere lønn opp til 6G (600.000). Beløpet vil senere bli trukket fra det man får i dagpenger når vedtaket foreligger.

Ifølge Røe Isaksen jobber Nav jobber på spreng for å håndtere den store søknadsmengden.

– Mange som har mistet jobben eller er permittert, er i en svært vanskelig situasjon og har ikke anledning til å vente på lang saksbehandling hos Nav før de får tilgang på dagpenger, sier han i en pressemelding.

Frivillig ordning - mulig å få penger før påske

Røe Isaksen sier den nye forskutteringsordningen blir frivillig for dagpengesøkerne.

For å få utbetalt et forskudd, må man ha søkt om dagpenger og oppfylle grunnleggende krav til å motta slike. Deretter må man søke konkret om forskuddsutbetaling.

Nav lover at alle som «søker senest fredag 3. april, vil få sin utbetaling innen onsdag 8.april, altså dagen før skjærtorsdag.» Men søker man mandag eller tirsdag i neste uke, kommer pengene på konto neste fredag.

Ordningen gjelder for arbeidstagere som har rett til dagpenger ved arbeidsløshet og permittering.

– Den gjelder derimot ikke for frilansere og selvstendig næringsdrivende, der Stortinget har vedtatt å opprette en helt ny stønadsordning. For denne gruppen jobber Regjeringen videre med å finne en løsning, opplyser departementet i en pressemelding.

Les mer om

 1. Koronaviruset
 2. Nav
 3. Permittering
 4. Torbjørn Røe Isaksen
 5. Koronaviruset