Norges rekordstore andel elbiler gir store CO2-kutt i hele verden

Kritikken har haglet mot norsk elbil-politikk: Den er dyr og gir små CO₂-kutt. Nye beregninger viser at dette er helt feil.

Ingen land har større andel elbiler i bilparken enn Norge.

Klimaeffekten er faktisk svært stor, ikke minst utenfor Norges grenser. Elbiler er blitt billigere i hele verden som et direkte resultat av kjempesalget i Norge, viser beregninger fra DNV GL.

  • 10 prosent av norske biler er nå elbiler.
  • Ingen andre land i verden har så stor andel.
  • I Danmark og Sverige er bare 0,6 prosent av bilparken elbiler.

Årsaken er norsk elbil-politikk som gjør det svært gunstig å kjøpe elbil: ingen engangsavgift eller moms ved anskaffelse og mange andre fordeler som gratis parkering, ingen eller lavere bompenger og billigere fergebilletter.

DNV GL har anslått at Norge har 250.000 flere elbiler enn vi ville hatt uten myndighetenes elbil-politikk. Uten de økonomiske incentivene ville elbilandelen i Norge vært under 1 prosent, slik den er i de fleste andre land.

Forskningsleder Sverre Alvik i DNV GL har beregnet at den norske elbil-politikken har gitt store klimakutt globalt. Effekten vil øke hvis politikken videreføres.

Billigere jo flere som kjøper

Forskningsleder Sverre Alvik i DNV GL sier det store elbil-salget i Norge har bidratt til å presse ned prisen på batterier og elbiler over hele verden. Det har ført til større salg i andre land enn det ville vært uten den norske innsatsen.

– Ny teknologi, som batterier, blir billigere jo flere man produserer. Da vil flere også i andre land velge å kjøpe elbil. Vi har foretatt beregninger som viser at de totale globale CO₂-utslippene i perioden 2010–2050 ville vært nær 400 millioner tonn høyere uten den norske elbilpolitikken, sier han.

En viktig årsak til at prisen for lithiumbatterier er redusert med nesten 90 prosent de siste ti årene, er det store elbil-salget i Norge.

Elbil-tiltak blir billigst

Elbilpolitikken i Norge har vært betraktet som dyr. Hvert tonn CO₂ som kuttes fordi flere kjører elbil, har kostet den norske staten 1500 kroner. Det er mye. De nye beregningen gir et helt annet regnestykke.

– Vi kan bruke femgangen. Den globale effekten av norsk elbilpolitikk er mer enn fem ganger så høy som den nasjonale effekten. Da får vi ikke lenger ett tonn for 1500 kroner, men 6 tonn reduserte utslipp.

Dersom man tar med den globale utslippsgevinsten, blir kostnaden på omtrent 250 kroner pr. tonn CO₂, i stedet for 1500 kroner.

– I motsetning til det som ofte hevdes, at elbilpolitikken er dyr og ineffektiv, vil kostnaden når vi inkluderer de global effektene, være blant de laveste blant tiltak som er listet opp i Klimakur, som ble lagt frem tidligere i år, sier forskningsleder Sverre Alvik.

  • Den norske elbilpolitikken fører til at norske utslipp i tiårene fra 2010 til 2050 blir omtrent 60 millioner tonn mindre.
  • De globale effektene av at billigere batterier gir flere elbiler, sparer verden for ytterligere 320 millioner tonn CO₂.
Les også

Ni av ti som blir stoppet for køsniking her, kjører elbil

Robuste funn, sier forskeren

Analysen er gjort med utgangspunkt i DNV GLs «Energy Transition Outlook».

  • Den tar hensyn til hvilken strømmiks elbilene vil bruke i de forskjellige regionene i verden, og hvordan denne vil utvikle seg fremover.
  • Modelleringen tar også med at drivstofforbruket for de konvensjonelle bilene faller.
  • Produksjon av elbilbatterier er energikrevende. Dette er også tatt med i beregningene.

– Vi anser konklusjonen om store globale klimagevinster som robust. Dersom vi velger å være forsiktige og bruke en lavere læringsrate for batterier, blir effekten globalt fortsatt mer enn tre ganger høyere enn i Norge alene, sier Alvik.

Det er så mange elbiler i Norge at det ble kø også i kollektivfeltene. Det har vagt oppsikt langt utenfor landets grenser.

Det samme skjer med sol og vind

De nye funnene er imidlertid ikke unike. Den samme trenden sees overalt hvor ny grønn teknologi tas i bruk. Kostnaden ved å bygge ut sol- og vindkraft har også falt kraftig de siste årene.

Sverre Alvik sier det samme nå skjer med havvind, hvor norske myndigheter subsidierer utbyggingen.

– Og den dagen det tas investeringsbeslutning for fullskala karbonfangst, vil det samme skje med den teknologien.

– I tillegg til at det betyr nye arbeidsplasser, industrivekst og reduserte norske utslipp, vil alle slike prosjekter gi en stor global klimaeffekt, sier han

– Hele verden drar fordel av at enkeltland er villig til putte penger inn i ny teknologi. All land har nå en fordel av at Tyskland og Japan har brukt store offentlige summer på solenergi, sier han.

Produksjonen av elbiler har økt kraftig de siste årene. Her fra en bilfabrikk Xingtai i Hebei-provinsen i Kina.
Les også

Elbiler sto for over 40 prosent av nybilsalget i januar

Andre positive ringvirkninger

DNV GLs forskningssjef for energiomstilling sier økt elbilsalg også vil få andre positive ringvirkninger:

– Dersom nordmenn kjøper flere elbiler fremover, blir kostnaden for elbiler, hvor som helst i verden, litt lavere enn den ellers ville vært. Lavere kostnad gir en selvforsterkende effekt i form av mer salg, som igjen gir enda lavere kostnad. Lavere batterikostnad gjør det også mer fordelaktig å bygge ut vind- og solstrøm som da kan lagres, og som delvis vil erstatte kull- og gasskraft og dermed redusere også kraftsektorens klimautslipp. Da blir også ladingen av elbiler grønnere, sier Sverre Alvik.