Norge

Påtalemyndigheten vil be om halvannet års fengsel for bedragerisiktede Mazyar Keshvari

Frps stortingsrepresentant Mazyar Keshvari er siktet for grovt bedrageri. Påtalemyndigheten ber om halvannet års ubetinget fengsel.

Mazyar Keshvari under et intervju med Aftenposten i 2015.
  • Carl Alfred Dahl
    Nyhetsleder

Mazyar Keshvari har vært under politietterforskning siden Aftenposten i oktober i fjor avdekket at Frp-politikeren systematisk hadde levert fiktive reiseregninger til Stortinget og urettmessig fått utbetalt offentlige midler.

Keshvari er siktet for grovt bedrageri ved å ha forledet Stortingets til urettmessig å utbetale ham tilsammen kroner 450.000 i reiserefusjon.

Keshvari har erkjent dette, og beklaget.

– Dette har skjedd ved en rekke anledninger mens han var fast møtende representant på Stortinget i tidsrommet 2014–2018. Påtalemyndigheten ser svært alvorlig på saken, og straffe-forslag vil være ett år og 6 måneders ubetinget fengsel, sier politiadvokat Susie Bergstrand i en pressemelding.

Seks års strafferamme

Tilståelsessaken er berammet for Nedre Romerike tingrett 18. oktober, på dagen ett år etter at avsløringen sto på trykk i Aftenpostens papiravis.

Aftenposten avdekket den gang at han hadde levert udokumenterte reiseregninger for 290.000 kroner gjennom en toårsperiode. I sommer ble politiets etterforskning avsluttet, og saken ble oversendt statsadvokaten.

Overrasket forsvarer

En tilståelsesdom er en forenklet rettsbehandling der det ikke blir utarbeidet en tiltalebeslutning, men der dommen blir avsagt på grunnlag av en uforbeholden tilståelse.

Grovt bedrageri har en strafferamme på seks år. Det gis vanligvis en del strafferabatt i tilståelsessaker.

Keshvaris forsvarer, John Christian Elden, er overrasket over straffpåstanden som bebudes. Han opplyser at Keshvari nå har betalt tilbake hele beløpet som han urettmessig fikk utbetalt fra Stortingets administrasjon.

– Jeg noterer at statsadvokaten overkjører politiet her, men det er retten som bestemmer. Politiets forslag på fem måneder var strengt allerede, sier Elden.

Politiadvokat Susie Bergstrand vil ikke kommentere Eldens utsagn.

Får fremdeles full stortingslønn

Keshvari har stort sett vært sykmeldt fra vervet som stortingsrepresentant siden Aftenpostens avsløring i fjor, og Carl I. Hagen har møtt som vararepresentant. Stortingets presidentskap har bestemt at Keshvari skal få full godtgjørelse så lenge han har sykdomsfravær. Det samme gjelder Hagen.

Dette innebærer at Stortinget nå betaler full stortingsgodtgjørelse til både Keshvari og Hagen, noe som utgjør 987.997 kroner i årslønn for hver av dem.

I praksis er det nå Hagen som utfører Keshvaris politiske arbeidsoppgaver. Skiltet på Keshvaris kontordør på Stortinget er skrudd ned, og nå er det Hagens navn som står på døren.

– Jeg har ingen kommentarer til denne saken nå, og avventer behandlingen i domstolen, sier Carl I. Hagen selv om dagens nyhet om påstanden om ett og et halvt års fengsel for Keshvari.

Det er uklart når Keshvari eventuelt vil komme tilbake i nasjonalforsamlingen. Gruppeleder Hans Andreas Limi har tidligere gjort det klart at Keshvari kan søke om permisjon inntil straffesaken er avklart.

Aftenposten har forsøkt å få kommentar fra Limi på den siste utviklingen i saken, men han var utilgjengelig torsdag ettermiddag.

Les mer om

  1. Stortingsregnskapene
  2. Fremskrittspartiet (Frp)
  3. Stortinget
  4. Bedrageri
  5. Politiet