Kirkens Bymisjon: FNs barnekonvensjon må gå foran eventuelle politiske vurderinger

Statsministeren åpner for å hente hjem barn til Norge, men IS-mødrene må bli igjen i Syria. Brudd på barnekonvensjonen, mener Unicef.

Fem norske småbarn befinner seg i flyktningleiren Hol i Syria. De har hverken mor eller far sammen med seg. De tre eldste barna er født i Norge.

Statsminister Erna Solberg sier i et intervju med Aftenposten at en naturlig konsekvens er å skille barn fra moren, hvis foreldrene gir samtykke til det.

Unicef mener at ingen barn skal rives vekk fra foreldrene sine, fordi det ofte strider mot barnets beste.

– Disse barna har allerede alvorlige traumer fra før, og det å bli skilt fra moren sin vil ytterligere traumatisere dem. Barna trenger nå beskyttelse, trygghet og livsviktig medisinsk hjelp, sier generalsekretær i Unicef Norge, Camilla Viken.

– Brudd på barnekonvensjonen

Unicef Norge mener også at barna blir gjort statsløse, gitt situasjonen i leirene, og kaller dette et grovt brudd på FNs barnekonvensjon.

Kirkens Bymisjon mener regjeringen beveger seg helt i grenseland. Men de er positive til at de nå tar ansvar for barna til de norske IS-mødrene.

– Jeg tenker at det er veldig bra de tar ansvar for disse barna. Men en naturlig konsekvens er at de også må hente hjem mødrene, dersom de finnes, sier generalsekretær i Kirkens Bymisjon, Adelheid Firing Hvambsal.

– FNs barnekonvensjon og juridiske vurderinger må gå foran eventuelle politiske vurderinger, sier hun.

Adelheid Firing Hvambsal, generalsekretær i Kirkens Bymisjon.
Les også

«Forferdelig utpressing», sier KrF-topp om å hjelpe barn hvis IS-mødre sier ja til å skilles fra dem

Rett på kontakt med foreldrene

Statsministeren opplyste til Aftenposten onsdag at de jobber med å begrense mulighetene for å holde foreldrene utenfor muligheten for familiegjenforening.

– De tvinger frem adskillelse mellom mor og barn, hvor de ofrer hensynet til det juridiske, der kontakt mellom barn og foreldrene mest sannsynlig vil umuliggjøres for all fremtid, sier Hvambsal.

Hun peker på at Norge har lange tradisjoner for å ta vare på barnets beste samtidig som foreldrene eventuelt straffeforfølges.

– Ifølge barnekonvensjonen har barn, som et grunnleggende utgangspunkt, rett til kontakt med sine biologiske foreldre. Hvis de ikke skal ha kontakt, må det foretas en individuell vurdering av barnas behov og foreldrenes evne til kontakt med barna, sier Hvambsal.

Det er ikke mulig å gjøre den vurderingen før de kommer til Norge, mener hun.

– Det må en tverrfaglig vurdering til, og den må gjøres i Norge.

Les også

Åpner for å hente flere barn til Norge. Men IS-mødrene må bli igjen i Syria.

Mamma er mamma, uansett

Reidar Hjermann, psykologspesialist og leder av menneskerettighetsutvalget i Psykologforeningen, mener det er uansvarlig og skadelig å skille mor og barn.

– Barna forholder seg til mor som mamma, og ikke en som har gjort noe kriminelt. En brå adskillelse fra mamma, der de vet at hun blir igjen i en farlig og skremmende situasjon, vil i de fleste tilfeller være traumatiserende for barna, og dermed påføres de tilleggsbelastninger av folk som egentlig skal hjelpe dem, sier Hjermann.

Ingen rettslig reaksjon mot mor når hun kommer til Norge vil være verre for barna enn at hun blir igjen der. For barnas del er det garantert bedre at mor er i et norsk fengsel enn i en interneringsleir i Syria, mener han.

– Vi har ikke grunnlag i dag for å si at alle mødrene er så dårlige omsorgspersoner at de bør skilles fra barna sine. Slikt må vurderes av folk som er eksperter på barnevern, og denne vurderingen må gjøres i Norge, sier Hjermann og legger til:

– Hvis en gir mor et ultimatum der hun må velge mellom å sende barna fra seg eller å la dem bli der med henne, er dette ikke bare hjerterått mot henne, men også mot barna.