Norge

Her er det norske bakkeforsvarets store trøst

Selve fundamentet for norsk sikkerhet er i bevegelse. Hæren mister fortsatt hoder. Men her ruller i hvert fall hærsjefens store trøst frem.

– Dette er vår F-35, sier soldater og offiserer i Hæren. Kampvognen CV90 er i likhet med kampflyet gjennomdigitalisert. Den ser bare litt mindre strømlinjeformet ut enn F-35. Her under demonstrasjonen på Regionfelt Østlandet ved Rena i Hedmark fredag ettermiddag.
  • Sveinung Berg Bentzrød
    Sveinung Berg Bentzrød
    Journalist

Rena i Hedmark.

Det gjaller i gardistenes horn. På en storskjerm farer lette panservogner frem gjennom norsk terreng. Ut av høyttalerne strømmer suggererende musikk. Den kunne vært hentet fra dramaserien Game of Thrones.

Foran mikrofonen, og med hele Tørråsen skytefelt i bakgrunnen, står sjefen for den norske hæren, generalmajor Odin Johannessen, og smiler stolt. Denne fredagen er en gledens dag. Mens Hæren som helhet er et bilde på dagens forsvar, med store hull og altfor få soldater, markerer Johannessen og en liten tropp av toppoffiserer mottaket av de siste av i alt 144 panservogner av typen CV90.

– Dette er vår F-35, sier Johannessen og trekker en parallell til Luftforsvarets nye amerikanske kampfly.

Ifølge generalmajoren er de svenskproduserte CV90 nå verdens beste kampvogner i sitt slag. På samme måte som kampflyet F-35 er de gjennomført digitale. Med avanserte sensorer fanger de opp store mengder informasjon, data som kan behandles og umiddelbart gjøres tilgjengelig for norske marinefartøyer, fly og andre bakkemannskaper.

Generalmajor Odin Johannessen. Bak står Ole Christian Emaus, sjef for helprofesjonelle Telemark bataljon. De siste CV90-vognene Norge nå mottar skal brukes nettopp av denne bataljonen.

Hæren mistet enda flere hoder i 2018

– Styrken til CV90 er også at vi opererer tett sammen med soldater ute i felten. Vi gir dekning til og skaper rom for soldatene, sier vognkommandør Gunnar (31), med ti års erfaring med CV90.

Avdelingen står for tiden på beredskap for NATOs hurtige utrykningsstyrke i Europa.

Verre står det til med Hærens tunge stridsvogner, Leopard. De er gamle, og tilgangen på reservedeler er liten. Og når det gjelder personell, sank antall hæransatte fra 3560 i 2017 til 3348 i fjor, ifølge Forsvarets årsrapport for 2018.

  • Regjeringen avviklet norsk hæravdeling fem uker før forsvarssjefens krisevarsel.
CV90 skal helst operere sammen i grupper. De skal spres rundt på avdelinger med stor geografisk spredning. Hærens behov er så stort at det i dag drives rovdrift på kampvognene.

– Trenger en brigade til

– Dagens hær er for liten til å løse de oppgavene vi har nasjonalt og internasjonalt. Vi må i større grad kunne trygge land og folk. I dag har vi én brigade. Jeg mener at vi trenger to, sier Odin Johannessen.

– Men CV90 gjør oss i stand til å slåss. I kveld, om nødvendig, sier Johannessen.

Fundamentet for norsk sikkerhet «i bevegelse»

Mens antall hoder kuttes, vokser Hærens oppgaver, i likhet med resten av Forsvarets. Det minnet forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) om da han 5. april ga forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen i oppgave å svare hvordan Forsvaret best kan settes i stand til å løse sine oppgaver.

«Selve fundamentet for norsk sikkerhet er i bevegelse. Usikkerhet og sårbarhet øker. Vi må ta et større ansvar for egen sikkerhet i våre nærområder», het det i mandatet fra Bakke-Jensen.

Svaret fra forsvarssjefen skal foreligge senest 8. oktober. Nå er det klart at svaret vil bli offentliggjort.

– Vi har meget dyktige soldater og mye moderne materiell. Men i lys av utviklingen i trusselbildet trenger Hæren flere soldater, både yrkessoldater og vernepliktige. Målet må være å ha to personer bak hver tjenestestilling. Dette vil gi reaksjonsevne, fleksibilitet og utholdenhet, sier generalmajor Odin Johannessen.

De store manglene

Mot tunge tanks er CV90 sjanseløse. Noen av Hærens store problemer, i tillegg til for få hoder, er stridsvogner, artilleri og luftvern. Artilleri er under bestilling. Det som kalles kampluftvern, og som skal beskytte hærsoldater på bakken, er så vidt på vei inn.

– Det er godt kjent at vi har et prekært behov for moderne stridsvogner. Dette har vi vært tydelige på. Jeg imøteser resultatet av Forsvarsdepartementets pågående utredning om nye, sier Johannessen.

Daniel er vognfører på en av Hærens nye CV90 stormpanservogner. De er en slags lette stridsvogner som opererer tett på soldatene ute i felten.