Tiger ble smittet med korona av dyrepasseren – fikk milde symptomer

Malaysiatigeren Nadia i Bronx Zoo i New York er smittet av koronaviruset. Veterinær Rolf-Arne Ølberg i Kristiansand dyrepark sier at ikke noe tyder på at katter smitter hverandre.

En Malaysiatiger i Bronx Zoo i New York er smittet med koronaviruset og har fått mildere symptomer.

Det var NRK som var det første norske mediet som skrev at Malaysiatigeren Nadia i New York har fått påvist smitte av koronaviruset. Veterinær Rolf-Arne Ølberg i Kristiansand dyrepark hørte kolleger prate om dette da han kom på jobb i dag.

Ølberg er veldig glad i de to sibirske tigrene, eller amurtigre som denne tigerarten også heter, Rex og Boonya som bor i dyreparken. Men han ble ikke bekymret.

– Er tigeren i New York smittet av koronaviruset?

– Ja, det er den. De har brukt pålitelige tester, og den har testet positivt. De fire tigrene og tre løvene hadde hatt tørrhoste noen dager og litt nedsatt appetitt. Dyrene har ikke blitt alvorlig syke, og de har ikke hatt pusteproblemer. De har altså fått milde symptomer, sier Rolf-Arne Ølberg. Så langt er det ingenting som tyder på at dette er en alvorlig sykdom for kattedyr.

Tigrene Rex og Boonya i Kristiansand dyrepark er sibirske tigre – eller amurtigre. For tiden er de ikke så mye sammen fordi Rex er gammel og Boonya litt for intens for å få hans oppmerksomhet.

Ikke noe tyder på smitte fra katt til menneske

– Hvordan har de blitt smittet?

– En av dyrepasserne har testet positivt for koronaviruset, og de regner med at smitten kom derfra.

– Tror du de store kattedyrene kan ha smittet hverandre?

– Nei, det er ikke noe som tyder på det. Det er viktig å undersøke alt rundt dette viruset slik at vi kan lære mest mulig om det. Men basert på det man vet nå kan man ikke knytte sykdommen hos denne tigeren opp mot at dette er farlig for kattedyr generelt. Det er heller ikke noe som tyder på at det smitter fra katt til menneske.

Ølberg sier at det er viktig at vi holder oss til fakta, selv om vi hører om dyr som kan være smittet i andre land. Han er ikke bekymret for at tigrene i dyreparken skal bli smittet.

– Hvis noen av dyrene skulle bli syke, så er jeg mer redd for sjimpansene og orangutangene, fordi de er mye likere oss. Men vi er nøye med hygienereglene, har stor fokus på håndvask og holder avstand til dem som vi gjør med hverandre, sier han.

En av de to sibirske tigrene i Kristiansand dyrepark. Tiger er en art delt i seks underarter.

Få studier om smitte til dyr

Også Mattilsynet får spørsmål om dyr er smitteutsatt akkurat nå eller om kjæledyr kan smitte mennesker:

– Det er få vitenskapelige studier på dette. Dermed er kunnskapsgrunnlaget ikke tilstrekkelig til å kunne si at smitte fra dyr er en reell risiko, sier seniorrådgiver og veterinær Ole-Herman Tronerud i Seksjon dyrehelse i Mattilsynet:

– Det er fortsatt ingen mistanke om at kjæledyr eller husdyr kan utgjøre en smittekilde for covid-19 hos mennesker eller dyr, sier han.

– Viruset antas å ha oppstått hos ville dyr i Kina. Utover det er det så langt ingen dokumenterte tilfeller i verden på at smitte fra dyr til mennesker har forekommet. Det er noen få tilfeller der det er blitt påvist arvestoff fra korona hos kjæledyr. Det er etter at de har hatt tett omgang med smittede personer, for eksempel en katt i Belgia og to hunder og en katt i Hongkong, i tillegg til tigeren i New York.

– Det er utført eksperiment med å smitte dyr?

–Ja. Det ene smitteforsøket ble gjennomført eksperimentelt ved at det ble påført svært store virusmengder direkte inn i nesen til noen få forsøksdyr. Det eksperimentet er ikke bevist å være gyldig under naturlige smitteforhold, sier Tronerud.