Norge

Slik skal skolene og barnehagene holdes smittefrie

Tidlig isolering av syke, økt utetid og hyppig håndvask er blant tiltakene myndighetene vil bruke som utgangspunkt i veilederen for utdanningssektoren.

Vahl skole i Herslebs gate 26. Foto: Thomas Brun / NTB scanpix

 • NTB

En veileder for barnehagene vil bli lagt fram innen 16. april, mens tilsvarende for skolene vil bli lagt fram innen 20. april, opplyste Kunnskapsdepartementet tirsdag.

Det er Folkehelseinstituttet som sammen med Utdanningsdirektoratet utarbeider veilederen for smittevern i barnehager, skolefritidsordninger og skoler.

Veilederen vil ta utgangspunkt i kapittel 4 i rapporten om tiltak på skole- og barnehageområdet, opplyser Folkehelseinstituttet. Rapporten, som er utarbeidet av utdanningsdirektør Hege Nilssen, Bufdir-direktør Mari Trommald og overlege Margrethe Greve-Isdahl ved Folkehelseinstituttet, ble publisert tirsdag.

Lekestativet i skolegården ved Bygdøy skole i Oslo. Foto: Erik Johansen / NTB scanpix

Hyppig håndvask og tidlig isolering

Blant tiltakene ekspertgruppa foreslår i barnehager og på skoler, er:

* Opplæring i gode håndvask- og hosterutiner, og håndvask med lærer til stede ved starten av skoledagen, før og etter friminutt, etter toalettbesøk og før spising.

* Vask av overflater som berøres ofte ved at elever kan vaske over egen pult daglig. Leker og tastaturer må også vaskes av. Øvrig vask utført daglig med særlig fokus på hyppige berøringspunkter, som lysbrytere og dørhåndtak.

* Tidlig isolering av syke. Barn med luftveissymptomer må være hjemme. Barn som utviser symptomer på luftveisinfeksjon i barnehage/skole, skal sendes hjem. I tilfeller der syke barn må hentes av foresatte, er det en fordel om barnet kan vente på et eget avlukket rom eller utendørs sammen med en ansatt.

Foreslår merking på gulv

Barn har til nå ikke vist å ha risiko for alvorlige sykdomsforløp av covid-19, men for å hindre kontaktsmitte og beskytte risikogrupper, mener ekspertutvalget dette er viktig:

* Sikre at alle elever har egen pult, og ta i bruk større lokaler.

* Opprette merking på gulvet av anbefalt avstand mellom elever i klasserom og områder det kan oppstå kø.

* Ulike tidspunkter for friminutt og økt bruk av utetid/utebarnehage/uteskole.

* Antall skoledager i uka kan kuttes etter modell fra Singapore.

* Ansatte som tilhører risikogruppene, bør få tilrettelagt mulighet for hjemmekontor og videokonferanser, eller omplasseres til andre oppgaver.

Unger holdes hjemme når skoler og barnehager holder stengt over hele lander på grunn av koronaviruset. På bildet Eivind (5) og Sigrid (10) som kjeder seg og ser ut av vinduet. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Åpner i slutten av april

Barnehagene åpner igjen 20. april, mens 1. til 4. trinn på barneskolene, SFO og 2. og 3. klasse på yrkesfaglig videregående skole åpnes 27. april etter å ha vært stengt siden 12. mars.

Regjeringen fulgte ikke ekspertutvalgets faglige råd om å åpne hele barnetrinnet. På Nitimen onsdag forklarte statsminister Erna Solberg (H) at dette blant annet er av plasshensyn.

– Vi tenker at i den praktiske verden, så trenger man nå bedre plass for å ha større avstand mellom de yngste barna, kanskje jobbe i flere grupper og på en annen måte, og da vil mange skoler ikke ha plass til alle elevene på en gang, sa statsministeren.

Solberg understreket også at om det skulle bli smitte på en skole, vil kanskje hele klassetrinnet eller deler av skolen stenge ned.

Rådene må fungere i praksis

Steffen Handal i Utdanningsforbundet sier til NTB at de er i god dialog med Utdanningsdirektoratet, og at de regner med å bli tatt med på råd når det gjelder hvordan smittevernregler skal utformes nasjonalt, og når det gjelder hvordan de skal praktiseres lokalt.

– Tiltakene som lanseres i rapporten fra ekspertutvalget, er i tråd med de generelle smittevernrådene som er gitt fra helsemyndighetene. Det viktige nå blir å sikre veiledere som i større grad relaterer disse til alle de praktiske utfordringene som hverdagen i barnehage og skole byr på. De må bidra til å fjerne usikkerhet, sier Handal.

Han peker på veilederen i Danmark, og sier at forbundet vil se om det kan være noe å hente.

Utdanningsdirektoratet opplyser til NTB at gruppa som arbeider med veilederen, nå starter arbeidet. Folkehelseinstituttet viser til artikkelen de har lagt ut på nettsidene sine.

Les mer om

 1. Koronaviruset
 2. Folkehelseinstituttet

Relevante artikler

 1. NORGE

  Utdanningsforbundet: Mange lærere er bekymret for at skolene åpnes etter påske

 2. NORGE

  Få oversikt: Her er fem ting vi nå vet om åpning av skole og barnehage.

 3. NORGE

  Regjeringen legger frem veileder for skolene kl. 16. Elevene på Bolteløkka gleder seg til å møte igjen resten av klassen om en uke.

 4. NORGE

  250.000 elever tilbake på skolen: – Jeg har gledet meg i fire uker

 5. NORGE

  Opp til hver enkelt skole å løse hjemmeundervisningen. Her har de innført karantene-timeplan.

 6. NORGE

  Kunnskapsminister Guri Melby håper elevene i alle klassetrinn kan møte på skolen før sommeren. Det kan by på utfordringer.