Regjeringen skjerper kravene til fagskoler etter at Astrologiskolen Herkules ble godkjent i fjor

Fagskoler som søker om godkjenning, vil møte strengere krav, viser regjeringens forslag til ny fagskolelov. Samtidig fjernes kravet om at studiene skal være på minst et halvt år.

Astrologiskolen Herkules ble godkjent som fagskole for et år siden, noe som skapte mye debatt. (Illustrasjonsbilde)
  • Frøydis Braathen

– Vi vil sørge for at fagskoleutdanningene er gode og relevante. Derfor endrer vi nå loven for godkjenning av utdanningene, sier Henrik Asheim, minister for forskning og høyere utdanning.

Flere reagerte på at Astrologiskole Herkules ble godkjent som fagskole i fjor. Det innebærer at studiet kvalifiserer til lån og stipend i Lånekassen. Saken utløste en debatt om hvilke krav som bør stilles til fagskolene.

Administrerende direktør i Nokut (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen) skrev i et debattinnlegg i Aftenposten at de ikke hadde mandat til å vurdere hvorvidt fagskoleutdanninger bygger på et kunnskapsgrunnlag som er forsvarlig med hensyn til faglighet, saklighet og etiske forhold.

Nettopp et slikt krav innføres nå i den nye forskriften som skal på høring. I den nye ordlyden presiseres det blant annet at fagskoleutdanning skal bygge på relevante yrkesfaglige, kunstfaglige, etiske, vitenskapelige og pedagogiske prinsipper.

– Får et bedre verktøy

Asheim sier at målet med endringene er å gi Nokut bedre grunnlag for å sette kvalitetskrav til utdanningene, både når de skal føre tilsyn og akkreditere nye tilbud.

– At Astrologiskolen Herkules fikk godkjenning av Nokut i fjor, var i tråd med regelverket slik det var da. Nå ønsker vi å presisere regelverket slik at Nokut får et bedre verktøy for å vurdere fagskolene, sier Asheim.

Forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H).

Fjerner minstekrav til studiepoeng

For at studenter på fagskolene skal få vitnemål, kreves det i dag et kurs på minst 30 studiepoeng, tilsvarende et halvt år med studier. Det minstekravet ønsker regjeringen nå å fjerne.

– Dette er noe vi har varslet tidligere, og det var en del av stortingsmeldingen «Lære hele livet», som kom før sommeren, sier Asheim.

I dag kan fagskolene kun tilby emner på under 30 studiepoeng, som gir kompetansebevis, men ikke vitnemål.

Les også

Astrologi i offentlig regi | Simen Gaure

Kan tilby kortere utdanninger

Asheim mener forslaget om å fjerne minstekrav til studiepoeng vil øke tilgangen til formell utdanning som kan kombineres med jobb.

– Fagskolene er veldig ulike. At skolene får mulighet til å tilby kortere utdanninger, gjør at de kan ha et differensiert tilbud i ulike yrkesfaglige retninger. Fagskoler tilbyr i dag for eksempel emner på fem studiepoeng, som i dag gir kompetansebevis, men ikke vitnemål, sier Asheim.

Håper forslaget bidrar til tydeliggjøring

Konstituert Nokut-direktør Øystein Lund sier at de er fornøyd med at departementet har sendt endringer på høring.

– Vi vil lese forslaget nøye før vi uttaler oss om innholdet og hvilke konsekvenser det vil kunne få. Nokut har tidligere spilt inn at det er viktig at kunnskapsgrunnlaget som fagskoleutdanning skal bygge på, blir tydeliggjort. Vi håper at forslaget vil bidra til det, sier Lund.

Høringsnotatet inneholder i tillegg forslag til endringer knyttet til reglene om politiattest, opptak til kunstfaglige fagskoleutdanninger og sanksjoner mot bruk av falske dokumenter.