Norge

- Holdningen at Nav skal fikse alt for deg må vi få bukt med

Høyres Torbjørn Røe Isaksen ønsker strengere krav for unge som ønsker hjelp fra Nav.

Ifølge Torbjørn Røe Isaksen, stortingsrepresentant for Høyre, risikerer deler av en ungdomsgenerasjon å falle ut allerede ved terskelen til voksenlivet. Foto: Scanpix

  • Anders Mathias Johansen

— Jeg blir sjokkert når jeg hører om foreldre som nærmest tror de kan overlate barna til NAV når de blir myndige, sier Torbjørn Røe Isaksen, stortingsrepresentant for Høyre i Arbeids og sosialkomiteen.

I lørdagsutgaven av Aftenposten kommer det frem at flere av Navs saksbehandlere opplever at foreldre forventer at Nav skal forsørge ungdommene når de blir 18.

I to nye rapporter fra Nav forteller saksbehandlere om flere eksempler på at at foreldre, som selv går på trygd, motarbeider Navs forsøk på å få ungdommen ut i arbeid. Rapportene viser samtidig at stadig flere unge arbeidsledige sliter med helseproblemer, og at andelen unge som går på trygd øker.

Røe Isaksen mener strengere krav og rammer for unge som ønsker hjelp fra Nav bør kombineres med raskere oppfølging når ungdom først faller utenfor arbeidslivet.

- Den holdningen at Nav skal fikse alt for deg må vi få bukt med, selv om den bare finnes hos et mindretall. Enhver har et personlig ansvar og det gjelder også når livet er vanskelig, sier han.

Ønsker raskere oppfølging

Røe Isaksen mener det er like viktig å møte unge med tydelige krav og rammer i skolen, som når de kommer til NAV.

Les også

Foreldre ber Nav betale for barna

Han mener samtidig at en av de største utfordringene er at avhengighet til Nav-systemet går i arv.

Les også

«Vi har ikke råd til å fø dem. De er 18 år nå. Da må dere betale»

— Vi vet at stadig flere unge faller ut av arbeidsmarkedet. Ungdomsledigheten er høy, hver fjerde sosialhjelpsmottaker er under 25 år og det blir flere unge uføre. Men det som virkelig bekymrer meg er at utenforskapet går i arv. Vi risikerer å få deler av en ungdomsgenerasjon som faller ut allerede ved terskelen til voksenlivet. Det er en ond sirkel som vi må bryte, sier Isaksen.I 2009 innførte regjeringen en garanti som skal sikre tilbud om arbeidsmarkedstiltak for de mellom 20 og 24 som har vært arbeidsledige i mer enn seks måneder i strekk. Røe Isaksen mener garantien brytes for ofte og at oppfølgingen kommer for sent.

- Denne garantien neppe ville bestått Forbrukerrådets test. Garantien sier at ungdom skal få jobb, tiltak eller utdanning, men brytes over en lav sko. Dessuten kommer oppfølgingen for sent. Høyre mener fristen i stedet burde vært 1 måned, sier Isaksen.

- Usunne holdninger

Robert Eriksson (Frp), leder i Stortingets Arbeids- og sosialkomité, mener Nav-rapportene viser at det ser ut til å befeste seg usunne holdninger i enkelte deler av befolkningen.

- Alt tyder på at vi må tilbake til Einar Gerhardsens prinsipp: «gjør din plikt – krev din rett». I dag tyder det på at man kun har fokus på «krev din rett», sier Eriksson.

Han mener ungdom med arbeidsevne må stanses i Nav-døra, samt at det bør det etableres et tettere samspill mellom videregående og arbeidsmarkedsbedrifter. Et finansieringssystem som gjør at videregående skoler får mindre statsstøtte når elevene sendes til bedriftene fører i tillegg til at slike utdanningstilbud brukes i altfor liten grad, sier Eriksson.

Vet lite om omfanget

Simen Markussen, forsker ved Frischsenteret i Oslo, mener det foreløpig er vanskelig å si noe om hvor utbredt forholdene som kommer frem i Nav-rapportene er.

- Det er veldig interessant om det er slik at foreldre lærer barn opp i Nav-systemet og nærmest motsetter seg Navs forsøk på få ungdommene ut i jobb. Det er likevel vanskelig å kommentere fordi vi vet så lite om omfanget, sier Markussen.

I likhet med Røe Isaksen peker Markussen på krav og kortere ventetid for tiltak som står sentralt i arbeidet med å hindre at unge arbeidsledige havner utenfor.

— For denne gruppen burde krav om aktivitet, som kurs, dokumentert jobbsøking eller retur til skole, følges opp strengt og det er viktig at ventetiden inn i disse tiltakene er så kort som overhodet mulig. Jo lenger en blir gående passiv i nav-systemet jo større tror jeg sannsynligheten er for at de faller ut av arbeidslivet for godt, sier Markussen.

- Overdriver effekten av videregående

I rapportene fra Nav kommer det frem at bare en av fem arbeidsledige i alderen 20 til 24 år har fullført videregående skole.

Tallet fra Kunnskapsdepartementet viser at i 2011 fortsatte 84,9 prosent av videregåendeelever etter det første studieåret. Året før var tallet 83,8. Målet er at 85,8 prosent skal fortsette på andre året i 2013.

Og ifølge Nav er det at ungdom dropper ut av videregående skole hovedårsaken til at mange blir arbeidsledige.

Men selv om flere gjennomfører videregående vil ikke dette nødvendigvis løse problemet, mener Markussen som tror mange overdriver effekten av fullført videregående skole.

— At fullført videregående har en positiv effekt på muligheten til å få jobb er det liten tvil om. Men grunnen til at de står utenfor arbeidslivet kan i utgangspunktet være den samme som gjør at de ikke fullfører videregående, sier Markussen.

  1. Les også

    Foreldre ber Nav betale for barna

  2. Les også

    Sykefraværet på laveste nivå siden 2004

  3. Les også

    Erna Solberg mener Nav gjør folk sykere